top of page

מאסטר בתצוגה בלייטרום 1

אחת השאלות הנפוצות ביותר בקרב צלמים היא: ״איך אני מייעל ומאיץ את תזרים העבודה שלי בלייטרום?״. עבור צלמים מקצועיים, שנאלצים לעבור על אלפי תמונות בכל שבוע, שאלה זו קריטית, מאחר ולעיתים היא תקבע עד כמה העבודה שלקחו על עצמם תהיה רווחית. בסדרת מאמרים זו נסייע בהאצת התזרים בעזרת עצות שימושיות וטיפים שייקצרו תהליכים ויהפכו את השימוש בתוכנה לחווייה מהנה יותר‭.‬ לייטרום, האמינו‭ ‬או‭ ‬לא‭,‬ כוללת‭ ‬מאות‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭,‬ חלקם‭ ‬גלויים‭ ‬ומוצגים‭ ‬לצד‭ ‬שם‭ ‬הפקודה‭ ‬בתפריט‭ ‬התוכנה‭ ‬וחלקם‭ ‬ידועים‭ ‬רק‭ ‬למתי‭ ‬מעט‭.‬ לעבודה‭ ‬מהירה‭ ‬ויעילה‭ ‬מומלץ‭ ‬לשנן‭ ‬מספר‭ ‬קיצורים‭,‬ ‬ההשקעה‭ ‬תשתלם מוקדם‭ ‬מהצפוי‭.‬ מאמר‭ ‬זה‭ ‬כולל‭ ‬לצד‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭,‬ מספר‭ ‬טיפים‭ ‬שימושיים‭ ‬לעבודה‭ ‬עם‭ ‬תצוגה‭ ‬בלייטרום‭.‬ זהו חלקו הראשון של המאמר.

קיצור תולדות הקיצור

אילו‭ ‬הייתי‭ ‬צריך‭ ‬להמליץ‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬חיוניים‭ ‬לתצוגה‭ ‬מהירה‭ ‬ודאי‭ ‬שאלו‭ ‬היו ביניהם. שים‭ ‬לב‭,‬ במק‭,‬ כדי‭ ‬שקיצורים‭ ‬אלו‭ ‬יעבדו‭,‬ שפת‭ ‬הקלט‭ ‬צריכה‭ ‬להיות‭ ‬אנגלית‭.‬

 1. לאחר‭ ‬ייבוא‭ ‬התמונות‭ ‬הן‭ ‬יופיעו‭ ‬בתצוגת‭ ‬רשת‭ ‬‭(‬Grid‭) ‬כדי‭ ‬לצפות‭ ‬בתמונה‭ ‬מסויימת‭ ‬די‭ ‬בלחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬עליה‭,‬ או‭ ‬לסמן‭ ‬אותה‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬הרווח‭.‬ גם‭ ‬מקש‭ ‬E‭ ‬יעשה‭ ‬את‭ ‬העבודה‭.‬ לחזרה‭ ‬לתצוגת‭ ‬רשת‭ ‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬esc‭ ‬או‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש G. ‬זה‭ ‬הזמן‭ ‬לציין‭ ‬שלחלק‭ ‬מקיצורי‭ ‬המקלדת‭ ‬היגיון‭ ‬מסויים.
  ‭ ‬G‭‬היא‭ ‬האות‭ ‬הראשונה‭ ‬במילה‭ ‬Grid‭ ‬המציינת‭ ‬תצוגת‭ ‬רשת‭.‬

 2. בתצוגת‭ ‬רשת‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬להגדיל‭ ‬את‭ ‬דמויות‭ ‬התמונות‭ ‬המוקטנות‭ ‬ניתן‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬מכוון‭ ‬Thunbnails‭ ‬בתחתית‭ ‬החלון‭,‬ או‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬‭=‬‭ ‬(מקש שווה/פלוס) להגדלת‭ ‬הדמויות‭ ‬או‭ ‬להקיש‭ ‬‭-‬‭ ‬(מקש מקף/מינוס) להקטנתן‭.‬

