top of page

מאסטר באינדיזיין- 2

אתם‭ ‬בטח‭ ‬מכירים‭ ‬את‭ ‬זה‭,‬ אתם‭ ‬עובדים‭ ‬שנים‭ ‬עם‭ ‬אותה‭ ‬תוכנה‭ ‬ומשוכנעים‭ ‬שאתם‭ ‬יודעים‭ ‬כל‭ ‬מה‭ ‬שצריך‭ ‬לדעת‭ ‬כדי‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬העבודה‭.‬ רק‭ ‬שבדיוק‭ ‬כשחשבתם‭ ‬שאין‭ ‬מה‭ ‬לחדש‭ ‬לכם‭,‬ אתם‭ ‬לומדים‭ ‬משהו‭ ‬חדש‭,‬ אפילו‭ ‬קטן‭ ‬שמרחיב‭ ‬את‭ ‬האישונים‭ ‬ומצית‭ ‬את‭ ‬הניצוץ‭ .‬בדומה‭ ‬לאחותה‭ ‬הגדולה‭ ‬פוטושופ‭, ‬אינדיזיין‭ ‬תוכנה‭ ‬המורכבת‭ ‬ממספר‭ ‬רב‭ ‬של‭ ‬רבדים. היא‭ ‬מאפשרת‭ ‬ליצור מוצרים‭ ‬פשוטים‭ ‬כמודעה,‭ ‬או‭ ‬מנשר‭ ‬ומורכבים‭ ‬המכילים‭ ‬ריבוי‭ ‬עמודים‭ ‬ומידע‭ ‬משתנה‭.‬ מטרת‭ ‬סדרת‭ ‬המאמרים‭ ‬מאסטר‭ ‬באינדיזיין ‬לספק‭ ‬מידע‭ ‬שימושי‭ ‬הכולל‭ ‬טיפים‭ ‬פחות‭ ‬שגרתיים‭-‬ זהו‭ ‬המאמר‭ ‬השני בסדרה. כדאי לעקוב!

01 יצירת הפנייה לתמונה

אינדיזיין‭ ‬מאפשרת‭ ‬יצירת‭ ‬רשימה‭ ‬של‭ ‬ערכים‭ ‬ולמיין‭ ‬אותם‭ ‬לפי‭ ‬סדר‭ ‬האלף‭-‬בית‭ ‬כהפניות‭ ‬לעמודים‭,‬ לרוב‭ ‬בסוף‭ ‬ספר‭,‬ או‭ ‬חוברת.‭ ‬יצירת‭ ‬מפתח‭ ‬ערכים‭) ‬אינדקס‭(‬ נתפסת‭ ‬כעבודה‭ ‬מתישה‭ ‬ומורכבת‭ ‬מאחר‭ ‬והיא‭ ‬מצריכה‭ ‬הקפדה‭ ‬על‭ ‬הפניה‭ ‬לכל‭ ‬ערך‭.‬ אך‭ ‬מדובר‭ ‬במרכיב‭ ‬חיוני‭ ‬בכל‭ ‬ספר‭,‬ או‭ ‬חוברת‭ ‬הכוללים‭ ‬מידע‭ ‬בעל‭ ‬ערך‭ ‬לימודי‭.‬ טיפ‭ ‬זה‭ ‬לא‭ ‬מתכוון‭ ‬ללמד‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬התורה‭ ‬על‭ ‬רגל‭ ‬אחת‭,‬ לשם‭ ‬כך‭ ‬יש‭ ‬ספרים‭ ‬המפרטים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬התהליך‭.‬

הטיפ‭ ‬יתמקד‭ ‬בהכנסת‭ ‬תמונה‭ ‬כהפנייה‭.‬

על‭ ‬תהליך‭ ‬יצירה‭ ‬וניהול‭ ‬המפתחות‭ ‬וההפניות‭ ‬אחראי‭ ‬חלון‭ ‬האינדקס‭ ‬הזמין‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Index‭ ‬מתפריט ‭ ‬.Window>Type‭ ‬&‭ ‬Tablesנניח‭ ‬שבגוש‭ ‬המלל‭ ‬הנוכחי‭ ‬אני‭ ‬רוצה‭ ‬ליצור‭ ‬הפנייה‭ ‬למילה‭ ‬אינדיזיין‭.‬

 1. יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬המילה‭ ‬וללחוץ‭ ‬בחלון‭ ‬Index‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬יצירת‭ ‬הפניה‭ ‬(או‭ ‬להשתמש‭ ‬בקיצור‭ ‬המקלדת ‭ ‬Cmd+7‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl+7‭ ‬בחלונות‬‭ .(‬A‭) ‬‭‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬אנו‭ ‬מעוניינים‭ ‬(במקרה‭ ‬זה)‭ ‬להפנות‭ ‬לעמוד‭ ‬הנוכחי‭ ‬ולכן‭ ‬נסתפק‭ ‬בתפריט‭ ‬Type‭ ‬ב‭ (‬B‭)‬‭ ‬Current Page‭-‬ונאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬‭(‬OK‭)‬.

