top of page

סודות שיטות השילוב - Pass Through

לצד שיטות השילוב המוכרות לשכבות וכלים מבוססי מברשת, פוטושופ מציעה שיטת שילוב נוספת הייחודית רק לקבוצות. שיטת השילוב Pass Through מאפשרת לשכבות התאמה, שיטות שילוב, אפשרויות שילוב מתקדמות, אטימות השכבה ואטימות המילוי לחדור מבעד לקבוצה ולהשפיע גם על השכבות שמתחת לקבוצה. באופן זה לעצם הקבוצה אין השפעה מיוחדת מלבד סדר ויזואלי בחלון השכבות. מדובר בשיטת שילוב חיונית והכרחית בשימוש בקבוצות והיא נכונה לבחירה במרבית המקרים. אך לעיתים דווקא בחירה בשיטת שילוב אחרת יכולה לפתור בעיות ולחסוך מסכות מורכבות. במאמר זה נסביר מתי לבחור בה ומתי לוותר ולבחור בשיטת שילוב אחרת.

 

נעים להכיר Pass Through


לא מעט משתמשים התעלמו משיטת השילוב Pass Through ולו מהעובדה שהם אינם משתמשים בקבוצות בתזרים העבודה שלהם. לכאורה, קיבוץ שכבות נועד בעיקר עבור הסדר החזותי בחלון השכבות. אך לקבוצות יש מספר תכונות הייחודיות רק להן. אחת מהן היא שיטת שילוב זו המאפשרת לכל שכבה בעלת תכונת הקרנה, משמע כזו המשנה בהירות, צבע וכדומה לחדור מבעד לקבוצה ולהשפיע על השכבות תחתיה, כאילו שהקבוצה לא קיימת. אם למשל תוסיפו שכבת התאמה, תערכו אותה ותכניסו אותה לקבוצה, כברירת מחדל היא תשפיע על השכבות תחתיה, גם אלו שמחוץ לקבוצה, וזאת כי שיטת השילוב של כל קבוצה כברירת מחדל היא Pass Through. לעומת זאת, אם תחליפו את שיטת השילוב של הקבוצה ל-Normal - שכבת ההתאמה כבר לא תשפיע על השכבות תחתיה שמחוץ לקבוצה מאחר והקבוצה חוסמת את מעבר ההקרנה לשכבות תחתיה.

רגע, מהי הקרנה? כל שכבה המשפיעה על השכבות תחתיה, למשל, שכבת התאמה, או שכבת מילוי ושכבת מעבר צבע בעלות שיטת שילוב שונה מ-Normal.

שיטת השילוב Pass Through מאפשרת לכל אלו לעבור דרך הקבוצה ולהשפיע על השכבות תחתיה. בפועל החלפת שיטת השילוב של הקבוצה מ-Pass Through ל-Normal גורמת לקבוצה להתנהג כמו שכבה אחת. 


על שימוש בקבוצה ושיטת שילוב

כאמור, קיבוץ שכבות נועד בעיקר עבור הסדר החזותי בחלון השכבות. אך בשימוש נכון הוא יכול לחסוך מסכות מורכבות ומאמץ רב. לדוגמא, במידה והקבוצה כוללת מספר שכבות חופפות, כברירת מחדל שימוש בשיטות שילוב ישפיע גם על שכבות הממוקמות מתחת לקבוצה. כל זאת, כאמור, מאחר וכברירת מחדל שיטת השילוב של קבוצות היא Pass Through. כזכור, שיטת שילוב זו מאפשרת לשיטות שילוב לחדור מבעד לקבוצה (ומכאן שמה) ולהשפיע על השכבות תחתיה. באופן זה לעצם הקבוצה אין השפעה מיוחדת. לעיתים דווקא ויתור על ברירת המחדל Pass Through יכול לפתור בעיה.

 1. בדוגמא שלפניכם 3 שכבות עלים ששיטת השילוב שלהן הוחלפה ל-(A) Multiply. שיטת שילוב זו מכהה את השכבות תחתיה ובאופן זה ניתן לראות שהשכבות משפיעות אחת על השניה וגם על הרקע (B).

