top of page

ניקוי אורוות בלייטרום

לייטרום‭ ‬עשוייה‭ ‬לצבור‭ ‬כמות‭ ‬גדולה‭ ‬של‭ ‬קבצים‭ ‬שאין‭ ‬בהם‭ ‬יותר‭ ‬צורך‭ ‬ולמלא‭ ‬את‭ ‬הדיסק‭ ‬הקשיח‭ ‬במהירות‭ .‬אחת‭ ‬לתקופה‭ ‬מומלץ‭ ‬לבצע‭ ‬עבודת‭ ‬תחזוקה‭ ‬שתנקה‭ ‬את‭ ‬השטח‭ ‬ותרענן‭ ‬את‭ ‬השורות‭.‬ לא‭ ‬מדובר‭ ‬במשהו‭ ‬שיגזול‭ ‬מכם‭ ‬זמן‭ ‬יקר‭,‬ או‭ ‬יצריך‭ ‬עבודה‭ ‬מרובה‭,‬ אך‭ ‬עדיין‭ ‬מדובר‭ ‬במשימה‭ ‬שכדאי‭ ‬לבצע‭ ‬לטובת‭ ‬הדיסק‭ ‬הקשיח‭ ‬והסדר‭ ‬הטוב‭.‬ במאמר‭ ‬זה‭ ‬נסביר‭ ‬איפה‭ ‬מסתתרים‭ ‬להם‭ ‬מרכיבים‭ ‬שכוונתם‭ ‬טובה‭,‬ אך‭ ‬עלולים‭ ‬למלא‭ ‬את‭ ‬הדיסק‭ ‬לחינם‭.‬ בדומה‭ ‬לתוכנות‭ ‬אחרות‭,‬ גם‭ ‬לייטרום‭ ‬נעזרת‭ ‬בזיכרון‭ ‬מטמון‭ ‬להאצת‭ ‬התוכנה‭.‬ לעיתים‭ ‬משהו‭ ‬משתבש‭ ‬בניהול‭ ‬המטמון‭ ‬ויש‭ ‬צורך‭ ‬ב׳ניקוי‭ ‬אורוות‭.׳‬ במאמר‭ ‬זה‭ ‬נסביר‭ ‬אודות‭ ‬סוגי‭ ‬המטמון‭ ‬של‭ ‬לייטרום‭,‬ מדוע‭ ‬כדאי‭ ‬לנקות‭ ‬אותם וקבצים אחרים‭ ‬וכאמור‭ ‬כיצד‭.

 

חפש את המטמון

ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שבעבר‭ ‬פרסמנו‭שלושה‭ ‬מאמרים‭ ‬העוסקים‭ ‬בהאצת‭ ‬העבודה‭ ‬בלייטרום‭ ‬מאמר‭ ‬זה‭ ‬משלים‭ ‬מאמרים‭ ‬אלו‭ ‬ועשוי‭ ‬במקרים‭ ‬מסויימים‭ ‬גם‭ ‬לפתור‭ ‬בעיות‭.‬

ללייטרום‭ ‬ארבעה‭ ‬סוגים‭ ‬שונים‭ ‬עיקריים‭ ‬של‭ ‬זכרונות‭ ‬מטמון: ‬Camera‭ ‬Raw, ‬וידאו‭,‬ תצוגות‭ ‬מקדימות‭,‬ תצוגות‭ ‬מקדימות‭ ‬חכמות‭ ‬ותצוגות‭ ‬.1‭:‬1 Camera Raw‬- כשעורכים‭ ‬וצופים‭ ‬בתמונות‭ ‬במודול‭ ‬הפיתוח‭ ‬‭(‬Develop‭)‬‭ ‬לייטרום‭ ‬מייצרת‭ ‬תצוגה‭ ‬מקדימה‭ ‬מקובץ‭ ‬המקור‭.‬ לאחר‭ ‬עריכה‭ ‬כלשהי‭ ‬התצוגה‭ ‬מתעדכנת‭ ‬במהירות‭ ‬יחסית‭,‬ בייחוד‭ ‬כשהמידע‭ ‬נאגר‭ ‬בזיכרון‭ ‬המטמון‭ ‬של‭ ‬התוכנה‭.‬ משמע‭, ‬התוכנה‭ ‬ניגשת‭ ‬קודם‭ ‬לזיכרון‭ ‬המטמון‭ ‬כדי‭ ‬לבדוק‭ ‬אם‭ ‬ניתן‭ ‬לדלג‭ ‬על‭ ‬שלב‭ ‬בניית‭ ‬התצוגה‭.‬

