top of page

סודות הפילטר המעגלי

כלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬מאפשר‭ ‬לבצע‭ ‬תיקונים‭ ‬אזוריים‭ ‬בתמונה‭ ‬שצורתם‭ ‬הכללית‭ ‬עגולה‭,‬ או‭ ‬אליפטית‭.‬ כלי‭ ‬זה‭ ‬מנסה‭ ‬לחקות‭ ‬פילטרים‭ ‬מסורתיים‭ ‬המורכבים‭ ‬על‭ ‬העדשה‭,‬ אך‭ ‬למעשה‭ ‬מדובר‭ ‬בכלי‭ ‬המציע‭ ‬אפשרויות‭ ‬שחלקן‭ ‬לא‭ ‬קיימות‭ ‬בפילטרים‭ ‬המסורתיים‭.‬ לכלי‭ ‬זה‭ ‬מספר‭ ‬אפשרויות‭ ‬ושימושים‭ ‬הנסתרים‭ ‬מעיני‭ ‬המשתמשים‭.‬ במאמר‭ ‬זה‭ ‬נציג‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬לשימוש‭ ‬בכלי‭ ‬זה‭,‬ שימושים‭ ‬נפוצים‭ ‬ופחות‭ ‬מוכרים‭ ‬בכלי‭ ‬ושיטות‭ ‬לשיפור‭ ‬תמונות‭ ‬באמצעות‭ ‬הכלי‭.‬

קיצורים‭ ‬שימושיים‭ ‬לכלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המדורג‭ ‬והמעגלי

 • כלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬וכלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המדורג‭ ‬‭(‬B‭)‬‭ ‬שוכנים‭ ‬זה‭ ‬לצד‭ ‬זה‭ ‬בחלון‭ ‬הכלים‭.‬ ראשית‭,‬ לבחירה‭ ‬בכלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המדורג‭ ‬הקש ‭ ‬.Mלמעבר‭ ‬לכלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬הקש‭ ‬.Shift+M‭‬‭ ‬

 • לחיצה‭ ‬תהפוך‭ ‬את‭ ‬כיוון‭ ‬הפילטר‭) ‬תסמן‭ ‬או‭ ‬תבטל‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭ (Invert‭ ‬Mask‭ ‬

 • החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬וגרירת‭ ‬הכלי‭ ‬תיצור‭ ‬את‭ ‬המעבר‭ ‬מאחת‭ ‬מפינות‭ ‬המעגל‭.‬

 • החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬בעת‭ ‬הגרירה‭ ‬תיצור‭ ‬מעבר‭ ‬עגול‭ ‬בלבד‭) ‬ולא‭ ‬אליפטי)‭.‬

 • לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬H‭ ‬תסתיר,‭ ‬או‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬הנקודות‭ ‬המציינות‭ ‬את‭ ‬המעבר‭.‬

 • כאמור‭,‬ על‭ ‬מנת‭ ‬שקיצורים‭ ‬אלו‭ ‬יעבדו‭ ‬מומלץ‭ ‬ששפת‭ ‬הקלט‭ ‬במחשב‭ ‬תהיה‭ ‬אנגלית‭.‬

‬המכוונים‭ (‬המכוונים‭ ‬ינועו‭ ‬בעת‭ ‬הגרירה‭ ‬לכיוון‭ ‬מרכז‭ ‬הסקאלה‭) ‬או‭ ‬ימינה‭ ‬להגברת‭ ‬השפעתם‭ (‬המכוונים‭ ‬ינועו‭ ‬הרחק‭ ‬ממרכז‭ ‬הסקאלה.‭

‬‭‬אפשרות‭ ‬אחרת‭ ‬היא‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬המשולש‭ ‬שמימין‭ ‬למילה ‭ ‬Effect- ‬בשלב‭ ‬זה‭ ‬הקטגוריה‭ ‬תתקפל‭ ‬למכוון‭ ‬בודד‭Amount ‬‭-(‬B‭)‬‭ ‬‬‭ ‬. כל‭ ‬שנותר‭ ‬הוא‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬המכוון‭ ‬שמאלה‭ ‬להפחתת‭ ‬עוצמת‭ ‬השפעת‭ ‬ההתאמה‭.‬

