top of page

סודות שיטות השילוב- Hue+Color+Saturation

בבסיס- לכל צבע שלושה מרכיבים- גוון, רווייה ובהירות. שימוש במרבית שכבות התאמה כרוך בשינוי כל מרכיבי הצבע. לדוגמא, הגדלת הניגודיות בתמונה תגדיל כברירת מחדל גם את רוויית הצבעים, תשפיע על הבהירות ועלולה גם לשנות גוונים בתמונה. המשפחה השישית והאחרונה ברשימת שיטות השילוב מאפשרת להגביל את השפעת השכבה למרכיב אחד בצבע- גוון (Hue), רווייה (Saturation), צבע (Color) ובהירות (Luminosity). בעוד חלק משיטות השילוב מציגות תוצאות בלתי צפויות- משפחה זו מאפשרת למשתמש להשיג תוצאות שניתן לצפות אותן מראש מאחר וכל מטרתן היא לגביל השפעה. במאמר זה נציג שימושים מעשיים לשיטות שילוב אלו.

 

נעים להכיר Hue ,Saturation ,Color ו-Luminosity

רבים ודאי תוהים מדוע לא להקדיש לכל שיטת שילוב פרק נפרד כפי שעשינו עד כה.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה ששיטות השילוב במשפחה זו משלימות זו את זו ומאפשרות לשלוט באופן מירבי בכל מרכיבי הצבע בתמונה. Hue - שיטת שילוב זו מגבילה את השפעת השכבה לגוון בלבד. Hue לא תשפיע על רוויית הצבע ולא על בהירותו. רגע, מהו גוון? בפועל הגוון מגדיר את מראה הצבע הכללי- למשל כחול.

למעבר מהיר לשיטת שילוב זו יש ללחוץ על מקש V למעבר לכלי ההזזה ולאחר להשתמש בקיצור המקלדת Shift+Option+U במק, או Shift+alt+U בחלונות. Saturation - שיטת שילוב זו מגבילה את השפעת השכבה לרוויית הצבעים בלבד. כאמור, רווייה מגדירה כמה הצבע נראה חי ובוהק. צבע בעל מרכיב רווייה נמוך נראה דהוי, חסר חיים ובמקרים קיצוניים נוטה לאפור. בחירה בשיטת שילוב זו לא תשנה את הגוון והבהירות של השכבות תחתיה.

למעבר מהיר לשיטת שילוב זו יש ללחוץ על מקש V למעבר לכלי ההזזה ולאחר להשתמש בקיצור המקלדת Shift+Option+T במק, או Shift+alt+T בחלונות. Color - שיטת שילוב זו משפיעה גם על הגוון וגם על הרווייה אך איננה משפיעה על הבהירות. לצבע כחול, למשל, יש מספר רב של גוונים ובנוסף רמות שונות של רווייה. למעבר מהיר לשיטת שילוב זו יש ללחוץ על מקש V למעבר לכלי ההזזה ולאחר להשתמש בקיצור המקלדת Shift+Option+C במק, או Shift+alt+C בחלונות. Luminosity - שיטת שילוב זו משמרת את הגוון והרווייה של השכבות תחתיה ומשפיעה רק על הבהירות שלהן. בפועל Luminosity מאפשרת לקבוע כמה הצבע יהיה בהיר או כהה. מאמר מפורט אודות שיטת שילוב זו.

למעבר מהיר לשיטת שילוב זו יש ללחוץ על מקש V למעבר לכלי ההזזה ולאחר להשתמש בקיצור המקלדת Shift+Option+Y במק, או בחלונות.בדוגמא שלפניכם הנחנו מעל כל תמונה מלבן בצבע אדום (צבע הרצועה שמעליו)- בשימוש בשיטת השילוב Hue גווני התמונה נצבעו באדום- אך הבהירות ורוויית בצבעים לא הושפעו. בשימוש בשיטת השילוב Saturation הושפעה רוויית הצבעים בלבד וניתן לראות שמאחר והצבע האדום היה רווי כל צבעי התמונה קיבלו רווייה גבוהה- הסיבה לשינוי בצבע הקיר נובעת מהעובדה שבמקור לקיר היה גוון ירקרק מעומעם והגדלת הרווייה הדגישה את הצבע. שיטת השילוב Color, כזכור, משפיעה גם על הגוון וגם על רוויית הצבעים ולכן התמונה נצבעה באדום.

 

דוגמא להשפעת שיטות השילוב

הדוגמא הבאה ממחישה את ההבדלים המהותיים בין שיטות השילוב. תמונת המקור כוללת ביצים צבעוניות ושאר מרכיבי התמונה בגווני אפור בלבד. מעל התמונות מוקמה שכבה המכילה רקע בצבע אדום בעל רווייה מירבית. בדוגמא הראשונה החלפנו את שיטת השילוב של השכבה האדומה ל-Saturation- התוצאה- הגדלת רוויית הצבעים של הביצים - הרווייה לא השפיעה על אזורים ללא צבע. בדוגמא שאחריה החלפנו את שיטת השילוב של השכבה האדומה ל-Hue וניתן לראות שרק הגוון של הביצים השתנה- הגוון לא השפיע על אזורים ללא צבע מאחר והרקע בגווני אפור- המשמעות היא שאין בו רווייה. מאחר ושיטת השילוב Hue איננה משפיעה על רווייה - צבעי הרקע סביב הביצים נותרו אפורים. בדוגמא האחרונה החלפנו את שיטת השילוב של השכבה האדומה ל-Color. הפעם כל אזורי התמונה הושפעו מאחר ושיטת השילוב Color משפיעה גם על הגוון וגם על רוויית הצבעים.

