top of page

מה חדש באינדיזיין גירסה CC 2017

הקדמה

בשנה‭ ‬החולפת‭ ‬שחררה‭ ‬Adobe‭ ‬שלוש‭ ‬גירסאות‭ ‬עדכון‭ ‬לאינדיזיין‭.‬ רגע‭ ‬לפני‭ ‬שהיינו‭ ‬אמורים‭ ‬לקבל‭ ‬את‭ ‬אינדיזיין‭ ‬בגירסה ‭ ‬,CC2016נסוגה‭ ‬Adobe‭ ‬ושחררה‭ ‬עדכון‭ ‬קל ‭ ‬‭(‬CC 2015.4‭)‬‭ ‬, אולי‭ ‬בגלל‭ ‬שמדובר‭ ‬היה‭ ‬בעדכון‭ ‬שלא‭ ‬מבשר‭ ‬רבות‭ .‬הגירסה‭ ‬הרביעית‭ ‬ששוחררה‭ ‬השנה‭ ‬זכתה‭ ‬לכינוי‭ ‬CC 2017‭ ‬ומשתמשי‭ ‬אינדיזיין‭ ‬אדוקים‭ ‬ציפו‭ ‬לחבילת‭ ‬עדכונים‭ ‬מרשימה‭ ‬שתצדיק‭ ‬את‭ ‬השינוי‭ ‬בגירסה‭.‬ אך‭ ‬ציפיות‭ ‬לחוד‭,‬ אינדיזייו‭ ‬בגירסה‭ ‬החדשה‭ ‬לא‭ ‬מחוללת‭ ‬מהפכות‭ ‬ולא‭ ‬מנסה‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬כללי‭ ‬המשחק‭.‬ מדובר‭ ‬בעדכון‭ ‬המציג‭ ‬מספר‭ ‬שיפורים‭ ‬לתכונות‭ ‬קיימות‭ ‬והתאמות‭ ‬המיישרות‭ ‬קו‭ ‬עם‭ ‬טכנולוגיות‭ ‬חדשות‭. ‬גם‭ ‬כאן‭ ‬יתכן‭ ‬ואלו‭ ‬מכינים‭ ‬את‭ ‬הקרקע‭ ‬לקראת‭ ‬חידושים‭ ‬שיבואו‭ ‬בהמשך‭ ‬השנה‭ ‬הקרובה‭.‬

פורמט חדש

אחרי‭ ‬שקיטרנו‭ ‬על‭ ‬מיעוט‭ ‬החידושים‭ ‬הגיע‭ ‬העת‭ ‬לפרט‭ ‬מה‭ ‬בכל‭ ‬זאת‭ ‬השתנה‭.‬ הגירסה‭ ‬החדשה‭ ‬יכולה‭ ‬להיחשב‭ ‬בכל‭ ‬זאת‭ ‬כעדכון‭ ‬משמעותי‭ ‬ולו‭ ‬מהסיבה‭ ‬שמדובר‭ ‬בגירסת‭ ‬קובץ‭ ‬שונה‭ .‬המשמעות‭ ‬היא‭ ‬שאם‭ ‬יצרת‭ ‬קובץ‭ ‬בגירסה‭ ‬החדשה‭,‬ משתמשי‭ ‬ענן‭ ‬בעלי‭ ‬גירסה‭ ‬מוקדמת‭ ‬יוכלו לפתוח ‬את‭ ‬הקובץ‭,‬ אך‭ ‬זה‭ ‬יומר‭ ‬בעת‭ ‬הפתיחה‭ ‬לגירסה‭ ‬הישנה‭.‬