הפחתה‭ ‬או‭ ‬הגברת‭ ‬עוצמת‭ ‬המכוונים

מה‭ ‬קורה‭ ‬אם‭ ‬ביצענו‭ ‬התאמות‭ ‬שהתבררו‭ ‬בהמשך‭ ‬כמוגזמות‭.‬ במידה והוספתם‭ ‬התאמה‭ ‬באמצעות‭ ‬כלי‭ ‬מברשת‭ ‬ההתאמה‭,‬ כלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬וכלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המדורג‭,‬ ניתן‭ ‬להפחית‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬כלים‭ ‬אלו‭ ‬באמצעות‭ ‬החזקת‭ ‬המקשים ‭ ‬,alt‭+‬Shiftלחיצה‭ ‬על‭ ‬הנקודה‭ ‬המציינת‭ ‬את‭ ‬אזור‭ ‬השפעת‭ ‬ההתאמה‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬וגרירה‭ ‬שמאלה‭ ‬להפחתת‭ ‬עוצמת‭

 • כעת‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬לחיצה‭ ‬ימנית‭ ‬על‭ ‬הסיכה‭ ‬ומהתפריט‭ ‬הנשלף‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בפקודה‭ ‬.Duplicate‭ ‬אל‭ ‬דאגה‭ ‬אין‭ ‬פה‭ ‬כוונה‭ ‬להעצים‭ ‬את‭ ‬האפקט‭ ‬באופן‭ ‬המחזק‭ ‬את‭ ‬ההכהיה‭.‬

 • יש‭ ‬לאפס‭ ‬את‭ ‬הערכים‭ ‬בכלי‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬המילהEffect‭ ‬‭‬ שבראש‭ ‬חלון‭ ‬הגדרות‭ ‬הכלי‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬מכוון‭ ‬החשיפה‭ ‬מעט ימינה‭ ‬(כשליש‭ ‬תחנת‭ ‬חשיפה)‭ ‬‬להבהרת‭ ‬התמונה‭.‬
  אם‭ ‬התוצאה‭ ‬מספקת‭ ‬יש‭ ‬לאשר‭ ‬את‭ ‬השימוש‭ ‬בכלי‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬הכפתור‭ ‬Done‭ ‬בתחתית‭ ‬התמונה‭.‬

 • במידת‭ ‬הצורך‭ ‬ניתן‭ ‬להקטין‭ ‬את‭ ‬מעגל‭ ‬הפילטר‭ ‬לאזור‭ ‬בו‭ ‬ממוקם‭ ‬הנושא‭ ‬ולגרור‭ ‬מכוונים‭ ‬אחרים‭ ‬להעצמת‭ ‬האפקט‭.‬

 • לבדיקה‭ ‬יעילות‭ ‬האפקט‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬המתג‭ ‬בתחתית‭ ‬החלון‭ .‬‭(‬B‭)‬‭ ‬

טריק‭ ‬קטן‭ ‬למיקוד‭ ‬תשומת‭ ‬לב‭ ‬הצופה‭ ‬בנושא

על‭ ‬מנת‭ ‬למקד‭ ‬את‭ ‬עיני‭ ‬הצופה‭ ‬בנושא‭ ‬צלמים‭ ‬משתמשים‭ ‬במספר‭ ‬טכניקות‭,‬ כמו‭ ‬עומק‭ ‬שדה‭ ‬רדוד‭,‬ תאורה‭ ‬מלאכתית‭ ‬ועוד‭.‬ לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬לבצע‭ ‬מסגור‭ ‬של‭ ‬התמונה‭ ‬באמצעות‭ ‬אפקט‭ ‬וינייטה‭ ‬בקטגוריה‭ ‬.Effects‭  ‬אך‭ ‬יש‭ ‬שיטה‭ ‬מהירה‭ ‬ואולי‭ ‬טובה‭ ‬יותר‭ ‬והיא‭ ‬נעזרת‭ ‬בכלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭.‬

 • בשלב‭ ‬ראשון‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בכלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬ולגרור‭ ‬אותו‭ ‬במסמך‭ ‬ליצירת‭ ‬עיגול‭.‬ אין‭ ‬חשיבות‭ ‬לגודל‭ ‬או‭ ‬מיקום‭ ‬העיגול‭ ‬כפי‭ ‬שמיד‭ ‬יובן‭.‬

 • כעת‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬וללחוץ‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬הסיכה‭ ‬של‭ ‬הפילטר‭- ‬ הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬יגדיל‭ ‬את‭ ‬מימדיו‭ ‬ויימלא‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬שטח‭ ‬התמונה‭.‬

 • בשלב‭ ‬זה‭ ‬יש‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬מכוון‭ ‬החשיפה‭ ‬‭(‬Exposure‭)‬‭ ‬מעט‭ ‬שמאלה‭ )‬בין‭ ‬שליש‭ ‬תחנת‭ ‬חשיפה‭ ‬לתחנה‭ ‬מלאה)‭ ‬בהתאם ניתן‭ ‬להכהות‭ ‬את האזורים‭ ‬הבהירים‭ ‬‭.(‬Highlights‭)‬‭ ‬‭