 2. כעת‭ ‬אם‭ ‬נגלול‭ ‬בחלון‭ ‬Index‭ ‬ל-‬ Hebrew ‬נוכל‭ ‬לראות‭ ‬באות‭ ‬א‮'‬‭ ‬את‭ ‬ההפנייה‭ ‬שקבענו‭ ‬לעמוד‭ ‬‭ ‬‭.(‬C‭)‬‭ 2‬‭ ‬אבל‭ ‬זה‭ ‬כמובן‭ ‬לא‭ ‬הטיפ‭.‬ מה‭ ‬קורה‭ ‬אם‭ ‬אנו‭ ‬רוצים‭ ‬לכלול‭ ‬כערך‭,‬ משהו‭ ‬שאיננו‭ ‬מלל‭,‬ למשל‭ ‬תמונה‭.‬ מה‭ ‬אם‭ ‬אנו‭ ‬רוצים‭ ‬לכלול‭ ‬את‭ ‬שם‭ ‬התמונה‭ ‬והפנייה‭ ‬לעמוד‭ ‬בה‭ ‬היא‭ ‬נמצאת?‭

 3. כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬יש‭ ‬ליצור‭ ‬בצמוד‭ ‬לתמונה‭ ‬תיבת‭ ‬מלל‭ ‬ולקבץ‭ ‬אותה‭ ‬עם‭ ‬התמונה‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה ‭ ‬Group‭ ‬מתפריט‭ ‬.Object‭ ‬כעת‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬תיבת‭ ‬המלל‭ ‬עם‭ ‬כלי‭ ‬המלל‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬יצירת‭ ‬ההפנייה‭ ‬‭.(‬A‭)‬‭ ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬ניצור‭ ‬קטגוריה‭ ‬שתכלול‭ ‬הפנייה‭ ‬לכל‭ ‬התמונות‭ ‬בחוברת‭ .‬בשדה‭ ‬הראשון‭ ‬נקליד‭ ‬את‭ ‬המילה‭ ‬‮'‬תמונות‮'‬‭ ‬‭(‬D‭) ‬‭ ‬ובשורה‭ ‬מתחת‭ ‬נקליד‭ ‬שם‭ ‬לתמונה‭ ,‬בדוגמא‭ ‬זו‭ ‬ניצור‭ ‬הפנייה‭ ‬לתמונת‭ ‬הנושא‭ ‬של‭ ‬המאמר‭ ‬‭‬(תמונת‭ ‬נושא‭- ‬עשרה‭ ‬טיפים)‭‬‭ (‬E‭)‬‭ ‬ונאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬‭.(‬OK‭)‬‭ ‬

 4. כעת‭ ‬מבט‭ ‬בחלון‭ ‬Index‭ ‬תחת‭ ‬האות‭ ‬ת‮'‬‭ ‬יציג‭ ‬את‭ ‬הערך‭ ‬וההפניה‭ ‬לעמוד‭ ‬‭.(‬F‭)‬‭ ‬בפעם‭ ‬הבאה‭ ‬שניצור‭ ‬הפנייה‭ ‬לתמונה,‭ ‬לא‭ ‬נשכח‭ ‬בשדה‭ ‬הראשון‭ ‬להקליד‭ ‬את‭ ‬המילה‭ ‬תמונות‭ ‬‭(‬D‭)‬‭ ‬כדי‭ ‬שזאת‭ ‬תופיע‭ ‬באותה‭ ‬קטגוריה‭.‬

 5. בסופו‭ ‬של‭ ‬תהליך‭ ‬יהיה‭ ‬עליך‭ ‬ליצור‭ ‬את‭ ‬מפתח‭ ‬הערכים‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬Generate Index‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬‭,(‬G‭)‬‭ ‬Index‭ ‬לאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬וללחוץ‭ ‬עם‭ ‬הסמן‭ ‬במסמך‭ ‬להצבת‭ ‬המפתח‭.‬‬