 

שיטות שילוב הפוכות

שיטות השילוב Color ו-Luminosity משלימות זו את זו ממספר סיבות. הראשונה היא ששילוב של שתיהן כולל את כל מרכיבי הצבע והשניה היא בגלל שהן הפוכות זו לזו באופן מעניין. כדי להוכיח זאת נשתמש בטכניקה הבאה כדי להפריד תמונה לשני מרכיבים- צבע (Color) ובהירות (Luminosity).

 1. ראשית יש ללחוץ בתחתית חלון השכבות על כפתור הוספת שכבת התאמה או מילוי (A) ולבחור ב-Solid Color. בחלון בורר הצבע שנפתח יש להקליד בשדה התחתון את הערך ההקסדצימלי #808080 ולאשר את החלון.

 2. בפועל קיבלנו שכבה אפורה (B)- יש להחליף את שיטת השילוב של השכבה ל-Color. התוצאה לכאורה היא גירסת גווני אפור של התמונה (C). בפועל קיבלנו את מרכיב הבהירות בתמונה- משמע Luminosity.

 3. כעת יש ליצור עותק משוטח של מראה השכבות באמצעות החזקת מקש option במק או alt בחלונות והפעלת הפקודה Merge Visible מתפריט Layer. יש להחליף את שם השכבה ל-Luminosity (D).

 4. יש להסתיר את תצוגת שכבה זו על ידי לחיצה על דמות העין שלצד דמות השכבה.

 5. כעת יש לסמן את שכבת המילוי האפורה (B) ולהחליף את שיטת השילוב שלה ל-Luminosity. התוצאה שלפניכם היא מרכיב הצבע בתמונה בלבד- משמע Color (E).

 6. כעת יש ליצור עותק משוטח של מראה השכבות באמצעות החזקת מקש option במק או alt בחלונות והפעלת הפקודה Merge Visible מתפריט Layer. יש להחליף את שם השכבה ל-Color.

 7. כל שנותר הוא להחליף את שיטת השילוב של שכבה זו ל-Color, לגרור אותה מעל שכבת Luminosity (F) ולהציג את שכבת Luminosity בעזרת לחיצה על הריבוע הריק שלצד דמות השכבה- התוצאה התמונה במלוא הדרה (G).

 8. ניתן לבדוק בשלב זה אם התוצאה זהה לשכבת המקור- היא שכבת הרקע.

 • שימו לב! אם תחליפו את שיטת השילוב של שכבת Luminosity ל-Luminosity ותמקמו אותה מעל שכבת Color לא תבחינו בכל שינוי מאחר והתפקוד של השכבות לא השתנה.

 

שימוש מעשי בשיטות שילוב אלו

כאמור, שיטות השילוב ממשפחת מרכיבי הצבע מגבילות את השפעתן רק למרכיב אחד. בדוגמא הבאה תמונה בעלת רוויית צבעים ירודה.

 1. כדי להעצים את רוויית הצבעים ולהדגיש את הנושא המצולם יש ליצור שכבה חדשה ולהחליף את שיטת השילוב שלה ל-Saturation. מומלץ להעניק לה גם את שם זה.

 2. כעת נלחץ על ריבוע צבע החזית בחלון הכלים ובחלון בורר הצבע נבחר בצבע כלשהו ובלבד שערך הרווייה שלו שנקבע בשדה S יהיה 100% ונאשר את החלון (OK).

 3. כעת יש לבחור בכלי המכחול ולצבוע את התמונה באזורים בהם אנו מעוניינים להגדיל את הרוויה. שימו לב שאין חשיבות לצבע מאחר והגבלנו את השפעת השכבה לרווייה בלבד. מומלץ לצבוע את הנושא בתמונה כדי להדגיש אותו.

 4. במידה ואנו מעוניינים להדגיש עוד יותר את הנושא, ניתן להפחית את רוויית הצבעים סביבו. כדי לעשות זאת יש לבחור בצבע חזית שחור, לבן או אפור ולצבוע את האזורים הרצויים באטימות נמוכה. צבעים אלו חסרי רוויה ולכן יפחיתו את רוויית הצבעים.

 5. במידה ואתם מעוניינים להחליף את צבע הנושא צרו שכבה חדשה והחליפו את שיטת השילוב שלה ל-Hue וצבעו את האזור באטימות כלי מלאה (100%).

 6. אם הצבע לא מספיק רווי נסו להחליף את שיטת השילוב של השכבה ל-Color.

 7. בשלב זה ניצור שכבה חדשה ונחליף את שיטת השילוב שלה ל-Luminosity. מומלץ להעניק לה גם את שם זה.

 8. כעת יש לבחור בכלי המכחול ובצבע חזית שחור ובאטימות נמוכה מאוד (10%-5%) ולצבוע אזורים שאנו מעוניינים להכהות- למשל מסגרת התמונה.

 

מה למדנו עד כה

 1. שיטות השילוב הנועלות את הרשימה חברות במשפחה המגבילה את השפעת השכבה למרכיב אחד בצבע.

 2. מכל המשפחה שיטת השילוב Color משפיעה על שני מרכיבים בצבע.

 3. שיטת השילוב Hue משפיעה רק על הגוון ואיננה משפיעה על הבהירות ורוויית הצבעים.

 4. שיטת השילוב Saturation משפיעה רק על רוויית הצבעים ואיננה משפיעה על הגוון והבהירות.

 5. שיטת השילוב Color משפיעה גם על הגוון וגם על רוויית הצבעים אך איננה משפיעה על הבהירות.

 6. שיטת השילוב Luminosity משפיעה רק על הבהירות בתמונה.

 7. שיטות השילוב Color ו-Luminosity משלימות זו את זו והפוכות זו מזו.

 8. שיטות השילוב Hue ו-Saturation אינן משפיעות על אזורים נייטרליים (אפורים).


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page