 3. אם‭ ‬לקיצור‭ ‬אין‭ ‬היגיון‭ ‬לדעתכם‭,‬ מומלץ‭ ‬למצוא‭ ‬לו‭ ‬אחד‭ ‬כזה‭,‬ כך‭ ‬יהיה‭ ‬קל‭ ‬יותר‭ ‬לזכור‭ ‬אותו‭.‬ למשל‭ ‬מקש ‭ ,‬Eהמשמש‭ ‬למעבר‭ ‬לתצוגה‭ ‬מוגדלת‭) ‬לופה)‭ ,‬יכול‭ ‬להיות‭ ‬קיצור‭ ‬של‭ ‬Enlarge‭ (‬(הגדלה‭ ‬באנגלית)-‭ ‬מלשון‭ ‬הגדלת‭ ‬תצוגה‭.‬

 4. תצוגת‭ ‬הגדלה‭ ‬עדיין‭ ‬מציגה‭ ‬את‭ ‬שני‭ ‬הפאנלים‭ ‬הצדדיים‭,‬ הגוזלים‭ ‬שטח‭ ‬תצוגה‭.‬ כדי‭ ‬להסתירם‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬שילוב‭ ‬המקשים ‭ .‬Shift+Tab‭ ‬במחשבי‭ ‬מק‭ ‬מקש‭ ‬Tab‭ ‬ממוקם‭ ‬מעל‭ ‬מקש ‭ ‬.Capslock‭

 5. לתצוגה‭ ‬נקייה‭ ‬של‭ ‬תמונות‭ ‬בתצוגת‭ ‬רשת‭ ‬כדאי‭ ‬להשתמש‭ ‬ברצף‭ ‬הקיצורים‭ ‬הבא‭: ‬ראשית‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬Shift+Tab‭ ‬ואז‭ ‬להקיש‭ ‬פעמיים‭ .‬L‭ ‬ במצב‭ ‬תצוגה‭ ‬זו‭ ‬יוסתרו‭ ‬חלונות‭ ‬התוכנה‭ ‬ומסביב‭ ‬לתמונות‭ ‬יוצג ‬רקע‭ ‬שחור‭.‬ כעת‭ ‬ניתן‭ ‬להגדיל‭ ‬ולהקטין‭ ‬את‭ ‬תצוגת‭ ‬התמונות‭ ‬באמצעות‭ ‬הקיצור‭ ‬מסעיף ‭.‬2‭ ‬

 6. תצוגה‭ ‬מוגדלת‭ ‬נחלקת‭ ‬לשני‭ ‬חלקי‭ ‬תצוגה‭.‬ החלק‭ ‬המרכזי‭ ‬מציג‭ ‬את‭ ‬התמונה‭ ‬והחלק‭ ‬התחתון‭ ‬מציג‭ ‬את‭ ‬סרגל‭ ‬הכלים‭.‬ ניתן‭ ‬להציג‭ ‬ולהסתיר‭ ‬סרגל‭ ‬זה‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬T‭ ‬(קיצור‭ ‬של‭ (‬Toolbar‭ ‬בתצוגת‭ ‬רשת‭ ‬ניתן‭ ‬להציג‭ ‬ולהסתיר‭ ‬את‭ ‬סרגל‭ ‬הסינון‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬לוכסן‭ ‬שמאלי ‭ .( ‬\‭ ‬‭)‬‭ ‬

 7. מרבית‭ ‬העבודה‭ ‬בלייטרום‭ ‬נעשית‭ ‬במודול‭ ‬הספרייה‭ ‬ובמודול‭ ‬הפיתוח‭ .‬למעבר‭ ‬למודול‭ ‬הספריה‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת ‭ ‬Cmd+alt+1‭ ‬במק‭,‬ או ‭ ‬Ctrl+alt+1‭‬בחלונות‭.‬ ניתן‭ ‬לעבור‭ ‬לשאר‭ ‬המודולים‭ ‬באמצעות‭ ‬החזקת‭ ‬אותם‭ ‬מקשים‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬מקשי‭ ‬הספרות‭ ‬2‭ ‬למודול‭ ‬הפיתוח, ‬3 למודול‭ ‬מפה,‭ ‬4‭ ‬למודול‭ ‬ספר‭ ‬וכן‭ ‬הלאה.
  ‬אך‭ ‬דרך‭ ‬קצרה‭ ‬למעבר‭ ‬למודול‭ ‬הספרייה‭ ‬היא‭ ‬פשוט‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש ‭ ‬G‭ ‬המעביר‭ ‬לתצוגת‭ ‬רשת‭ ‬הזמינה‭ ‬במודול‭ ‬זה‭ ‬בלבד‭.‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬D‭ ‬במקלדת‭ ‬תעבור‭ ‬למודול‭ ‬הפיתוח ‭ .(‬Develop‭)