02 החלפה‭ ‬מהירה‭ ‬בין‭ ‬מודלי‭ ‬צבע

לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬אחד‭ ‬הצבעים‭ ‬בחלון‭ ‬דוגמיות‭ ‬הצבע‭ .‬‭(‬Swatches‭)‬‭ ‬או‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬יצירת‭ ‬דוגמית‭ ‬צבע‭ ‬חדשה‭ ‬תפתח‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬אפשרויות‭ ‬דוגמית‭ ‬הצבע‭ .‬למעבר‭ ‬מהיר‭ ‬בין‭ ‬מודל‭ ‬הצבע‭ ‬RGB‭ ‬ל‭ ‬CMYK‭-‬ל‭ ‬Lab‭-‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקשShift‭ ‬‭‬ וללחוץ‭ ‬על‭ ‬ריבוע‭ ‬הצבע‭ ‬‭.(‬A‭)‬‭ ‬

אגב‭,‬ כששדה‭ ‬מודלי‭ ‬הצבע‭ ‬פעיל‭ ‬‭‬(מסומן‭ ‬במסגרת‭ ‬צבעונית)‭ ‬‭,(‬B‭)‬‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬חץ‭ ‬תחתון‭ ‬תעבור‭ ‬בין‭ ‬כל‭ ‬מודלי‭ ‬הצבע‭ ‬וספריות‭ ‬הצבע‭ ‬הזמינות‭ ‬באינדיזיין‭.‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬חץ‭ ‬עליון‭ ‬תשוב‭ ‬לספריית‭ ‬הצבע‭ ‬הקודמת‭.‬

טיפ‭ ‬בונוס‭ -‬‭‬אם‭ ‬שם‭ ‬הצבע‭ ‬חום‭ ‬כהה‭ ‬או‭ ‬כחול‭ ‬בהיר‭ ‬לא‭ ‬אומר‭ ‬לכם‭ ‬דבר‭,‬ אולי‭ ‬עדיף‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭ ‬בראש‭ ‬החלון‭ ‬Name‭ ‬with Color‭ ‬Value‭ ‬שתציג‭ ‬את‭ ‬ערכי‭ ‬הצבע ‭  ‬‭.(‬C‭)‬‭

03 קוים‭ ‬מסוגננים‭ ‬סודיים

בעבר‭ ‬הרחוק‭,‬ מפתחי‭ ‬התוכנות‭ ‬נהגו‭ ‬להחביא‭ ‬בתוכנה‭ ‬הפתעות‭ ‬קטנות‭ ‬שהיו‭ ‬ידועות‭ ‬רק‭ ‬להן‭ ‬ולמכורים‭ ‬לתוכנה‭ .‬במסגרת‭ ‬זו‭ ‬החביאו‭ ‬המתכנתים‭ ‬מספר‭ ‬קווי‭ ‬מתאר‭ ‬מסוגננים‭ ‬הזמינים‭ ‬רק‭ ‬למי‭ ‬שיודע‭ ‬איך‭ ‬למצוא‭ ‬אותם‮…‬‭ ‬לדוגמא‭,‬ ניתן‭ ‬ליצור‭ ‬קו‭ ‬מתאר‭ ‬שהופך‭ ‬לעקבות‭ ‬כפות‭ ‬רגליים‭ ‬בדרך‭ ‬הבאה‭

 1. יש‭ ‬ליצור‭ ‬קו‭,‬ או‭ ‬צורה‭ ‬כלשהי‭ ‬ולהקנות‭ ‬לה‭ ‬קו‭.‬

 2. כעת‭ ‬מהתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬Stroke‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בפקודה ‭ ‬Stroke Styles.‬

 3. בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬New‭ ‬ובחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬אחריו‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בחלון‭ ‬Type‭ ‬ב-‭.‬Dash‬

 4. כעת‭ ‬יש‭ ‬להעניק‭ ‬לקו‭ ‬את‭ ‬השם‭ ‬Feet‭ ‬שים‭ ‬לב‭!‬ שם‭ ‬הקו‭ ‬הוא‭ ‬תמיד‭ ‬המפתח‭ ‬לסגנון‭-‬ במקרה‭ ‬זה‭ ‬כפות‭ ‬הגליים‭.‬

