top of page

מאסטר בריטוש יעיל  חלק 2

בחלקו הראשון של המאמר עסקנו בקיצורים לשליטה בכלי הסרת הכתמים (א). אנחנו ממשיכים מאותה נקודה ומוסיפים טיפים חשובים עבור צלמים שלא הקפידו על נקיון החיישן במצלמה.

אחרי צביעת העמוד עם כלי הסרת הכתמים

וגרירת האזור שמאלה

לפני הסרת העמוד

 1. ליצירת עיגול סביב הכתם מהמרכז החוצה החזק את המקשים Cmd+alt במק או Ctrl+alt בפיסי, לחץ על הכתם וגרור את הסמן החוצה עד לכיסוי הכתם.
  ליצירת עיגול סביב הכתם מנקודת הציר החוצה, החזק את המקשים Cmd+Shift במק או Ctrl+Shift בפיסי, לחץ מחוץ לכתם וגרור את הסמן החוצה עד לכיסוי הכתם.

 2. בעת צביעת הכתם ניתן לאלץ את לייטרום לזוית ישרה באמצעות החזקת מקש Shift. אפשרות זו יעילה במיוחד להסרת עצמים ישרים כמו כבלי מתח חשמלי, עמודים
  וכדומה (A).

 3. ניתן לעבור בין מצבי הסרת הכתמים (שכפול או ריפוי) באמצעות לחיצה על שילוב המקשים Shift+Q. לחילופין ניתן ללחוץ עם לחצן ימני בעכבר על מקור הדגימה ובחירה ב-Heal או Clone בתפריט הנשלף

 4. ניתן להסתיר (ולהציג) את תצוגת סמני הריטוש באמצעות
  הקשה H.

 5. לביטול פעולת ריטוש מסויימת החזק את מקש alt (דמות הסמן תשתנה למספריים) ולחיצה על עיגול הריטוש, או סימון נקודת הריטוש ולחיצה על מקש Delete

 6. ניתן למחוק את כל פעולות הריטוש ע״י לחיצה על כפתור Reset או ע״י לחיצה עם לחצן ימני בעכבר על אחד מעיגולי הריטוש ובחירה בתפריט בפקודה Reset Spot Removal

 7. כלי הסרת הכתמים יכול לסייע גם בריטושי פנים. במקרה זה מומלץ לוא דווקא להסיר קמטים או עיגולים שחורים סביב לעיניים, אלא לעמעם אותם למראה אמין וטבעי יותר.
  כדי לעשות זאת יש להפחית את אחוז האטימות של הכלי (C) לאחר ההסרה באמצעות גרירה של מכוון Opacity שמאלה.

   

 8. לכלי הסרת הכתמים שני מצבי פעולה:
  Clone- במצב זה מתבצע שכפול זהה של אזור המקור ליעד החדש. האזור המכוסה יוחלף באזור הדגימה כפי שהוא ללא התחשבות בתאורה או טקסטורה.
  Heal- במצב זה האזור המשוכפל מתחשב בתאורת האזור אליו נגרר ומתאים עצמו לסביבה.
  במבט ראשון נדמה שהאפשרות השנייה (Heal) היא האפשרות המועדפת, מאחר והיא לרוב נטמעת באזור החדש באופן טבעי יותר.
  אך האמת מעט מורכבת יותר. לעיתים הסרת כתמים באמצעות האפשרות Heal גורמת למריחת האזור, בייחוד כשהאזור אותו יש לכסות קרוב לאזורים כהים או קרוב לשולי התמונה (F). במצבים אלה כדי לנסות לעבוד במצב Clone
  (G) בנוסף, עבודה במצב Clone לרוב יעילה עם ערך ריכוך (Feather) גבוה ולעומת זאת עבודה במצב ריפוי (Heal) יעילה עם ערך ריכוך נמוך ואף אפסי.
  לחלקו הראשון של המאמר

LightroomCC-Book-New-S.png
bottom of page