 8. ריבוי‭ ‬הקטגוריות‭ ‬במודול‭ ‬הפיתוח‭ ‬מחייב‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬שיסייעו‭ ‬בגישה‭ ‬מהירה‭ ‬לכל‭ ‬קטגוריה‭.‬ קיצורי‭ ‬המקלדת‭ ‬קלים‭ ‬לזכירה‭ ‬מאחר‭ ‬והם‭ ‬ממוספרים‭ ‬Cmd)‭ ‬למק,‭ ‬Ctrl‭ ‬ לחלונות)‭:
  Cmd/Ctrl+0‭ ‬ להיסטוגרמה
  Cmd/Ctrl+1‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬Basic
  Cmd/Ctrl+2‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬Tone Curve
  Cmd/Ctrl+3‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬HSL
  Cmd/Ctrl+4‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬Split Toning
  Cmd/Ctrl+5‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬Detail
  Cmd/Ctrl+6‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬Lens Correction
  Cmd/Ctrl+7‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬Transform
  Cmd/Ctrl+8‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬Effects
  Cmd/Ctrl+9‭ ‬ לקטגוריה ‭ ‬Camera Calibration

 9. לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬להציג‭ ‬מידע‭ ‬אודות‭ ‬התמונה‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה
  ‭ ,‬View>Loup Info>Show Info Overlay‭‬או‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש ‭ ‬i במקלדת‭ .‬התוכנה‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬שם‭ ‬הקובץ‭,‬ התאריך‭ ‬ושעת‭ ‬הצילום‭ ‬ומימדיי‭ ‬הקובץ‭.‬ לחיצה‭ ‬נוספת‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬i‭ ‬תציג‭ ‬מידע‭ ‬נוסף‭ ‬כמו‭ ‬מהירות‭ ‬התריס‭,‬ מפתח‭ ‬הצמצם‭ ,‬רגישות‭ ‬החיישן‭ ‬‭(‬ISO‭)‬‭ ‬ואורך‭ ‬המוקד‭.‬ ניתן‭ ‬להציג‭ ‬מידע‭ ‬שונה‭ ‬באמצעות‭ ‬פקודת‭ ‬העדפות‭ ‬התצוגה‭ ‬הזמינה‭ ‬מתפריט ‭ ‬,View>View Optionsאו‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬ Cmd+J‭ ‬ במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl+J‭ ‬בחלונות‭.‬ בלשונית‭ ‬Loupe View‭ ‬ניתן‭ ‬לקבוע‭ ‬מה‭ ‬יוצג‭ ‬בתצוגה‭ ‬מוגדלת‭ ‬ראשונה‭ ‬ושנייה‭ ‬(לאחר‭ ‬לחיצה‭ ‬שנייה‭ ‬על‭ ‬מקש ‭ .( i‭ ‬

 10. סיימתם‭ ‬לעבוד‭ ‬על‭ ‬תמונה‭ ‬ועכשיו‭ ‬אתם‭ ‬רוצים‭ ‬לשלוח‭ ‬אותה‭ ‬ללקוח‭ ‬או‭ ‬לפיתוח‭ , ‬רק‭ ‬שלחפש‭ ‬אותה‭ ‬עכשיו‭ ‬במחשב‭ ‬זה‭ ‬סיפור‭ .‬במקום‭ ‬לייצא‭ ‬אותה‭ ‬לתיקייה‭ ‬מסויימת,‭ ‬אפשר‭ ‬פשוט‭ ‬לבקש‭ ‬מלייטרום‭ ‬להציג‭ ‬אותה‭ ‬במחשב‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd+R‭ ‬במק‭,‬ או ‭ ‬Ctrl+R‭ ‬בחלונות‭.‬
  ניתן‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬גם‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬התמונה‭ ‬והפעלת‭ ‬פקודה ‭ ‬.Show in Finder/Explorer ‭ ‬