 5. כל‭ ‬שנותר‭ ‬הוא‭ ‬לאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬‭(‬OK‭)‬‭ ‬ובחלון‭ ‬Stroke‭ ‬לבחור‭ ‬בתחתית‭ ‬תפריט‭ ‬ Type‭ ‬ב‭.‬Feet‭-‬

 6. כדי‭ ‬לראות‭ ‬את‭ ‬כפות‭ ‬הרגליים‭ ‬‭‬(שגודלן‭ ‬כרגע‭ ‬זעיר‭...‬) יש‭ ‬לקבוע‭ ‬עובי‭ ‬קו‭ ‬נדיב‭ ‬45‭ ‬pt)‭ ‬ בדוגמא)‭.‬

 7. כדי‭ ‬להשיג‭ ‬עקבות‭ ‬כלב‭ ‬יש‭ ‬להקליד‭ ‬את‭ ‬המילה‭ .‬Woof‭

 8. כדי‭ ‬להשיג‭ ‬קו‭ ‬מתאר‭ ‬בסגנון‭ ‬נורות‭ ‬תאורה‭ ‬יש‭ ‬להקליד‭ ‬את‭ ‬המילה ‭ ‬.Lights‭‬

 9. כדי‭ ‬להשיג‭ ‬קו‭ ‬מתאר‭ ‬המכיל‭ ‬רצף‭ ‬סמיילים‭ ‬יש‭ ‬להקליד‭ ‬את‭ ‬המילה ‭ ‬.Happy‭‬

 10. כדי‭ ‬להשיג‭ ‬קו‭ ‬הכולל את ‬כל‭ ‬גווני‭ ‬הקשת‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בחלון ‭  ‬Stroke Styles‭ ‬ בתפריט‭ ‬Type‭ ‬ב‭‬ Stripe‭-‬ולהעניק‭ ‬לקו‭ ‬את‭ ‬השם ‭ ‬Rainbow.‬

 11. להשגת‭ ‬קו‭ ‬דומה‭ ‬בסגנון‭ ‬ג'מייקני‭,‬ יש‭ ‬להקליד‭ ‬את‭ ‬המילה‭ .‬Rasta‭

אבל,‭ ‬למעשה‭ ‬יש‭ ‬דרך‭ ‬לבצע‭ ‬משימה‭ ‬זו‭ ‬עם‭ ‬סגנון‭ ‬פיסקה‭ ‬בודד.‭ ‬לאחר‭ ‬הגדרות‭ ‬המלל‭ ‬הראשוניות‭ ‬בחלון סגנונות הפיסקה לבחור‭ ‬בקטגוריה ‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬Span‭ ‬Columns‭ ‬ובתפריט‭ ‬Paragraph‭ ‬Layout‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬ב-‭,‬‭(‬B‭)‬‭ ‬Span‭ ‬Columns ‬בתפריט‭ ‬ Span‭ ‬ יש‭ ‬לבחור‭ ‬ב-‭‬‭(‬C‭)‬‭ ‬All ‬ולאחר‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬המרווח‭ ‬הרצוי‭ ‬לפני‭ ‬ואחרי‭ ‬הרשימה‭ .‬‭(‬D‭)‬‭ ‬

04 ריווח מעל ומתחת רשימה

הנה‭ ‬משהו‭ ‬שקורה‭ ‬די‭ ‬הרבה‭.‬ עליכם‭ ‬לשלב‭ ‬במלל‭ ‬רשימה‭ ‬ולאחריה‭ ‬מלל‭ ‬נוסף‭ ‬וכל‭ ‬שאתם‭ ‬רוצים‭ ‬שיהיה‭ ‬מרווח‭ ‬קטן‭ ‬בין‭ ‬הרשימה‭ ‬למלל‭,‬ אך‭ ‬לא‭ ‬בין‭ ‬פריטים‭ ‬ברשימה‭ .‬מבט‭ ‬קצר‭ ‬בחלונות‭ ‬ההזחה‭ ‬בסרגל‭ ‬הכלים‭ ‬יבהיר‭ ‬שאין‭ ‬אפשרות‭ ‬לבצע‭ ‬משימה‭ ‬זאת‭,‬ מלבד‭ ‬הגדרת‭ ‬מספר‭ ‬סגנונות‭ ‬פיסקה‭ ‬נפרדים‭ ‬(אחד‭ ‬לפריט‭ ‬הראשון‭ ‬ברשימה‭ ‬עם‭ ‬מרווח‭ ‬לפניו‭,‬ אחד‭ ‬לפריט‭ ‬האחרון‭ ‬ומרווח‭ ‬אחריו‭ ‬ואחד לכל‭ ‬הפריטים‭ ‬ללא‭ ‬כל‭ ‬מרווח‭ ‬לפני‭ ‬או‭ ‬אחרי)‭.