מאפיינים‭ ‬מורחבים‭ ‬לפונטים‭ ‬בפורמט ‭ ‬OpenType

פונטים‭ ‬בפורמט‭ ‬OpenType‭ ‬כוללים‭ ‬מגוון‭ ‬רחב‭ ‬של‭ ‬מאפיינים‭ ‬טיפוגראפיים‭,‬ אך‭ ‬עד‭ ‬כה‭ ‬היה‭ ‬לא‭ ‬פשוט‭ ‬להבין‭ ‬איזה‭ ‬מאפיינים‭ ‬היו‭ ‬זמינים‭ ‬עבור‭ ‬פונטים‭ ‬מסויימים‭ .‬כדי‭ ‬להציג‭ ‬אותם‭ ‬היה‭ ‬צורך‭ ‬לגשת‭ ‬לחלון‭ ‬התו‭,‬ או‭ ‬לסרגל‭ ‬השליטה‭ ‬העליון‭ ‬ומהתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬לבחור‭ ‬בתפריט‭ ‬OpenType‭ ‬ולגלול‭ ‬בתפריט‭ ‬המשני‭ ‬ובמקרים‭ ‬מסויימים‭ ‬אף‭ ‬בתפריט‭ ‬השלישי‭.‬ הגירסה‭ ‬החדשה‭ ‬של‭ ‬אינדיזיין‭ ‬מנסה‭ ‬להקל‭ ‬על‭ ‬המשימה‭ ‬בשתי‭ ‬צורות: ‬הראשונה‭ ‬בצורה‭ ‬של‭ ‬תפריט‭ ‬נשלף‭ - ‬לחיצה‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬תיבת‭ ‬מלל‭ ,‬או‭ ‬מלל‭ ‬מסומן‭,‬ תפתח‭ ‬תפריט‭ ‬ובו‭ ‬מספר‭ ‬אפשרויות‭ ‬לאפיון‭ ‬המלל‭ ‬ולהוספת‭ ‬תוים‭ ‬מיוחדים‭ ‬‭.(‬A‭)‬ האפשרות‭ ‬השנייה‭ ‬היא‭ ‬להיעזר‭ ‬בדמות‭ ‬האות‭ ‬O‭ ‬המופיעה‭ ‬כעת‭ ‬בתחתית‭ ‬תיבת‭ ‬המלל‭ ‬‭-(‬B‭)‬‭ ‬לחיצה‭ ‬עליה‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬האפשרויות‭ ‬להפעלה‭ ‬על‭ ‬מלל‭ ‬זה‭.‬ במידה‭ ‬ונבחרה‭ ‬תיבת‭ ‬מלל ‭)‬שאיננה‭ ‬מקושרת‭,(‬‭‬ אינדיזיין‭ ‬תבדוק‭ ‬אילו‭ ‬מאפייני‭ ‬OpenType‭ ‬זמינים‭ ‬עבור‭ ‬תיבה‭ ‬זו‭ ‬ותציג‭ ‬אותם‭ ‬בתפריט‭ ‬הקופץ,‭ ‬הזמין‭ ‬בלחיצה‭ ‬על‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬תיבת‭ ‬המלל‭.‬ כאמור‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬האות‭ ‬O‭ ‬תפתח‭ ‬את‭ ‬רשימת‭ ‬האפשרויות‭ ‬הזמינה‭ ‬להחלה‭ ‬על‭ ‬תיבת‭ ‬מלל‭ ‬זו‭ ‬ואף‭ ‬תדגיש‭ ‬את‭ ‬התווים‭ ‬שיושפעו‭ ‬כתוצאה‭ ‬מהמאפיין‭ ‬שנבחר‭.‬‭ ‬אינדיזיין‭ ‬תציג‭ ‬בנוסף ערכות‭ ‬חלופיות‭ ‬למלל‭ ‬המסומן‭ ‬‭.(‬C‭)‬‭‬‭ ‬