ביצוע‭ ‬תיקונים‭ ‬מזעריים‭ ‬ומדוייקים

עבודה‭ ‬במודול‭ ‬הפיתוח‭ ‬מחייבת‭ ‬גרירת‭ ‬מכוונים‭,‬ לעיתים‭ ‬באופן‭ ‬קיצוני‭ ‬ולפרקים‭ ‬בתזוזות‭ ‬מזעריות‭.‬ כשהתיקונים‭ ‬אינם‭ ‬גדולים‭ ‬ויש‭ ‬צורך‭ ‬בדיוק‭ ‬ניתן‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬בשדה‭ ‬וללחוץ‭ ‬להפעלת‭ ‬השדה‭,‬ כעת‭ ‬ניתן‭ ‬לקבוע‭ ‬ערך‭ ‬מספרי‭ ‬כלשהו‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬להשתמש‭ ‬במקש‭ ‬החץ‭ ‬העליון‭ ‬כדי‭ ‬להגדיל‭ ‬את‭ ‬הערך‭ ‬ומקש‭ ‬חץ‭ ‬תחתון‭ ‬להקטנת‭ ‬הערך‭.‬ במידה‭ ‬ומעוניינים‭ ‬בהגדלה‭ ‬משמעותית‭ ‬של‭ ‬הערך‭ ‬ניתן‭ ‬להוסיף‭ ‬למשווה‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬משמע‭ ‬Shift ‭ ‬+ מקש‭ ‬חץ‭ ‬עליון‭ ‬או‭ ‬תחתון‭.‬

רגע‭,‬ ואם‭ ‬השימוש‭ ‬במכוונים‭ ‬נוח‭ ‬ומהיר‭ ‬יותר‭ ‬עבורי‭,‬ האם‭ ‬יש‭ ‬דרך‭ ‬לדייק‭ ‬יותר‭ ‬בתזוזת‭ ‬המכוונים‭?‬

כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬יש‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬בקצה‭ ‬השמאלי‭ ‬של‭ ‬החלון‭ ‬השמאלי‭ ‬של‭ ‬התוכנה‭ ‬(דמות‭ ‬הסמן‭ ‬תשתנה‭ ‬לחץ‭ ‬דו‭ ‬כיווני)‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬את‭ ‬הפס‭ ‬שמאלה‭ ‬להרחבת‭ ‬הממשק‭.‬

לא‭ ‬מספיק‭?‬ יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ option/‬alt‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬הפס‭ ‬עוד‭ ‬יותר‭ ‬שמאלה‭.‬ כעת‭ ‬הממשק‭ ‬מורחב‭ ‬ומאפשר‭ ‬גרירת‭ ‬מכוונים‭ ‬מתונה‭ ‬יותר‭.‬

אגב‭,‬ לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬הפס‭ ‬תשיב‭ ‬אותו‭ ‬למיקום‭ ‬הקודם‭ .‬ניתן‭ ‬כאמור‭ ‬להמשיך‭ ‬ולהצר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬השמאלי‭ ‬בעזרת‭ ‬החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬וגרירת‭ ‬הפס‭ ‬ימינה‭.‬

