top of page

מאסטר באינדיזיין- 4

01‭‬ העברת‭ ‬מעברי‭ ‬צבע‭ ‬מאילוסטרייטור‭ ‬לאינדיזיין

עידן‭ ‬הענן‭ ‬היצירתי‭ ‬מאפשר‭ ‬לאחסן‭ ‬בספריות‭ ‬הענן‭ ‬נכסים‭ ‬מסוגים‭ ‬שונים‭ ‬ודוגמיות‭ ‬צבע‭ ‬ביניהן‭ .‬הבעיה‭ ‬היא‭ ‬שנכון‭ ‬להיום‭ ‬עדיין‭ ‬לא‭ ‬ניתן‭ ‬לשמור‭ ‬מעברי‭ ‬צבע‭ ‬בספריות‭.‬ סימון‭ ‬מעבר‭ ‬צבע‭ ‬בחלון‭ ‬דוגמיות‭ ‬הצבע‭ ‬‭(‬Swatches‭) ‬ וניסיון‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬ההוספה‭ ‬לספריית‭ ‬הענן‭ ‬בתחתית‭ ‬החלון‭ ‬יציג‭ ‬דמות‭ ‬ענן‭ ‬אפורה‭ ‬‭.(‬A‭)‬‭‬‭ ‬יתרה‭ ‬מזו‭ ,‬ניסיון‭ ‬לשמור‭ ‬את‭ ‬דוגמית‭ ‬מעברי‭ ‬הצבע‭ ‬כקובץ‭ ‬יציג‭ ‬חלון‭ ‬ובו‭ ‬ההודעה‭ ‬המאכזבת‭ ‬שפעולה‭ ‬זו‭ ‬לא‭ ‬אפשרית‭ .‬אז‭ ‬מה‭ ‬עושים‭?‬‭‬ הפתרון‭ ‬מעט‭ ‬מצחיק‭,‬ אבל‭ ‬עובד‭.‬ כל‭ ‬שיש‭ ‬לעשות‭ ‬הוא‭ ‬ליצור‭ ‬צורה‭ ‬כלשהי‭ ‬הכוללת‭ ‬את‭ ‬מעבר‭ ‬הצבע‭ ,‬להעתיק‭ ‬את‭ ‬הצורה‭ ‬ללוח‭ ‬‭,(‬Edit‭>‬Copy‭)‬‭ ‬לעבור‭ ‬לאינדיזיין‭ ‬ולצרף‭ ‬אותה‭ ‬‭.(‬Edit‭>‬Paste‭)‬‭ ‬ניתן‭ ‬באופן‭ ‬זה‭ ‬להעביר‭ ‬לאינדיזיין‭ ‬ספריות‭ ‬צבע‭ ‬שלמות‭.‬ כל‭ ‬שיש‭ ‬לעשות‭ ‬הוא‭ ‬לטעון‭ ‬באילוסטרייטור את‭ ‬ספריית‭ ‬הצבעים‭ ‬הרצוייה‭ ‬בחלון‭ ‬דוגמיות‭ ‬הצבע‭ .‬‭(‬B‭)‬‭ ‬כעת‭ ‬יש‭ ‬ליצור‭ ‬אובייקטים‭,‬ לצבוע‭ ‬אותם‭ ‬במעברי‭ ‬הצבע‭ ‬וכאמור‭,‬ להעתיק‭ ‬את‭ ‬האובייקטים‭ ‬ללוח‭ ‬ולצרפם‭ ‬לאינדיזיין‭ .‬הבעיה‭ ‬היחידה‭ ‬היא‭ ‬שתיאלצו‭ ‬להעניק‭ ‬לכל‭ ‬מעבר‭ ‬צבע‭ ‬שם‭ ‬ייחודי‭,‬ אם‭ ‬בכוונתכם‭ ‬לזהותו‭ ‬בשמו בעתיד.‭