 2. במידה ואיננו מעוניינים ששכבות העלים ישפיעו אחת על השניה, אלא רק על הרקע, נחליף את שיטת השילוב שלהן חזרה ל-Normal (C), נסמן את כולן ונקבץ אותן באמצעות לחיצה על דמות הקבוצה בתחתית חלון השכבות (D).

 3. כעת נחליף את שיטת השילוב של הקבוצה ל-(E) Multiply וקיבלנו את שלושת העלים כמקשה אחת המשפיעה רק על השכבות שמתחת לקבוצה (F).

 4. אבל זה לא הכל, מה קורה אם עלינו להוסיף שכבת התאמה שתשפיע על כל העלים, אבל לא תשפיע על הרקע? על כך בסעיף הבא.

בדוגמא הימנית שלוש שכבות בשיטת שילוב Multiply. מאחר והשכבות חופפות הן משפיעות אחת על השניה.

בדוגמא השמאלית שלושת השכבות בשיטת שילוב Normal. השכבות הוכנסו לקבוצה ושיטת השילוב של הקבוצה הוחלפה ל-Multiply. במקרה זה השכבות כבר לא משפיעות אחת על השניה אך שלושתן משפיעות על השכבות תחתיהן כמקשה אחת.

 

מתי שווה לוותר על Pass Through?

שיטת השילוב Pass Through מאפשרת לשיטות השילוב, לאפשרויות השילוב המתקדמות, לאטימות השכבה ואטימות המילוי לחדור מבעד לקבוצה ולהשפיע גם על השכבות שמחוץ לה. שיטת שילוב זו מאפשרת לשמור על סדר בקובץ ולקבץ מספר שכבות בעלות מכנה משותף. באופן כללי, לרוב זה מה שהמשתמש רוצה וקיבוץ שכבות נועד בעיקר עבור הסדר החזותי בחלון השכבות. אבל לעיתים המשתמש מבקש, למשל, ששכבות ההתאמה ישפיעו אך ורק על שכבה אחת או יותר ולא על שכבות אחרות. כדי להשיג זאת אין צורך במסכות, או מסכות נגזרות (Clipping Mask).

 1. כדי לפתור בעיה זו ולוותר על הסרבול, כל שיש לעשות הוא להכניס את השכבה ושכבות ההתאמה המשפיעות עליה(‬A‭)‬‭‬ לקבוצה‭ ‬באמצעות‭ ‬סימונן‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬הקבוצה‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬השכבות‭‭(‬B‭)‬ ‬.

 2. כעת יש לשנות את שיטת השילוב של הקבוצה ל-Normal (A). בדוגמא שלפניך מוקמה הגברת בצידה השמאלי של התמונה. כדי להתאימה לצבעי התמונה הוספנו מספר שכבות התאמה . לאחר מכן קיבצנו את כל שכבות ההתאמה בתוספת שכבת הגברת ועל מנת שאלו ישפיעו רק על שכבת הגברת החלפנו כאמור את שיטת השילוב של הקבוצה מ-Pass Though ל-Normal. כעת שכבות ההתאמה משפיעות רק על השכבות שבקבוצה. ראוי לציין שיש לא מעט מקרים בהם שימוש במסכה נגזרת מגביל את המשתמש בכל מיני פעולות ולכן שיטה זו פותרת מגבלות אלו.

 • רגע, מה קורה אם יש לנו מספר שכבות התאמה ומספר שכבות עליהן הן משפיעות? שיטה זו פותרת בעיה זו כפי שיוצג בדוגמא הבאה.