נזכיר‭ ‬שאפשרויות‭ ‬אלו‭ ‬יופיעו‭ ‬במלל‭ ‬בפורמט‭ ‬OpenType‭ ‬בלבד‭.‬

במידה‭ ‬והתיבה‭ ‬כוללת‭ ‬מלל‭ ‬שאינו‭ ‬בפונט‭ ‬מסוג ‭ ,‬OpenTypeאינדיזיין‭ ‬תציג‭ ‬הודעה‭ ‬שמאפייני‭ ‬OpenType‭ ‬אינם‭ ‬זמינים‭.‬

הערות שוליים נפרשות

העבודה‭ ‬על‭ ‬מלל‭ ‬הנפרש‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬טורים‭ ‬שופרה‭ ‬בגירסאות‭ ‬הענן‭.‬ בגירסאות‭ ‬קודמות‭ ‬נוספה‭ ‬האפשרות‭ ‬לפרוש‭ ‬כותרת‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬טורים‭.‬ הגירסה‭ ‬החדשה‭ ‬מאפשרת‭ ‬להוסיף‭ ‬הערת‭ ‬שוליים‭ ‬הנפרשת‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬טורים‭ ‬באופן‭ ‬גמיש‭ ‬מבעבר‭.‬ בגירסאות‭ ‬קודמות‭ ‬הערות‭ ‬שוליים‭ ‬שהוזנו‭ ‬לתיבות‭ ‬מלל‭ ‬מרובות‭ ‬טורים‭ ,‬התמקמו‭ ‬תמיד‭ ‬בטור‭ ‬בו‭ ‬הופיעה‭ ‬ההפניה‭.‬ לא‭ ‬מעט‭ ‬משתמשים‭ ‬ביקשו‭ ‬לפרוש‭ ‬את‭ ‬הערת‭ ‬השוליים‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬טורים‭. ‬הגירסה‭ ‬החדשה‭ ‬מאפשרת‭ ‬לפרוש‭ ‬את‭ ‬ההערה‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬טורים‭ ‬בתיבת‭ ‬מלל‭ ‬מסויימת‭, ‬או‭ ‬ליצור‭ ‬הערת‭ ‬שוליים‭ ‬חוצת‭ ‬מסמך‭.‬ כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬תיבת‭ ‬המלל‭ ‬ולהפעיל‭ ‬פקודה‭ ‬Text Frame Option‭ ‬מתפריט‭ ‬.Object‭ ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בלשונית‭ ‬ Footnotes‭ ‬ולסמן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭ ‬.(A) Span Footnotes Across Columns‭ ‬‭ ‬הקביעה‭ ‬לפרוש‭ ‬את‭ ‬הערות‭ ‬השוליים‭ ‬לרוחב‭ ‬הטורים‭ ‬מסומנת‭ ‬כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬עבור‭ ‬כל‭ ‬קובץ‭ ‬חדש‭ ‬שנוצר‭ ‬בגירסה‭ ‬זו‭.‬ קבצים‭ ‬ישנים‭ ‬שנפתחו‭ ‬בגירסה‭ ‬החדשה‭ ‬יישמרו‭ ‬את‭ ‬הקביעה‭ ‬הקודמת‭ .‬ניתן‭ ‬לדרוס‭ ‬את‭ ‬ברירות‭ ‬המחדל‭ ‬עבור‭ ‬קובץ‭ ‬קיים‭ ‬באמצעות‭ ‬סימון‭ ‬האפשרות‭ ‬Enable Overrides‭ ‬באותו‭ ‬חלון‭ ‬‭.(‬B‭)‬‭ ‬חלון‭ ‬זה‭ ‬אגב‭ ‬מאפשר‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬המרווח‭ ‬המינימלי‭ ‬לפני‭ ‬הערת‭ ‬השוליים‭ ‬הראשונה‭ ‬ובין‭ ‬הערות‭ ‬השוליים ‭ ‬‭.(‬C‭)‬‭ ‬האפשרות‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬המרווחים‭ ‬לפני‭ ‬ובין‭ ‬הערות‭ ‬שוליים‭ ‬מופיעה‭ ‬כעת‭ ‬גם‭ ‬בחלונות‭ ‬Object Style Options‭ ‬ ו‭ .‬Find/Change‭-‬