רגע‭,‬ איך‭ ‬מעבירים‭ ‬מעברי‭ ‬צבע‭ ‬מאינדיזיין‭ ‬לאילוסטרייטור‭?‬

גם‭ ‬כאן‭ ‬יש‭ ‬להעתיק‭ ‬אובייקט‭ ‬שהוחל‭ ‬עליו‭ ‬מעבר‭ ‬הצבע‭ ‬ולצרפו‭ ‬לאילוסטרייטור‭.‬ האובייקט‭ ‬יצורף‭ ‬כקבוצה‭ ‬נגזרת‭ ‬‭.(‬Clipping‭ ‬Group‭)‬‭  ‬כעת‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬עם‭ ‬כלי‭ ‬הבחירה‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬האובייקט‭ ‬לכניסה‭ ‬למצב‭ ‬בידוד‭ .‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מעבר‭ ‬הצבע‭ ‬ובחלון‭ ‬הכלים‭ ‬העליון‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬חלונית‭ ‬מעבר‭ ‬הצבע (C) ‬ובחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬שמירת‭ ‬מעבר‭ ‬צבע‭.‬

‬במיקום‭ ‬בו‭ ‬עליך‭ ‬להוסיף‭ ‬את‭ ‬המלל‭ ‬ובשלב‭ ‬זה‭ ‬להפעיל‭ ‬את‭ ‬הפקודה‭ ‬Place‭‬ מתפריט‭ ‬,File‭ ‬או‭ ‬להשתמש‭ ‬בקיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd‭+‬D‭ ‬במק‭, ‬או‭ ‬Ctrl‭+‬D‭ ‬בחלונות‭ .‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בקובץ‭ ‬המלל‭ ‬הרצוי‭, ‬לוודא‭ ‬שהאפשרות‭ ‬Replace Selected‭ ‬Item‭ ‬מסומנת‭ ‬ולאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ .‬המלל‭ ‬יצורף‭ ‬במיקום‭ ‬שנבחר‭ ‬ויקבל‭ ‬את‭ ‬סגנון‭ ‬הפיסקה‭ ‬שנבחר‭ ‬עבורו‭.‬ אם‭ ‬שיטה‭ ‬זו‭ ‬קשה‭ ‬לכם‭,‬ תוכלו‭ ‬להעתיק‭ ‬את‭ ‬המלל‭ ‬מקובץ‭ ‬המקור‭ ‬ולצרפו‭ ‬ללא‭ ‬תכונותיו‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה ‭ ‬Paste Without Formatting‭ ‬ מתפריט‭ ‬,Edit‭ ‬או‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדתCmd‭+‬Shift‭+‬V‭ ‬‭‬ במק,‭ ‬או‭ ‬Ctrl‭+‬Shift‭+‬V‭ ‬בחלונות‭.‬

02‭‬‬ הוספת‭ ‬מלל‭ ‬לסיפור

התרחיש‭ ‬הבא‭ ‬מוכר‭ ‬לכל‭ .‬סיימתם‭ ‬לעצב‭ ‬את‭ ‬המסמך‭ ‬הכולל‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬המרכיבים‭ ‬הגראפיים‭ ‬בתוספת‭ ‬המלל‭ ‬והלקוח‭ ‬פתאום‭ ‬נזכר‭ ‬במלל‭ ‬נוסף‭ ‬שיש‭ ‬לשלב‭ ‬ושולח‭ ‬לכם‭ ‬קובץ‭ ‬נפרד‭.‬ מרבית‭ ‬המשתמשים‭ ‬שאני‭ ‬מכיר‭ ‬היו‭ ‬מציבים‭ ‬את‭ ‬המסמך‭ ‬בתיבת‭ ‬מלל‭ ‬נפרדת‭ ,‬מעניקים‭ ‬לו‭ ‬את‭ ‬הסגנון‭ ‬הנדרש‭ ‬ואז‭ ‬גוזרים‭ ‬את‭ ‬המלל‭ ‬ללוח‭ ‬ומצרפים‭ ‬לתיבת‭ ‬המלל‭ ‬הקיימת‭ ‬במסמך‭ .‬אבל‭ ‬יש‭ ‬דרך‭ ‬פשוטה‭ ‬ואולי‭ ‬נכונה‭ ‬יותר‭.‬ כל‭ ‬שיש‭ ‬לעשות‭ ‬הוא‭ ‬לבטל‭ ‬בחירה‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬אובייקט‭ ‬במסמך‭,‬ להציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬סגנונות‭ ‬הפיסקה‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Paragraph‭ ‬Styles‭ ‬מתפריט ‭ ‬Window‭>‬Styles‭‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬סגנון‭ ‬הפיסקה‭ ‬הרצוי‭.‬ כעת‭ ‬יש‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬בתיבת‭ ‬המלל‭

