top of page

סודות ההתאמות- פרק 4- Gradient Map

לפוטושופ מספר כלים יעילים לשליטה ועריכת צבעים ובהירות בתמונה. חלק מהכלים מצריכים ידיעה נרחבת ברזי התוכנה, חלקם תובעים מיומנות וחלקם מבצעים פעולות מורכבות, אך הפעלתם פשוטה. שכבת ההתאמה Gradient Map ממפה את צבעי התמונה ומחליפה את צבעיה בהתאם לערכי הבהירות בתמונה ובעזרת קביעות של המשתמש. התאמה זו מספקת שליטה בכל טווחי הבהירות ומאפשרת החלפת צבעים באופן קל ומהיר. במאמר זה נציג דרכים לצביעה מדוייקת של התמונה, נציג שיטות מתקדמות לשליטה בבהירותה, נמיר את צבעיה לגווני אפור ובעיקר ניתן דרור ליצירתיות שלנו.

 

01 שכבת התאמה או פקודת התאמה?

לפני הכל נזכיר שהפקודה Gradient Map קיימת כפקודת התאמה מתפריט Image>adjustments וגם כשכבת התאמה הזמינה מחלון השכבות (A). פקודת ההתאמה Gradient Map נחשבת הרסנית מאחר והשינויים שהיא מבצעת קבועים ולא ניתנים לעריכה. לעומתה, שכבת ההתאמה ניתנת לעריכה בכל עת, ניתן להפחית את עוצמתה, להיעזר בשיטות שילוב ועוד. גירסאות הענן של פוטושופ (CC) מאפשרות להפעיל פקודות התאמה על שכבות אובייקט חכם- הבעיה שלשכבת אובייקט חכם מצורפת מסיכה אחת בלבד (B). אם השכבה כוללת מספר התאמות, או פילטרים (C) ובדעתכם להסתיר את השפעת אחת ההתאמות או הפילטרים באזורים מסויימים- מסיכת הפילטר תסתיר את ההשפעה בכל ההתאמות והפילטרים בשכבה- בעייתי ולא ממש חכם. מסיבה זו ההמלצה היא להקפיד להשתמש בשכבות התאמה ופחות בפקודות התאמה.

 

02 הכרת חלון ההתאמה

על מנת להמחיש את פעולת ההתאמה Gradient Map נשתמש בה כדי להמיר את צבעי התמונה לגווני אפור.

 1. לצורך ההדגמה יש ללחוץ על מקש D במקלדת לאיפוס צבעי החזית והרקע.

 2. כעת יש ללחוץ בתחתית חלון השכבות על כפתור הוספת שכבת התאמה או מילוי ולבחור בשכבת ההתאמה Gradient Map.

מה בעצם עושה ההתאמה Gradient Map? כאמור, שכבת התתאמה מחליפה את צבעי התמונה בצבעי המעבר באופן פשוט למדי- הצבע הבהיר ביותר במעבר מחליף את אזורי הבהירות הבהירים ביותר בתמונה והצבע הכהה ביותר במעבר מחליף את אזורי הבהירות הכהים ביותר בתמונה. התוצאה טובה יותר בהשוואה לשיטות אחרות ויש לכך סיבה. קביעת האזור הכהה ביותר בתמונה כשחור והאזור הבהיר ביותר כלבן יוצרת תוצאה ניגודית ונאה. בפועל אנו ממפים את אזורי הבהירות בתמונה וצובעים אותם, בדוגמא זו, בגווני אפור. אבל זה לא הכל. ניתן לבחור במעבר צבעים אחר על ידי לחיצה חלון Properties על כפתור החץ שבקצה המעבר (A) ובחירה במעבר הרצוי בחלון שנפתח. ניתן לערוך את ההתאמה על ידי לחיצה על פס מעבר הצבעים (B). פוטושופ תציג את חלון ערוך המעבר- עליו נפרט מיד.


בדוגמא- מימין תמונת המקור ומשמאל לאחר הוספת שכבת ההתאמה Gradient Map במעבר משחור ללבן.

 

03 עריכת ההתאמה

כברירת מחדל, הוספת שכבת ההתאמה Gradient Map יוצרת מעבר בין צבע החזית לצבע הרקע שנקבעו בחלון הכלים. אך מעבר זה הוא רק נקודת פתיחה וניתן לערוך אותו או להחליפו במעבר אחר בלחיצת כפתור.