לפני

מלל‭ ‬לפני‭ ‬רשימה‭,‬ מלל‭ ‬לפני‭ ‬רשימה‭, ‬מלל‭ ‬לפני‭ ‬רשימה‭,‬ מלל‭ ‬לפני‭ ‬רשימה‭,‬

 1. מלל‭ ‬לרשימה

 2. מלל‭ ‬לרשימה

 3. מלל‭ ‬לרשימה

מלל‭ ‬אחרי‭ ‬רשימה‭,‬ מלל‭ ‬אחרי‭ ‬רשימה‭, ‬מלל‭ ‬אחרי‭ ‬רשימה‭,‬ מלל‭ ‬אחרי‭ ‬רשימה‭,‬

 • מלל‭ ‬לרשימה

 • מלל‭ ‬לרשימה

 • מלל‭ ‬לרשימה

אחרי

מלל‭ ‬לפני‭ ‬רשימה‭,‬ מלל‭ ‬לפני‭ ‬רשימה‭, ‬מלל‭ ‬לפני‭ ‬רשימה‭,‬ מלל‭ ‬לפני‭ ‬רשימה‭,‬

 1. מלל‭ ‬לרשימה

 2. מלל‭ ‬לרשימה

 3. מלל‭ ‬לרשימה

מלל‭ ‬אחרי‭ ‬רשימה‭,‬ מלל‭ ‬אחרי‭ ‬רשימה‭, ‬מלל‭ ‬אחרי‭ ‬רשימה‭,‬ מלל‭ ‬אחרי‭ ‬רשימה‭,

 • מלל‭ ‬לרשימה

 • מלל‭ ‬לרשימה

 • מלל‭ ‬לרשימה

‭‬כפתור‭ ‬יצירת ‬סימניה‭ ‬‭.(‬A‭)‬‭ ‬לאחר‭ ‬אישור‭ ‬החלון‭ ‬אינדיזיין‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬הסימניה‭ ‬שדמות‭ ‬עוגן‭ ‬לצידה‭(‬B‭) ‬‭‬. כעת‭,‬ כדי‭ ‬לקפוץ‭ ‬ישירות‭ ‬לעמוד‭ ‬או‭ ‬לאובייקט‭ ‬שתוייג‭ ‬כסימניה‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬שמו‭ ‬בחלון‭ ‬.Bookmarks‭ ‬אגב‭ ‬ניתן‭ ‬לערוך‭ ‬את‭ ‬שם‭ ‬הסימניה‭ ‬בכל‭ ‬עת‭ ‬בעזרת‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬הסימניה‭ ‬או‭ ‬סימונה‭ ‬והפעלת‭ ‬הפקודה‭ ‬Rename‭ ‬Bookmark‭ ‬מהתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬זה‭.‬ שים‭ ‬לב‭!‬ הסימניות‭ ‬לא‭ ‬חייבות‭ ‬להופיע‭ ‬בסדר‭ ‬בה‭ ‬הן‭ ‬מופיעות‭ ‬במסמך‭.‬ למעשה,‭ ‬ניתן‭ ‬לארגן‭ ‬אותן‭ ‬בכל‭ ‬צורה‭ ‬בעזרת‭ ‬גרירתן‭ ‬ברשימה‭ ‬בחלון‭ ‬הסימניות‭ .‬ניתן‭ ‬אף‭ ‬לגרור‭ ‬סימנייה‭ ‬לתוך‭ ‬סימנייה‭ ‬כדי‭ ‬לקבץ‭ ‬אותן‭) ‬שימושי‭ ‬לנושא‭,‬ פיסקה‭ ‬חשובה‭ ,‬או‭ ‬תמונה)‭ .‬הדבר‭ ‬היחיד‭ ‬שצריך‭ ‬לזכור‭ ‬בתום‭ ‬העבודה‭ ‬הוא‭ ‬לא‭ ‬לכלול‭ ‬את‭ ‬הסימניות‭ ‬בעת‭ ‬ייצוא‭ ‬הקובץ‭ ‬לפורמט‭ ‬Pdf‭ ‬. בחלון‭ ‬הייצוא‭ ‬בקטגוריה‭ ‬General‭‬‭ ‬וודא‭ ‬שבתחתית‭ ‬החלון‭ ‬לא‭ ‬מסומנת‭ ‬האפשרות‭ ‬Bookmarks‭ ‬בקטגוריית‭ ‬‭.(‬C‭)‬‭ ‬Include‭