03‭‬ יצירת‭ ‬קווי‭ ‬עזר‭ ‬מוצלבים‭ ‬בגרירה‭ ‬אחת

לעיתים‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬במיקום‭ ‬שני‭ ‬קווי‭ ‬עזר‭ - ‬אופקי‭ ‬ואנכי‭ ‬כדי‭ ‬לסמן‭ ‬פינה,‭ ‬או‭ ‬מרכז‭ ‬של‭ ‬אובייקט‭.‬ במקום‭ ‬לבצע‭ ‬גרירה‭ ‬כפולה‭ ‬מהסרגלים‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬ולגרור‭ ‬קו‭ ‬עזר‭ ‬מנקודת‭ ‬הצטלבות‭ ‬הסרגלים‭ ‬למיקום‭ ‬הרצוי‭ - ‬אינדיזיין‭ ‬תמקם‭ ‬בנקודה‭ ‬זו‭ ‬קו‭ ‬עזר‭ ‬אנכי‭ ‬וקו‭ ‬עזר‭ ‬אופקי‭ .‬‭(‬B‭)‬‭ ‬רגע‭ ,‬זה‭ ‬לא‭ ‬הכל‭,‬ כדי‭ ‬שקווי‭ ‬העזר‭ ‬ייצמדו‭ ‬ליחידות‭ ‬המידה‭ ‬בסרגלים‭ ,‬למיקום‭ ‬מדוייק‭ ,‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬בתוספת‭ ‬למקש‭ ‬ Cmd‭/‬Ctrl‭ ‬ את‭ ‬מקש‭ ‬.Shift‭

04‭‬ מה‭ ‬נפח‭ ‬הקובץ‭?‬

הנה‭ ‬טיפ‭ ‬קטן‭ ‬ומאחוריו‭ ‬טיפ‭ ‬גדול‭.‬ קרה‭ ‬לכם‭ ‬פעם‭ ‬שעבודה‭ ‬על‭ ‬מסמך‭ ‬מסויים‭ ‬הזדחלה‭ ‬לאיטה‭ ‬והתוכנה‭ ‬הגיבה‭ ‬באיטיות‭ ‬ללא‭ ‬כל‭ ‬סיבה‭?‬ אני‭ ‬מניח‭ ‬שכן‭.‬ במאמר‭ ‬קודם‭ ‬הצענו‭ ‬דרכים‭ ‬להאצת‭ ‬התוכנה‭.‬ במאמר‭ ‬זה‭ ‬הצבענו‭ ‬על‭ ‬מנהג‭ ‬נפוץ‭ ‬ושגוי‭ ‬של‭ ‬מעצבים‭ ‬להתחיל‭ ‬עבודה‭ ‬חדשה‭ ‬על‭ ‬בסיס‭ ‬קובץ‭ ‬קודם‭.‬ אינדיזיין‭ ‬שומרת‭ ‬מידע‭ ‬אודות‭ ‬ההיסטוריה‭ ‬של‭ ‬הקובץ‭. ‬כך‭ ‬קורה‭ ‬שקבצים‭ ‬מתנפחים‭ ‬למימדים‭ ‬לא‭ ‬הגיוניים‭ ‬והקובץ‭ ‬מגיב‭ ‬באיטיות‭ ‬יחסית‭ .‬ראשית‭ ‬כדי‭ ‬למנוע‭ ‬מצב‭ ‬זה‭ ‬יש‭ ‬לעבוד‭ ‬על‭ ‬קובצי‭ ‬תבנית‭. ‬אבל‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬הטיפ‭.‬ אם‭ ‬רוצים‭ ‬במהלך‭ ‬העבודה‭ ‬לבדוק‭ ‬מהו‭ ‬נפח‭ ‬הקובץ‭ ‬אין‭ ‬צורך‭ ‬לעבור‭ ‬לשולחן‭ ‬העבודה‭ ‬במחשב‭ ‬ולבדוק‭ ‬את‭ ‬הנתון‭ .‬כל‭ ‬שיש‭ ‬לעשות‭ ‬הוא‭ ‬לבטל‭ ‬בחירה‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬אובייקט‭,‬ לבחור‭ ‬בכלי‭ ‬הבחירה ולהציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬המידע‭ ‬‭.(‬Window‭>‬Info‭)‬‭ ‬חלון‭ ‬זה‭ ‬יציג‭ ‬לכם‭ ‬את‭ ‬נפח‭ ‬הקובץ‭ ‬‭ (‬A‭)‬‭ ‬ ומיקומו‭ ‬בדיסק‭ ‬הקשיח‭ ‬‭.(‬B‭) ‬אגב‭,‬ לצפייה‭ ‬בנתיב‭ ‬המלא‭ ‬של‭ ‬מיקום‭ ‬הקובץ‭ ‬יש‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬מעליו‭ ‬למספר‭ ‬שניות‭.‬