תצוגות‭ ‬מקדימות-(‬Previews‭) ‬לייטרום‭ ‬נעזרת‭ ‬בקובצי‭ ‬תצוגות‭ ‬מקדימות‭ ‬עבור‭ ‬תצוגות‭ ‬מוקטנות‭ ‬במודולים‭ ‬שונים‭ ‬בתוכנה‭.‬

וידאו‭-‬‭‬ בדומה‭ ‬למטמון‭ ‬המטפל‭ ‬בתצוגות‭ ‬מקדימות‭ ‬של‭ ‬תמונות‭,‬ לייטרום‭ ‬מאחסנת‭ ‬מטמון‭ ‬של‭ ‬קובצי‭ ‬וידאו‭ ‬להאצת‭ ‬תצוגת‭ ‬הקבצים‭ ‬ועריכתם‭.‬

תצוגות‭ ‬מקדימות‭ ‬חכמות‭ -(‬Smart‭ ‬Previews‭)‬‭ ‬תצוגות‭ ‬אלו‭ ‬מאפשרות‭ ‬עריכת‭ ‬תמונות‭ ‬כשקובצי‭ ‬המקור‭ ‬אינם‭ ‬זמינים‭,‬ כמו‭ ‬כן‭ ‬הן‭ ‬משמשות‭ ‬את‭ ‬לייטרום‭ ‬בגירסת‭ ‬המובייל ובנוסף‭ ‬הן‭ ‬אפילו‭ ‬משמשות‭ ‬את‭ ‬התוכנה‭ ‬להאצת‭ ‬הביצועים. תצוגות‭ ‬אלו‭ ‬נוצרות‭ ‬רק‭ ‬כשהמשתמש‭ ‬יוזם‭ ‬את‭ ‬יצירתן‭ ,‬למשל‭ ‬בעת‭ ‬הייבוא,‭ ‬או‭ ‬לאחריו‭ ‬(הסבר‭ ‬בהמשך)‭.‬

תצוגות‭-1‭:‬1‭‬‭ ‬תצוגות‭ ‬אלו‭ ‬באיכות‭ ‬הגבוהה‭ ‬ביותר‭ ‬וגודלן‭ ‬כגודל‭ ‬התמונה‭ ‬המקורית‭.‬ הן‭ ‬מאפשרות‭ ‬תצוגה‭ ‬מהירה‭ ‬ללא‭ ‬איבוד‭ ‬איכות‭ ,‬חסרונן‭ ‬בנפח‭ ‬הגדול‭ ‬שהן‭ ‬גוזלות‭ ‬בדיסק‭ ‬הקשיח‭.‬ על‭ ‬מחיקת‭ ‬תצוגות‭ ‬אלו‭ ‬קרא‭ ‬בהמשך‭ ‬המאמר.


למה‭ ‬צריך‭ ‬לנקות‭ ‬את‭ ‬המטמון‭?‬

בנסיבות‭ ‬מסויימות‭ ‬מומלץ‭ ‬לנקות‭ ‬את‭ ‬המטמון‭,‬ או‭ ‬במילים‭ ‬אחרות‭ ‬לרוקן‭ ‬אותו‭.‬

מטמון‭ ‬מושחת‭-‬ במקרים‭ ‬בהם‭ ‬התוכנה‭ ‬מתחילה‭ ‬להתנהג‭ ‬באופן‭ ‬מוזר‭ ‬ותצוגות‭ ‬מקדימות‭ ‬לא‭ ‬מופיעות‭,‬ או‭ ‬מופיעות‭ ‬באופן‭ ‬חלקי‭ ‬ובמקרים‭ ‬בהם‭ ‬התוכנה‭ ‬מציגה‭ ‬הודעות‭ ‬שגיאה‭,‬ בעת‭ ‬הפעלת‭ ‬פקודות‭ ‬המצריכות‭ ‬יצירת‭ ‬תצוגות‭ ‬מקדימות‭.‬