Always‭‬‭‬- הסימונים‭ ‬(גבולות‭ ‬הפילטר‭ ‬והסיכות)‭ ‬יוצגו‭ ‬תמיד‭-‬ מומלץ לסימון‭

זמני‭ ‬במקרים‭ ‬בהם‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬ליצור‭ ‬מעגל‭ ‬נוסף‭ ‬בקרבת‭ ‬מעגל‭ ‬אחר‭.‬

Selected ‬- יוצג‭ ‬רק‭ ‬המעגל‭ ‬הפעיל‭- ‬סיכות‭ ‬המייצגות‭ ‬את‭ ‬שאר‭ ‬המעגלים‭ ‬יוסתרו‭.‬

Never‭‬- גבולות‭ ‬המעגל‭ ‬ושאר‭ ‬הסיכות‭ ‬יוסתרו‭- ‬ שימושי‭ ‬כשרוצים‭ ‬לראות‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬המעגל‭ ‬בזמן‭ ‬אמת‭ ‬ללא‭ ‬כל‭ ‬הפרעה‭ ‬ובנוסף‭ ‬כשמעוניינים‭ ‬ליצור‭ ‬מעגל‭ ‬נוסף‭ ‬בקרבת‭ ‬מעגל‭ ‬אחר‭.‬

ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שכברירת‭ ‬מחדל‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬מרוכך‭ ‬ב‭‬ 50‭%‬‭-‬ניתן‭ ‬לשנות‭ ‬קביעה‭ ‬זו‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬הפילטר‭ ‬באמצעות‭ ‬גרירת‭ ‬מכוון‭ .(C) Feather‭

בנוסף‭ ‬הפילטר‭ ‬לא‭ ‬חייב‭ ‬להיות‭ ‬מעגלי‭-‬ גרירת‭ ‬אחת‭ ‬הנקודות‭ ‬במעגל‭ ‬מאפשרת‭ ‬לעוות‭ ‬אותו‭ ‬לאליפסה‭.‬ בנוסף‭,‬ אין‭ ‬הגבלות‭ ‬על‭ ‬מיקום‭ ‬הפילטר‭,‬ משמע‭ ‬ניתן‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬חלקו‭ ‬מחוץ‭ ‬לגבולות‭ ‬התמונה‭.‬

הצגת‭ ‬השפעת‭ ‬הפילטר

לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬להציג‭ ‬את‭ ‬אזור‭ ‬ההשפעה‭ ‬של‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬והפילטר‭ ‬המדורג‭ ‬כמסיכה‭ ‬בצבע‭ ‬אדום‭ ‬באמצעות‭ ‬סימון‭ ‬האפשרות
‭ ‬(A) Show Selected Mask Overlay‭‬או‭ ‬באמצעות‭ ‬הקשה‭ ‬על‭ ‬האות‭ ‬הלטינית‭ ‬O‭ ‬במקלדת‭.‬ ניתן‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬צבע‭ ‬המסיכה‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬.Shift‭+‬O‭ ‬ניתן‭ ‬לבחור‭ ‬בין‭ ‬מסיכה‭ ‬בצבע‭ ‬אדום‭ , ‬ירוק‭,‬ או‭ ‬לבן‭.‬

תפריט‭ (B) Show‭ ‬Edit‭ ‬Pins‭ ‬‬מאפשר‭ ‬לשלוט‭ ‬על‭ ‬אופן‭ ‬תצוגת‭ ‬גבולות‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬וסיכות‭ ‬נוספות‭ ‬המייצגות‭ ‬פילטרים‭ ‬מעגליים‭ ‬נוספים‭ ‬במסמך‭.‬ כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬אלו‭ ‬מוצגים‭ ‬באופן‭ ‬אוטומטי‭ ‬‭(‬Auto‭)‬‭ ‬כשסמן‭ ‬העכבר‭ ‬בגבולות‭ ‬התמונה‭.‬ כשהסמן‭ ‬מחוץ‭ ‬לגבולות‭ ‬התמונה‭ ‬סימונים‭ ‬אלו‭ ‬ייעלמו‭.‬ לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬לקבוע‭ ‬מתי‭ ‬יוצגו‭ ‬הסימונים‭ ‬בהתאם‭ ‬להעדפות‭ ‬המשתמש‭:‬