05 עבודה עם סימניות

בעבודה‭ ‬עם‭ ‬מסמכים‭ ‬מרובי‭ ‬עמודים‭ ‬כמו‭ ‬חוברת‭,‬ או‭ ‬ספר‭,‬ משימת‭ ‬איתור‭ ‬המידע‭,‬ או‭ ‬העמוד‭ ‬עליו‭ ‬אתם‭ ‬צריכים‭ ‬לעבוד‭,‬ עלולה‭ ‬להתיש‭,‬ בייחוד‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬בטוח‭ ‬שאתם‭ ‬יודעים‭ ‬באיזה‭ ‬עמוד‭ ‬מדובר‭ ,‬עוד‭ ‬לא‭ ‬השתמשתם‭ ‬במקטעים‭ ‬ואפילו‭ ‬לא‭ ‬נעזרתם‭ ‬בסימונים‭ ‬מבדילים‭ ‬בדמויות‭ ‬חלון‭ ‬השכבות‭.‬ במקרים‭ ‬אלו‭ ‬כדאי‭ ‬להיעזר‭ ‬בחלון‭ ‬הסימניות‭ ‬‭(‬Bookmarks‭)‬‭ ‬ הזמין‭ ‬מתפריט‭ ‬.Window‭>‬Interactive‭ ‬נכון‭,‬ לרוב‭ ‬משתמשים‭ ‬בסימניות‭ ‬כעזרי‭ ‬ניווט‭ ‬לפרקים‭,‬ או‭ ‬מרכיבים‭ ‬בקובץ‭ ‬,Pdf‭ ‬אך‭ ‬הם‭ ‬עובדים‭ ‬באותה‭ ‬צורה‭ ‬גם‭ ‬באינדיזיין‭.‬

ליצירת‭ ‬סימניה‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬יצירת‭ ‬סימניה‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון ‭ ‬‭‬‭ ‬Bookmarks ‬ולהקליד‭ ‬שם‭ ‬המתאר‭ ‬את‭ ‬המיקום ‭ .(A)‬במידה‭ ‬ובאותו‭ ‬עמוד‭ ‬יש‭ ‬ביצירת‭ ‬מספר‭ ‬סימניות‭,‬ לדוגמא‭ ‬אחת‭ ‬המתארת‭ ‬מלל‭ ‬ואחת‭ ‬לתמונה‭,‬‭‬ יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬התמונה‭,‬ לוודא‭ ‬שבחלון‭ ‬הסימניות‭ ‬מסומנת‭ ‬הסימניה‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬עמוד‭ ‬וללחוץ על‭

טיפ אקסטרה לקינוח

לא‭ ‬הרבה‭ ‬יודעים‭,‬ אך‭ ‬המרת‭ ‬מלל‭ ‬למסלול‭ ‬לא‭ ‬חייבת‭ ‬להיעשות‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬תיבת‭ ‬המלל‭. ‬ניתן‭ ‬להמיר‭ ‬מילה‭ ,‬או‭ ‬אות‭ ‬אחת‭ ‬בגוש‭ ‬מלל,‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬בחירתה‭ ‬והפעלת‭ ‬פקודה‭ ‬Create Outlines‭ ‬ מתפריט‭ ‬Type‭‬‭ ‬שימושי‭,‬ למשל‭,‬ למקרים‭ ‬בהם‭ ‬גליף‭ ‬לא‭ ‬מופיע‭ ‬משום‭ ‬מה‭ ‬בייצוא‭ ‬ל‭.‬Pdf‭-‬

תגיות: אינדיזיין, טיפים, טריקים, סודות, המרה לקו מתאר, סימניות, הפנייה,  רשימה, קו מתאר, תמונה, העדפות, קוים מסוגננים, קו מסוגנן, ביצי פסחא, היפר קישור, יגאל לוי, אינדקס, פוטושופמאסטר,  Index ,Swatch Options, Stroke Styles, Dash, Interactive, Stroke , Pdf, Create Outlines, Bookmarks, Hyperlinks , Preferences, Yigal Levi, Color Mode

bottom of page