מידע‭ ‬לא‭ ‬רלוונטי‭-‬ מעבר‭ ‬לכך‭,‬ לעיתים‭ ‬המטמון‭ ‬מתמלא‭ ‬במידע‭ ‬ישן‭ ‬שכבר‭ ‬לא‭ ‬רלוונטי‭ ‬וסתם‭ ‬גוזל‭ ‬נפח‭ ‬מיותר‭ ‬מהדיסק‭ ‬הקשיח‭.‬ במקרים‭ ‬אלו‭ ‬יתכן‭ ‬וניקוי‭ ‬המטמון‭ ‬ואילוץ‭ ‬לייטרום‭ ‬לבנות‭ ‬מחדש‭ ‬את‭ ‬התצוגות‭ ‬המקדימות‭ ‬הרלוונטיות‭ ‬כרגע‭ ‬עבורך‭,‬ עשוי‭ ‬לפנות‭ ‬שטח‭ ‬אחסון‭ ‬ולעיתים‭ ‬לתקן‭ ‬בעיות‭ ‬ולהפיח‭ ‬רוח‭ ‬חיים‭ ‬בתוכנה‭.


איך מנקים את המטמון

את‭ ‬זיכרון‭ ‬המטמון‭ ‬של‭ ‬Camera‭ ‬Raw‭ ‬ואת‭ ‬המטמון‭ ‬של‭ ‬קובצי‭ ‬הוידאו‭ ‬ניתן‭ ‬‮'‬לטהר‮'‬‭ ‬באמצעות‭ ‬הפעלת‭ ‬הפקודה‬Preferences‭ ‬ מתפריט‭ ‬Lightroom‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬מתפריט‭ ‬Edit‭ ‬בחלונות‭.‬ בקטגוריה‭ ‬Performance‭ ‬ניתן‭ ‬למצוא‭ ‬בחלקו העליון של החלון שני‭ ‬כפתורים‭ ‬לטיהור‭ ‬המטמון‭ ‬‭.(‬Purge‭ ‬Cache‭)‬‭ ‬הכפתור‭ ‬העליון‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬יינקה‭ ‬את‭ ‬המטמון‭ ‬של ‭ .‬Camera‭ ‬Raw ‬מטמון‭ ‬זה‭ ‬ייבנה‭ ‬מחדש‭ ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬עבודה‭ .‬‭‬אגב‭,‬ את‭ ‬קובץ‭ ‬המטמון‭ ‬כדאי‭ ‬לשמור‭ ‬בדיסק‭ ‬מהיר‭,‬ לדוגמא‭ ‬דיסק‭ ‬במבנה ‭ ‬.SSD‬באופן‭ ‬זה‭ ‬הגישה‭ ‬לנתוני‭ ‬המטמון‭ ‬תהיה‭ ‬מהירה‭ ‬יותר‭.‬‭‬ כדאי‭ ‬גם‭ ‬שדיסק‭ ‬זה‭ ‬יהיה‭ ‬פנוי‭ ‬מספיק‭.‬ שימו‭ ‬לב‭ ‬שברירת‭ ‬המחדל‭ ‬של‭ ‬זיכרון‭ ‬המטמון‭ ‬היא‭ ‬נמוכה‭ ‬מאוד‭.‬ קביעת‭ ‬ערך‭ ‬גבוה‭ ‬יותר‭ ‬בשדה‭ ‬המתאים‭ ‬‭(‬B‭)‬‭ ‬תאפשר‭ ‬ללייטרום‭ ‬לשמור‭ ‬יותר‭ ‬תמונות‭ ‬בזיכרון‭ ‬זה‭.‬ כאמור‭,‬‭‬ כדאי‭ ‬לבדוק‭ ‬לפני‭ ‬הקצאת‭ ‬הזיכרון‭ ‬שיש‭ ‬מספיק‭ ‬מקום‭ ‬בדיסק‭ ‬הקשיח‭ ‬לנפח‭ ‬המוקצה‭.‬

במידה‭ ‬וברצונכם‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬מיקום‭ ‬המטמון‭ ,‬אם‭ ‬בגלל‭ ‬שיש‭ ‬ברשותכם‭ ‬דיסק‭ ‬מהיר‭ ‬יותר‭ ‬או‭ ‬בעל‭ ‬נפח‭ ‬נדיב‭ ,‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬Choose‭ ‬ובחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬לבחור‭ ‬בדיסק‭ ‬קשיח‭ ‬שונה‭ ‬ולאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬‭.(‬C‭)‬‭‬‭ ‬