על‭ ‬טעות‭ ‬נפוצה‭ ‬והדרך‭ ‬להימנע‭ ‬ממנה

לאיפוס‭ ‬המכוונים‭ ‬ניתן‭ ‬כאמור‭ ‬ללחוץ‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬המילה ‭ ‬Effect‭ ‬שבראש‭ ‬החלון‭ ‬‭,(‬A)‬‭ ‬אז‭ ‬מה‭ ‬תפקידו‭ ‬של‭ ‬כפתור‭ ‬Reset‭ ‬שבתחתית‭ ‬החלון‭‬‭?(‬B‭) ‬ אחת‭ ‬הטעויות‭ ‬הנפוצות‭ ‬ביותר‭ ‬של‭ ‬משתמשים‭ ‬היא‭ ‬לבחור‭ ‬בכלי‭‬ הפילטר‭ ‬המעגלי‭,‬ או‭ ‬המדורג‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬המכוונים‭ ‬לפני‭ ‬גרירת‭ ‬הכלי‭ ‬במסמך‭ .‬כתוצאה‭ ‬מכך‭ ‬בפעם‭ ‬הבאה‭ ‬שהמשתמש‭ ‬בוחר‭ ‬בכלי‭ ‬כל‭ ‬הערכים‭ ‬שנקבעו‭ ‬בשימוש הקודם‭ ‬יוצגו‭ ‬בעת‭ ‬גרירתו‭.‬ כדי‭ ‬למנוע‭ ‬מצב‭ ‬זה‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬לפני‭ ‬גרירת‭ ‬הכלי‭ ‬בתמונה‭ ‬על‭ ‬כפתור ‭ .‬(‬B‭) Reset

‬כעת‭ ‬יש‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬הכלי‭ ‬בתמונה‭ ‬ולאחר‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬המכוונים‭.‬ לסיום‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬Done ‭ ‬שבתחתית‭ ‬החלון‭ ,‬או‭ ‬על‭ ‬כפתור ‭ ‬.(C) Close‭ ‬‭‬שים‭ ‬לב‭!‬ אין‭ ‬להתבלבל‭ ‬בין‭ ‬כפתור‭ ‬זה‭ ‬לכפתור‭ ‬הראשי‭ ‬שמתחתיו‭ ‬המאפס‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬הגדרות‭ ‬העריכה‭.‬

הלבנים‭ ‬‭(‬Whites‭) ‬והצלילות‭ ‬‭.(‬B) (Clarity‭)‬‭ ‬במידה‭ ‬ומעוניינים‭ ‬להשתמש‭ ‬במעגל‭ ‬תאורה‭ ‬זה‭ ‬במקום‭ ‬אחר‭ ,‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬סיכת‭ ‬המעגל‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬ומהתפריט‭ ‬הנשלף‭ ‬לבחור‭ ‬בDuplicate‭-‬ לשכפול‭ ‬המעגל (C).‬

כעת‭ ‬יש‭ ‬לגרור‭ ‬אותו‭ ‬למיקום‭ ‬הרצוי‭ .‬שים‭ ‬לב‭ ‬שבכל‭ ‬שלב‭ ‬ניתן‭ ‬לעוות‭ ‬את‭ ‬המעגל‭ ‬לכדי‭ ‬אליפסה‭ ‬ולסובב‭ ‬אותה‭ ‬באמצעות‭ ‬מיקום‭ ‬הסמן‭ ‬קרוב‭ ‬לאחת‭ ‬מנקודות‭ ‬השליטה‭) ‬הסמן‭ ‬ישתנה‭ ‬לסמן‭ ‬סיבוב)‭ ,‬ללחוץ‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬לסיבוב‭ ‬האליפסה‭.‬

הוספת‭ ‬תאורה‭ ‬באמצעות‭ ‬כלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי

כאמור‭,‬ כלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬נועד‭ ‬לביצוע‭ ‬תיקונים‭ ‬אזוריים‭,‬ אך‭ ‬ניתן‭ ‬להשתמש‭ ‬בו‭,‬ למשל‭,‬ להוספת‭ ‬אפקטים‭ ‬לתמונה‭.‬ בדוגמא‭ ‬הבאה‭ ‬אנו‭ ‬מבקשים‭ ‬להבליט‭ ‬פרטים‭ ‬באזורים‭ ‬מסויימים‭ ‬באמצעות‭ ‬הוספת‭ ‬מעגלי‭ ‬תאורה‭.‬ לאחר‭ ‬בחירה‭ ‬בכלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ ‬יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬הרצוי‭ ‬בתמונה‭ ‬באמצעות‭ ‬גרירת‭ ‬הכלי‭ .‬כעת‭ ‬יש‭ ‬לסמן‭ ‬בצידו‭ ‬השמאלי‭ ‬של‭ ‬החלון‭ ‬את‭ ‬האפשרות ‭ ‬.(A) Invert Maskבשלב‭ ‬זה‭ ‬יש‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬המכוונים‭ ‬בהתאם‭ ‬לטעמן‭ ‬האישי‭ - ‬בדוגמא‭ ‬זאת‭ ‬גררנו‭ ‬מעט‭ ‬את‭ ‬מכוון‭ ‬הטמפרטורה‭ ‬‭(‬Temp‭)‬‭ ‬ , מכוון‭ ‬החשיפה‭ ,(‬Exposure‭)‬‭ ‬מכוון‭ ‬הצללים‭ ,‬‭(‬Shadows‭)

שמירת‭ ‬ערכת‭ ‬כלי‭ ‬לשימוש‭ ‬חוזר‭ ‬

אחת‭ ‬התכונות‭ ‬שנעלמות‭ ‬מעין‭ ‬המשתמש‭ ‬עוסקת‭ ‬בשמירת‭ ‬הגדרות‭ ‬כלי‭ ‬כערכה‭ ‬לשימוש‭ ‬חוזר‭.‬ בדומה‭ ‬לשמירת‭ ‬עיבוד‭ ‬כערכת‭ ‬פיתוח‭ ‬לשימוש‭ ‬חוזר‭ ,‬לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬לשמור‭ ‬את‭ ‬הגדרות‭ ‬הכלי‭ ‬לשימוש‭ ‬בתמונות‭ ‬אחרות‭.‬ אם‭ ‬הגעתם‭ ‬לתוצאה‭ ‬טובה‭ ‬בשימוש‭ ‬עם‭ ‬כלי‭ ‬הפילטר‭ ‬המעגלי‭ , ‬או‭ ‬אם‭ ‬שמתם‭ ‬לב‭ ‬שאתם‭ ‬מבצעים‭ ‬עם‭ ‬הכלי‭ ‬את‭ ‬אותה‭ ‬פעולה‭ ‬באופן‭ ‬מחזורי‭ ,‬זוהי‭ ‬סיבה‭ ‬טובה‭ ‬לשמור‭ ‬את‭ ‬הגדרותיו‭,‬ כדי‭ ‬שתוכלו‭ ‬לשוב‭ ‬ולהשתמש‭ ‬בכלי‭ ‬בדיוק‭ ‬באותו‭ ‬אופן‭.‬ לשמירת‭ ‬הגדרות‭ ‬הכלי‭ ‬כערכה‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬המילה‭ ‬Custom‭ ‬שלצד‭ ‬המילה‭ (A)Effect‭ ‬ומהתפריט‭ ‬הנשלף‭ ‬לבחור‭ ‬בפקודהSave‭ ‬Current‭ ‬Settings‭ ‬as‭ ‬a‭ ‬New‭ ‬Preset‬‭ ‬. בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬להעניק‭ ‬לערכה‭ ‬שם‭ ‬בעל‭ ‬משמעות‭ ‬ולאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭. ‬כעת‭ ,‬‭‬לפני‭ ‬שימוש‭ ‬בכלי‭ ,‬‭‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בערכה‭ ‬הרצוייה‭ ‬ולהשתמש‭ ‬בכלי‭.‬

לסיכום

כלי הפילטר המעגלי מאפשר לצד תיקון אזוריים להוסיף אפקטים ולשפר את מראה התמונה במגוון דרכים. רגע, אלו כל הטיפים שיש לנו על כלי הפילטר המעגלי? הרי יש לו תכונות נוספות ראויות לציון... אכן כלי זה מגוון ומספק אפשרויות רבות נוספות. אך אל דאגה- מאמר זה הוא רק החלק הראשון. בחלק השני נעסוק בכלי הפילטר המדורג המציע מספר תכונות זהות לכלי הפילטר המעגלי. המאמר יציג שימושים מתקדמים בשני כלים אלו- כדאי לעקוב.

תגיות: לייטרום, טיפים, כלי הפילטר המעגלי, כלי הפילטר המדורג, תאורה, אפקט, תיקון,  Lightroom, Room of Secrets. Tips, Tricks Keyboard Shortcuts, PhotoshopMaster, Yigal Levi, יגאל לוי, פוטושופמאסטר, fix, Lighting, Effect, Graduated Filter, Radial Filter, המדריך המלא

bottom of page