אגב‭,‬ ליצירת‭ ‬הערת‭ ‬שוליים,‭ ‬יש‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬במיקום‭ ‬בו‭ ‬רוצים‭ ‬לציין‭ ‬הפנייה‭ ‬ולהפעיל‭ ‬פקודה ‭  ‬.Type>Insert Footnote‭‬אינדיזיין‭ ‬תמקם‭ ‬את‭ ‬מספר‭ ‬ההערה‭ ‬במיקום‭ ‬הסמן‭ ‬‭(‬D‭)‬‭ ‬ובנוסף‭ ‬תמקם‭ ‬את‭ ‬אותו‭ ‬מספר‭ ‬בתחתית‭ ‬תיבת‭ ‬המלל‭ .‬‭(‬E‭)‬‭ ‬

כל‭ ‬שנותר‭ ‬הוא‭ ‬להקליד‭ ‬את‭ ‬ההערה‭ ‬תחתית‭ ‬תיבת‭ ‬המלל‭.‬

תמיכה‭ ‬בהקשרים‭ ‬למספרים‭ ‬סידוריים‭ ‬וליגטורות

התמיכה‭ ‬בתפריט‭ ‬הקשרי‭,‬ שהיה‭ ‬זמין‭ ‬בעבר‭ ‬עבור‭ ‬גליפים‭ ‬חלופיים‭ ‬ולשברים‭ ‬הורחב‭ ‬בגירסה‭ ‬זו‭ ‬למספרים‭ ‬סידוריים‭ ‬וליגטורות‭.‬ כעת,‭ ‬כשבוחרים‭ ‬מלל‭ ‬ממוספר‭ ‬כמו ‭ ‬,1st‭3rd‭ , ‬2nd‭ ‬ כן‭ ‬הלאה‭,‬ אינדיזיין‭ ‬תציע‭ ‬באופן‭ ‬אוטומטי‭ ‬את‭ ‬המאפיין‭ ‬המספרי‭ ‬עבורו‭. ‬נכון‭ ‬לעכשיו‭,‬ מספרים‭ ‬סידוריים‭ ‬מוגבלים‭ ‬לשפה‭ ‬האנגלית‭ ‬בלבד‭.‬ בנוסף‭,‬ אם‭ ‬תבחר‭ ‬למשל‭ ‬את‭ ‬האותיות‭ ‬‭'‬St‭'‬‭ ‬מהמילה‭ ‬Start‭ ‬וליגטורה‭ ‬של‭ ‬אותיות‭ ‬אלו‭ ‬קיימת‭ ‬בפונט‭, ‬אינדיזיין‭ ‬תציע‭ ‬אותן‭ ‬באופן‭ ‬אוטומטי‭.‬

שיפורי‭ ‬ביצועים‭ ‬בחלון ‭ ‬Hyperlinks

בגירסאות‭ ‬קודמות‭ ‬של‭ ‬אינדיזיין‭ ,‬אם‭ ‬המסמך‭ ‬כלל‭ ‬מספר‭ ‬רב‭ ‬של‭ ‬קישורים‭ ‬לכתובות‭ ‬באינטרנט‭ ,‬החלון‭ ‬נטען‭ ‬באופן‭ ‬איטי‭ ‬וגרם‭ ‬להאטה‭ ‬בעבודה‭.‬ העדכון‭ ‬האחרון‭ ‬מציע‭ ‬חלון‭ ‬קישורים‭ ‬מהיר‭ ‬בהרבה‭,‬ ללא‭ ‬קרטועים‭ ‬והאטות‭ ‬מיותרות‭.‬