 

סיבה נוספת להימנעות מ-Pass Through

כאמור, שיטת השילוב Pass Through היא ברירת המחדל של כל קבוצה חדשה. שיטת שילוב זו מתאימה למרבית המקרים, למעט מקרים בהם יש צורך באפקט מיוחד או במקרים בהם עלינו למקם התאמות שונות מעל מספר שכבות. בדוגמא הבאה הוספנו מספר התאמות כדי להתאים את טמפרטורת הצבע של רוכבי הסוסים לרקע. העניין הוא שללא הכנה מוקדמת, התאמות אלו עשויות להשפיע גם על שאר השכבות תחתיהן. לכאורה אנחנו יכולים להשתמש במסכות, או במסכות נגזרות (Clipping Path), כדי לגביל את השפעתן רק על הרוכבים. הבעיה היא שמדובר בתהליך מסורבל, בפרט במקרה זה - בו שימוש במסכות יימנע מאיתנו להזיז כל בוקר בנפרד לאחר מכן. אם נשתמש במסכות נגזרות יהיה עלינו לשכפל את ההתאמות כדי שאלו ישפיעו על כל רוכב בנפרד.

על מנת לפתור את הבעיה באופן מהיר ואלגנטי קיבצנו את שכבות הרוכבים ושכבות ההתאמה (A) והחלפנו את שיטת השילוב של הקבוצה ל-Normal (B). באופן זה ההתאמות ישפיעו על שתי שכבות הרוכבים אך לא ייפגעו בשכבות שמחוץ לקבוצה.

שימו לב! אילו היינו ממזגים את כל השכבות שבקבוצה לשכבה אחת, או ממירים את הקבוצה לשכבת אובייקט חכם - ההשפעה של ההתאמות הייתה רק על הפיקסלים הפעילים בקבוצה. דומה הדבר להחלפת שיטת השילוב של הקבוצה ל-Normal. אם נחליף את שיטת השילוב של הקבוצה, למשל, ל-Multiply פוטושופ תציג תוצאה הדומה למיזוג כל תכולת הקבוצה לשכבה אחת והחלפת שיטת השילוב של הקבוצה ל-Multiply. הסיבה לכך פשוטה - בהחלפת שיטת השילוב של הקבוצה לכל שיטת שילוב שונה מ-Pass Through - פוטושופ בפועל תמזג (ויזואלית בלבד) את כל השכבות ולאחר תחליף את שיטת השילוב של הקבוצה לשיטת השילוב שבחרתם.

 

מה למדנו עד כה

 1. שיטת השילוב Pass Through ייחודית רק לקבוצות והיא ברירת המחדל לכל קבוצה.

 2. שיטת שילוב זו מאפשרת לשכבות התאמה, שיטות שילוב, אפשרויות שילוב מתקדמות, אטימות השכבה ואטימות המילוי לחדור מבעד לקבוצה ולהשפיע גם על השכבות שמתחת לקבוצה ברשימת השכבות. מכאן שמה של שיטת השילוב.

 3. באופן זה לעצם הקבוצה אין השפעה מיוחדת מלבד סדר ויזואלי בחלון השכבות.

 4. לעיתים דווקא ויתור על ברירת המחדל Pass Through ובחירה בשיטת שילוב אחרת לקבוצה יכול לפתור בעיה.

 5. בחירה, למשל בשיטת השילוב Normal תחסום את מעבר ההקרנה לשכבות תחתיה. מהי הקרנה? כל שכבה המשפיעה על השכבות תחתיה, למשל, שכבת התאמה, או שכבת מילוי ושכבת מעבר צבע בעלות שיטת שילוב שונה מ-Normal.

 6. בפועל החלפת שיטת השילוב של הקבוצה מ-Pass Through ל-Normal גורמת לקבוצה להתנהג כמו שכבה אחת.

 7. בשימוש במספר שכבות התאמה המשפיעות על מספר שכבות, שווה לוותר על מסכות, לקבץ את השכבות ולהחליף את שיטת השילוב של הקבוצה ל-Normal. באופן זה שכבות ההתאמה ישפיעו על כל השכבות בקבוצה ולא ישפיעו על השכבות שמחוץ לקבוצה.

 8. במילים אחרות: שיטת השילוב Pass Through חיונית והכרחית בשימוש בקבוצות במרבית המקרים, אך כדי למנוע סרבול ניתן לעיתים לוותר עליה ולחסוך מסכות ומסכות נגזרות.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page