טיפים לתצוגה מהירה

הטיפים‭ ‬הבאים‭ ‬ייקלו‭ ‬על‭ ‬עבודה‭ ‬מהירה‭ ‬עם‭ ‬תצוגה‭ ‬בתוכנה‭:‬‬

 1. חלון‭ ‬ניווט‭ ‬התצוגה‭ ‬‭(‬Navigator‭)‬‭ ‬הזמין‭ ‬בצידו‭ ‬השמאלי‭ ‬העליון‭ ‬של‭ ‬חלון‭ ‬התצוגה‭ ‬מאפשר‭ ‬שינוי‭ ‬מימדי‭ ‬התצוגה‭.‬ לא‭ ‬כולם‭ ‬שמים‭ ‬לב‭ ‬לכך‭ ‬שניתן‭ ‬להגדיל‭ ‬או‭ ‬להקטין‭ ‬את‭ ‬מימדי‭ ‬התצוגה‭ ‬באופן‭ ‬משמעותי‭ ‬דרך‭ ‬התפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬‭.‬כך‭ ‬למשל‭ ‬ניתן‭ ‬להקטין‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭ ‬עד‭ ‬ליחס‭ ‬של‭ ‬1:11‭ ‬ ולהגדילה‭ ‬עד‭ ‬ליחס‭ ‬של‭ ‬.1:16‭ ‬בתצוגה‭ ‬מוגדלת‭ ‬ניתן‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬מלבן‭ ‬התצוגה‭ ‬בחלון‭ ‬ניווט‭ ‬התצוגה‭ ‬למיקום‭ ‬הרצוי‭ ‬‭. ‬

 2. הזזת‭ ‬הסמן‭ ‬לכיוון‭ ‬התמונה‭ ‬בחלון‭ ‬המרכזי‭ ‬של‭ ‬התוכנה‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬כלי‭ ‬הזכוכית‭ ‬המגדלת‭. ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬התמונה‭ ‬תגדיל‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭ ‬לערך‭ ‬שנקבע‭ ‬בחלון‭ ‬ניווט‭ ‬התצוגה‭ ‬‭.‬אך‭ ‬לא‭ ‬תמיד‭ ‬זה‭ ‬נוח‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬מימדי‭ ‬ההגדלה‭ ‬בתפריט‭ ‬זה‭ ‬ולכן‭ ‬כדאי‭ ‬להיעזר‭ ‬בקיצורי‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬בתוספת‭ ‬מקש‭ ‬פלוס‭ ‬להגדלת‭ ‬התצוגה‭ ‬ומינוס‭ ‬(מקף)‭ ‬להקטנת‭ ‬התצוגה‭.‬ ההגדלה‭ ‬או‭ ‬ההקטנה‭ ‬מתבצעת‭ ‬ליחס‭ ‬תצוגה‭ ‬של ‭ ‬.1:1

 3. במידה‭ ‬ומעוניינים‭ ‬לראות‭ ‬לרגע‭ ‬איך‭ ‬התמונה‭ ‬נראית‭ ‬בגווני‭ ‬אפור‭ ,‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬לחיצה‭ ‬מושכת‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬.V‭ ‬שחרור‭ ‬המקש‭ ‬ישיב‭ ‬את‭ ‬צבעי‭ ‬התמונה‭ .‬‭‬במידה‭ ‬ולחצת‭ ‬לחיצה‭ ‬אחת‭ ‬על‭ ‬מקש ‭,‬V ‬לחיצה‭ ‬נוספת‭ ‬תשיב‭ ‬את‭ ‬צבעי‭ ‬התמונה‭.
  פעולה‭ ‬זו‭ ‬דומה‭ ‬ללחיצה‭ ‬על‭ ‬האפשרות‭ ‬Black‭ ‬&‭ ‬White‭ ‬שבראש‭ ‬הקטגוריה ‭ .‬Basic‭
  חלקו השני של המאמר

קישורים נוספים:

רוצים לדעת עוד? ניתן לרכוש את הספר Lightrom המדריך המלא לעיבוד תמונה

הספר נכתב על ידי יגאל לוי וערן בורוכוב ומחולק לפרקים בהתאם לממשק התוכנה ולתזרים עבודה סטנדרטי. החל משלב ייבוא התמונות מן המצלמה, דרך מיון וסינון התמונות, המשך בעריכת התמונה וכלה במגוון אפשרויות פלט כגון הדפסה, אתר אינטרנט, מצגת שקפים ועוד הספר נמכר בהנחה מיוחדת לגולשי האתר בקישור המצורף (פרטים מלאים אודות הספר במדור הספרים):

https://www.mentor.co.il/product/lightroom-המדריך-השלם

LightroomCC-Book.png

500 עמודים

מידע רב על כל המודולים, עשרות טיפים

תגיות: תצוגה | לייטרום | פוטושופמאסטר | יגאל לוי | קיצורי מקלדת | Navigator | Zoom | Grid | Loupe | View | Keyboard Shortcuts 

bottom of page