שליטה‭ ‬בגודל‭ ‬ראשי‭ ‬חצים

גירסה‭ ‬זו‭ ‬מציגה‭ ‬תיקון‭ ‬לעוול‭ ‬רב‭ ‬שנים‭ ‬בחלון‭ ‬קו‭ ‬המתאר‭ .(‬Stroke‭) ‬מגירסה‭ ‬זו‭ ‬ניתן‭ ‬לשלוט‭ ‬בגודל‭ ‬ראש‭ ‬החץ‭ ‬ובזנבו‭ ‬בנפרד‭ ‬מעובי‭ ‬הקו‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬ולהחליף‭ ‬ביניהם‭ ‬בלחיצת‭ ‬כפתור‭.(‬B‭)‬‭ ‬‭‬

אפשרות‭ ‬התאמה‭ ‬אישית‭ ‬גלוייה

חלון‭ ‬ההתאמה‭ ‬האישית‭ ‬של‭ ‬סרגל‭ ‬השליטה‭ ‬זמין‭ ‬מגירסה‭ ‬זו‭ ‬בפינה‭ ‬הימנית‭ ‬העליונה‭ ‬של‭ ‬הסרגל‭ ‬כדמות‭ ‬גלגל‭ ‬שיניים‭ ‬‭.(‬A‭)‬‭ ‬בנוסף‭,‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬זה‭ ‬תרחיב‭ ‬את‭ ‬האפשרויות‭ ‬הקשורות‭ ‬לכלי‭ ‬המסומן‭.‬

העדפה‭ ‬חדשה‭ ‬לגובה‭ ‬הלשונית

ההעדפה‭ ‬להגבהת‭ ‬לשוניות‭ ‬המסמכים‭ ‬זמינה‭ ‬מגירסה‭ ‬זו‭ ‬וניתן‭ ‬לגשת‭ ‬אליה‭ ‬בהעדפות‭ ‬התוכנה‭ ‬Cmd‭+‬K)‭ ‬במק,‭ ‬Ctrl‭+‬K‭ ‬בחלונות)‭ ,‬בקטגוריה ‭ ,‬Interfaceבתחתית‭ ‬החלון‭ ‬תחת‭ ‬.Large‭ ‬Tabs‭ ‬

חיפוש‭ ‬במאגר‭ ‬התמונות‭ ‬של‭ ‬Adobe‭ ‬מהתוכנה

גירסה‭ ‬זו‭ ‬מאפשרת‭ ‬לחפש‭ ‬תמונות‭ ‬במאגר‭ ‬התמונות‭ ‬של ‭ ‬Adobe‭ ‬ישירות‭ ‬מהתוכנה‭.‬ בפינה‭ ‬הימנית‭ ‬העליונה‭ ‬שלהתוכנה‭,‬ לצד‭ ‬כפתור‭ ‬מעבר‭ ‬בין‭ ‬סביבות‭ ‬עבודה‭ ‬קיים‭ ‬שדה‭ ‬חיפוש‭ ‬המאפשר‭ ‬חיפוש‭ ‬במאגר‭ ‬העזרה‭ ‬‭(‬Help‭)‬‭ ‬ובמאגר‭ ‬התמונות שלAdobe‭ ‬. הקלדת‭ ‬מילת‭ ‬החיפוש‭ ‬ואישורה‭ ‬תזניק‭ ‬את‭ ‬הדפדפן‭ ‬ותציג‭ ‬את‭ ‬תוצאות‭ ‬החיפוש‭.‬ ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שהחיפוש‭ ‬דרך‭ ‬חלון‭ ‬הספריות‭ ‬מציג‭ ‬את‭ ‬תוצאות‭ ‬החיפוש‭ ‬בחלון‭ ‬הספריות‭ ‬עצמו‭ ‬ולא‭ ‬מזניק‭ ‬אוטומטית‭ ‬את‭ ‬הדפדפן‭.‬

חדש לתוכנות הענן של Adobe? שדרגת מגירסאות קודמות? המאמרים הבאים יחזירו אותך לעניינים

bottom of page