05‬ דגימת‭ ‬ערכת‭ ‬צבעים‭ ‬ממספר‭ ‬אובייקטים

כלי‭ ‬ערכת‭ ‬הצבעים‭ (‬Color‭ ‬Theme‭ -        ‬‭ ‬‭) ‬הזמין‭ ‬מתחת‭ ‬לכלי‭ ‬הדגימה‭,‬ נמנה‭ ‬על‭ ‬אותם‭ ‬הכלים‭ ‬שאינם‭ ‬מוערכים‭ ‬כראוי‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬משתמשים‭ .‬מדובר‭ ‬בכלי‭ ‬המסוגל‭ ‬לדגום‭ ‬צבעים‭ ‬מאובייקטים‭ ‬ותמונות‭ ‬וליצור‭ ‬מהם‭ ‬ערכת‭ ‬צבעים‭ ‬לשימוש‭ ‬בעיצוב‭.‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬אובייקט‭ ‬במסמך‭ ‬באמצעות‭ ‬כלי‭ ‬זה‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬פלטת‭ ‬הצבעים‭ ‬המשמשת‭ ‬אותו‭.‬

עד‭ ‬כאן‭ ‬אולי‭ ‬ידוע‭,‬ אך‭ ‬אם‭ ‬האובייקט‭ ‬חופף‭ ‬עם‭ ‬אובייקטים‭ ‬אחרים‭ ‬במסמך‭,‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬האובייקט‭ ‬התחתון‭ ‬תציג‭ ‬דגימת‭ ‬צבעים‭ ‬מכל‭ ‬האובייקטים‭ ‬החופפים‭ .‬במילים‭ ‬אחרות‭,‬ האובייקט‭ ‬הנדגם‭ ‬מגדיר‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬האזור‭ ‬הנדגם‭ ‬וכל‭ ‬האובייקטים‭ ‬(כולל‭ ‬תמונות)‭ ‬שבתווך‭ ‬תורמים‭ ‬לערכת‭ ‬הצבעים‭.‬ דרך‭ ‬אחרת‭, ‬אגב‭ ‬היא‭ ‬להקיף‭ ‬באמצעות‭ ‬הכלי‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬לדגימה‭.‬ כעת‭ ‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬הוספת‭ ‬ערכת‭ ‬הצבעים‭ ‬לחלון‭ ‬דוגמיות‭ ‬הצבע‭,(‬A)‬‭ ‬‭(‬Swatches‭)‬‭ ‬ או‭ ‬לספריית‭ ‬צבעים‭ ‬בענן ‭ ‬‭.(‬B‭)‬‭ ‬

תגיות: אינדיזיין, טיפים, טריקים, סודות,  ערכת צבעים, נפח הקובץ, מידע אודות הקובץ, לינקים, קיצורי מקלדת, קווי עזר, מעברי צבע, מלל, יגאל לוי, פוטושופמאסטר, אילוסטרייטור, Color Themes Gradients, Illustrator, Links, Photoshopmaster , Yigal Levi ,Story, Guides, File Size, Tricks, Tips, Indesign, Info, Swatches, Keyboard Shortcuts 

bottom of page