בתחתית‭ ‬החלון‭ ‬ניתן‭ ‬למחוק‭ ‬את‭ ‬המטמון‭ ‬של‭ ‬קובצי‭ ‬הוידאו‭ ‬‭.(‬D‭)‬‭ ‬

מחיקת‭ ‬קובצי‭ ‬המטמון‭ ‬של‭ ‬התצוגות‭ ‬המקדימות‭ ‬והתצוגות‭ ‬המקדימות‭ ‬החכמות‭ ‬‬שונה‭.‬ כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬לייטרום‭ ‬שומרת‭ ‬קבצים‭ ‬אלו‭ ‬לצד‭ ‬הקטלוג‭ ‬והן‭ ‬נושאות‭ ‬את‭ ‬שם‭ ‬הקטלוג‭ ‬בתוספת‭ ‬הסיומת‭ ‬Previews.lrdata‭ ‬ו‭.‬Smart Previews.lrdata‭-‬ לניקוי‭ ‬המטמון‭ ‬יש‭ ‬פשוט‭ ‬למחוק‭ ‬קבצים‭ ‬אלו‭ ‬כשהתוכנה‭ ‬סגורה‭.‬

אגב‭,‬‭‬ לאיתור‭ ‬הקטלוג‭ ‬והקבצים‭ ‬שלצידו‭ ‬יש‭ ‬להפעיל‭ ‬את‭ ‬הפקודה‭ ‬Catalog Settings‭ ‬מתפריט‭ ‬Edit‭ ‬בחלונות‭,‬‭‬ או‭ ‬מתפריט‭ ‬Lightroom‭‬‭‬ במק‭.‬ בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬.Show‭ ‬ לייטרום‭ ‬תציג‭ ‬בשלב‭ ‬זזה‭ ‬את‭ ‬התיקיייה‭ ‬בה‭ ‬שמור‭ ‬הקטלוג‭ ‬והקבצים‭ ‬הנ"ל‭.‬ לאחר‭ ‬פתיחת‭ ‬התוכנה‭ ‬לייטרום‭ ‬תייצר‭ ‬אותם‭ ‬מחדש‭ ‬שיתעורר‭ ‬הצורך‭.‬ ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שאם‭ ‬ברשותכם‭ ‬קטלוג‭ ‬עתיר‭ ‬תמונות‭,‬ משך ייצור‭ ‬קובצי‭ ‬התצוגות עשוי להתארך‭ ‬ויתכן‭ ‬שבשלב‭ ‬ראשון‭ ‬התוכנה‭ ‬תהיה‭ ‬איטית‭ ‬מהמצופה‭.‬ התצוגות‭ ‬ייבנו‭ ‬בהתחלה‭ ‬באיטיות‭ ‬וקובץ‭ ‬התצוגות‭ ‬המקדימות‭ ‬יתנפח‭ ‬לאיטו‭,‬ עד‭ ‬להשלמת‭ ‬המשימה‭.‬

לעומת‭ ‬זאת‭ ‬קובץ‭ ‬התצוגות‭ ‬המקדימות‭ ‬החכמות‭ ‬לא‭ ‬ייוצר‭ ‬באופן‭ ‬אוטומטי‭.‬ ליצירת‭ ‬קובצי‭ ‬תצוגות‭ ‬מקדימות‭ ‬חכמות‭ ‬ניתן‭ ‬לסמן‭ ‬תמונות‭ ‬בתצוגת‭ ‬רשת‭ ‬(לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬(G‭ ‬ולהפעיל‭ ‬את‭ ‬הפקודה ‭ ‬Build Smart‭ ‬Previews‭‬ מתפריט‭Library‭>‬Previews‭

לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬מחיקה‭ ‬של‭ ‬קובצי‭ ‬תצוגה‭ ‬מקדימה‭ ‬איכותית‭ (‬1‭:‬1‭) ‬לאחר‭ ‬תקופה‭ ‬מסויימת‭ ‬הנקבעת‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬המשתמש‭.‬ ההנחה‭ ‬היא‭ ‬שאם‭ ‬לא‭ ‬צפית‭ ‬בתמונות‭ ‬זמן‭ ‬רב - כנראה שאין‭ ‬לך‭ ‬צורך‭ ‬בתצוגה‭ ‬האיכותית‭ ‬שלהן‭ ‬יותר‭ .‬כדי‭ ‬לקבוע‭ ‬זאת‭ ‬יש לפתוח‭ ‬את‭ ‬קביעות‭ ‬הקטלוג‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Catalog‭ ‬Settings‭ ‬מתפריט‭ ‬Lightroom‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬מתפריט‭ ‬Edit‭ ‬ בחלונות‭ ‬ובמדור‭ ‬File‭ ‬Handling‭ ‬יש לבחור‭ ‬מתי‭ ‬למחוק (E).‬ במידה‭ ‬וברצונכם‭ ‬למחוק‭ ‬חד־פעמית‭ ‬את‭ ‬התצוגות‭ ‬הפעילו את‭ ‬פקודה‭ ‬Discard‭ ‬1‭:‬1‭ ‬Previews‭ ‬מתפריט‭ ‬Library‭>‬Previews‭ ‬במודול‭ ‬הספרייה‭.