 1. לעריכת המעבר יש ללחוץ על פס מעבר הצבע בחלון Properties. בחלקו העליון של חלון עורך מעברי הצבע שנפתח חלון ערכות מעברי צבע המובנים התוכנה- אליו נחזור בהמשך (A).

 2. בחלקו התחתון של החלון פס מעבר צבע המכיל בשלב בסיסי ארבע תחנות צבע. שתי התחנות התחתונות (B) מאפשרות לקבוע את צבע המעבר ו/או את רמת בהירותו. לעומתן, שתי התחנות העליונות (C) מאפשרות לשלוט באטימות השפעת המכוונים התחתונים.

 3. לחיצה על אחד המכוונים העליונים תפעיל את שדה האטימות (Opacity) (D) ותאפשר לשלוט על אטימות התחנות באופן זה ניתן לעמעם את עוצמת התחנה, או לבטל את השפעתה כליל (0%).

 4. לחיצה על אחת מתחנות הצבע התחתונות תציג במרכז המעבר מעויין (E) המשמש, במקרה זה, כמכוון גווני הביניים. בשלב זה ניתן לגרור את המכוון ימינה להכהיית התמונה, או שמאלה להבהרתה. בפועל המעויין קובע את אופי המעבר בין צמד התחנות. אם נגרור אותו ימינה- בפועל נקבע שהמכוון השמאלי (בדוגמא השחור) ישפיע על גווני התמונה יותר מהמכוון הימני (בדוגמא הלבן). בדוגמא זו בפועל פעולה זו תכהה את התמונה.

 5. גרירת מכווני הקצה כלפי האמצע תגדיל ניגודיות בדומה לפעולות המכוונים בהתאמה Levels.

 6. טיפ בונוס- שכפול שכבת ההתאמה ייצור תוצאה ניגודית יותר. בשלב זה, במידת הצורך ניתן להפחית את אטימות השכבה.

בדוגמא- מימין לאחר הוספת שכבת ההתאמה Gradient Map במעבר משחור ללבן ומשמאל לאחר העריכה המתוארת.

 

04 דוגמאות מעשיות לשימוש בהתאמה

אמנם כוחה העיקרי של שכבת ההתאמה Gradient Map הוא בצביעת התמונה בגוונים שונים. אך ניתן להיעזר בה לשליטה מירבית בבהירות התמונה.

 1. ראשית, יש ללחוץ על מקש D לאיפוס צבעי החזית והרקע.

 2. כעת, כדי להוסיף לתמונה את ההתאמה באופן שונה, יש להחזיק את מקש option במק, או alt בחלונות, ללחוץ על כפתור הוספת שכבת התאמה או מילוי בתחתית חלון השכבות ולבחור בפקודה Gradient Map. בשלב זה ייפתח חלון ובו ניתן להעניק לשכבה שם, אך חשוב יותר לבחור מתפריט Mode בשיטת השילוב Luminosity. שיטת שילוב זו תגביל את השפעת ההתאמה על בהירות התמונה. יש לאשר את החלון (OK).

 3. לכניסה לחלון עורך מעבר הצבע יש ללחוץ על פס מעבר הצבעים בחלון Properties.

 4. כעת יש ללחוץ מתחת למעבר הצבעים במרכזו להוספת תחנה (A). ניתן לוודא שהסמן נמצא במרכז מעבר הצבעים באמצעות הקלדת הערך 50 בשדה Location (B).

 5. בשלב זה יש לבצע לחיצה כפולה על המכוון שהוספתם ובחלון בורר הצבע שנפתח לקבוע את ערך הבהירות המסומן באות b על 50%, או לקבוע את הערך ההקסדצימלי #808080 ולאשר את החלון (OK).

 6. כעת ברשותכם שלושה מכוונים: המכוון הימני מייצג את האזורים הבהירים (C), המכוון האמצעי את גווני הביניים (A) ואילו המכוון השמאלי מייצג את הצללים (D).

 7. ניתן להכהות את גווני הביניים באמצעות גרירת המכוון האמצעי ימינה ולהבהירם באמצעות גרירת המכוון שמאלה- בדיוק כמו בחלון שכבת ההתאמה Levels. אך בניגוד ל-Levels ניתן לקבוע שתחנת בהירות זו (או כל אחת אחרת) תתחיל מבהירות שונה. לחיצה כפולה על המכוון תפתח את חלון בורר הצבע ושם ניתן להכהות או להבהיר את המכוון על ידי קביעת ערך שונה בשדה B בקטגוריה HSL.

 8. שימו לב שהמעויינים בין תחנות הצבע (E) משמשים בין היתר גם כמכוונים וניתן לגרור אותם להבהרה או הכהיית מקטע הבהירות. בדוגמא שלפניכם הצלחנו באופן זה להדגיש את העננים ולהוסיף נופך דרמטי לתמונה. ניתן כאמור להוסיף ניגודיות (קונטרסט) לתמונה באמצעות גרירת המכוון הימני שמאלה וגרירת המכוון השמאלי ימינה. כדאי גרור את המכוונים תוך מבט בוחן בתמונה ובמידה והשגתם את תוצאה הרצוייה אשר את החלון (OK).

בדוגמא- מימין תמונת המקור ומשמאל לאחר הוספת שכבת ההתאמה Gradient Map בשיטת שילוב Luminosity.

 

05 צביעה מהירה

פוטושופ מציעה מספר אפשרויות לצביעת אזורים או עצמים בתמונה. שכבות ההתאמה Hue/Saturation ו-Channel Mixer הן הנפוצות ביותר למטרה זו ובשימוש נכון הן לרוב מאפשרות להשיג תוצאות משביעות רצון. הבעיה היא ששכבות התאמה אלו גם מצריכות ידע ומיומנות שלא לכולם יש. שכבת ההתאמה Gradient Map ממפה את צבעי התמונה ומחליפה את צבעיה בהתאם למה שנקבע על ידי המשתמש. התאמה זו מאפשרת להחליף צבע לכל אובייקט בהתאם לערכי הבהירות שלו באופן קל ומהיר.

 1. להחלפת צבע של אזור או אובייקט בתמונה יש לבחור אותו קודם. למשימה זו ניתן להיעזר בכל אחד מכלי הבחירה, או בפקודה Color Range מתפריט Select.

 2. כעת יש ללחוץ בתחתית חלון השכבות על כפתור הוספת שכבת התאמה או מילוי ולבחור בשכבת ההתאמה Gradient Map. שכבת התאמה זו תחליף כאמור את צבעי התמונה בצבעים שיוגדרו על ידי המשתמש.

 3. בחלון Properties שנפתח יש ללחוץ על רצועת מעבר הצבעים ובחלון עורך המעבר יש לבחור במעבר משחור ללבן (A). בשלב זה צבעי האזור שבחרתם יומרו לגווני אפור.

 4. כעת יש ללחוץ מתחת לפס מעבר הצבעים בערך באמצע המעבר (B). וודאו שבשדה Location נקבע הערך 50 (במידת הצורך את הערך ל-50) (C).

 5. כעת, להחלפת צבע האובייקט יש ללחוץ לחיצה כפולה על התחנה שיצרתם (B) או ללחוץ על מלבן הצבע בקטגוריה Color (D).

 6. בחלון בורר הצבע שנפתח ניתן לבחור בצבע הרצוי. שימו לב שניתן לשלוט בהרכב הצבע על ידי גרירת העיגול שבתחום ריבוע הצבע. גרירה ימינה ושמאלה תוסיף או תפחית רוויה לצבע, גרירה למעלה ולמטה תבהיר או תכהה את הצבע. כדאי להביט בשלב זה באובייקט- אם הצבע שהשגתם תואם את הציפיות אשרו את חלון בורר הצבע.

 7. ראוי לציין בשלב זה שתחנת הצבע שהוספתם משמשת כעת כמכוון בהירות לכל דבר ועניין. גרירת המכוון ימינה תכהה את האזור וגרירה שמאלה תבהיר אותו. גם המעויינים הממוקמים בין תחנות הצבע (E) שימושיים ומאפשרים לשנות את בהירות הצבע ואת אופן מעבר הצבעים. כל שנותר הוא לאשר את חלון עורך מעבר הצבעים (OK)

בדוגמא העליונה תמונת המקור ובתחתונה לאחר הוספת שכבת ההתאמה Gradient Map בהתאם לדוגמא.

סרטו הדרכה זה מסביר את שלבי צביעת אובייקטים בצבעים שונים- כדאי לצפות וגם להירשם לערוץ היוטיוב!


רגע, זה הכל? ממש לא, זהו רק חלקו הראשון של המאמר. במאמר הבא נציג טיפים נוספים ושימושים מתקדמים יותר בחלון התאמות משובח זה- כדאי לעקוב!230 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page