 

פינוי‭ ‬גיבוי‭ ‬קטלוגים‭ ‬ישנים‭ ‬מהדיסק‭ ‬הקשיח

העדפות‭ ‬הקטלוג‭ ‬של‭ ‬לייטרום‭ ‬קובעות‭ ‬כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬שפעם‭ ‬בשבוע‭ ‬כשיוצאים‭ ‬מהתוכנה‭ ‬לייטרום‭ ‬תיצור‭ ‬עותק‭ ‬גיבוי‭ ‬של‭ ‬הקטלוג‭.‬ ניתן‭ ‬להגדיר‭ ‬זאת‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Catalog Settings‭ ‬מתפריט‭ ‬Edit‭ ‬בחלונות‭,‬ או‭ ‬מתפריט ‭ ‬Lightroom‭ ‬במק‭.‬ ניתן‭ ‬לקבוע‭ ‬בתפריט‭ ‬Back up Catalog‭ ‬שלייטרום‭ ‬תגבה‭ ‬את‭ ‬הקטלוג‭ ‬פעם‭ ‬ביום‭,‬ בשבוע‭ ,‬או‭ ‬פעם‭ ‬בחודש‭,‬ בתנאי‭,‬ כמובן‭ ‬שהמשתמש‭ ‬יוצא‭ ‬מהתוכנה‭.‬ שימו‭ ‬לב‭ ‬שהקטגוריה‭ ‬Backup Folder‭ ‬בחלון‭ ‬זה‭ ‬מציגה‭ ‬את‭ ‬נתיב‭ ‬שמירת‭ ‬הקטלוג(‬A‭)‬‭ ‬. אם‭ ‬ברצונכם‭ ‬לשמור‭ ‬את‭ ‬הקטלוג‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭,‬ יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‬‭‬‭ ‬Choose ‭‬ולבחור ביעד‭ ‬שמירה‭ ‬אחר‭.(‬B‭)

מומלץ‭ ‬אגב‭ ‬לשמור‭ ‬את‭ ‬עותק‭ ‬הקטלוג‭ ‬במיקום‭ ‬שונה‭ ‬ממיקום‭ ‬הקטלוג‭ ‬המקורי‭.‬ למשל‭ ‬על‭ ‬דיסק‭ ‬חיצוני‭,‬‭‬ או‭ ‬בכונן‭ ‬רשת‭ ‬כגון ‭ ‬.Google Drive ‬‭

‬מרבית‭ ‬המשתמשים‭ ‬שוכחים‭ ‬שתיקיית‭ ‬הגיבוי‭ ‬צוברת‭ ‬עשרות‭ ‬קובצי‭ ‬גיבוי‭ ‬ישנים‭ ‬ולא‭ ‬רלוונטים‭ ‬שגוזלים‭ ‬שטח‭ ‬אחסון‭ ‬מיותר‭.‬ מסיבה‭ ‬זו‭ ‬ההמלצה‭ ‬היא‭ ‬לבדוק‭ ‬אחת‭ ‬לחודש‭-‬חודשיים‭ ‬מה‭ ‬הצטבר‭ ‬בתיקייה‭ ‬ולזרוק‭ ‬גיבויים‭ ‬ישנים‭.‬ צלמים‭ ‬המצלמים‭ ‬באופן‭ ‬יומיומי‭ ‬יגלו‭ ‬שקטלוג‭ ‬מלפני‭ ‬שבוע‭ -‬כבר‭ ‬לא‭ ‬רלוונטי‭.‬ כך‭ ‬שדחיפות‭ ‬הגיבוי‭ ‬ומחיקת‭ ‬גיבויים‭ ‬ישנים‭ ‬תשתנה‭ ‬ממשתמש‭ ‬למשתמש.‭

זו ההזדמנות, אגב, למחוק קטלוגים של גירסאות קודמות של התוכנה והקבצים הנלווים להם.‬

 

118 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page