top of page

5 הטעויות שאתה ודאי עושה בלייטרום

כל‭ ‬משתמש‭ ‬צובר‭ ‬לאורך‭ ‬השנים‭ ‬הרגלי‭ ‬עבודה‭ ‬רעים‭.‬ הם‭ ‬אולי‭ ‬נוחים‭ ‬לו‭,‬ אך‭ ‬גוזלים‭ ‬ממנו‭ ‬שעות‭ ‬עבודה‭ ‬מיותרות‭,‬ מעכבים‭ ‬אותו‭ ‬וגרוע‭ ‬מכל‭ ‬מונעים‭ ‬ממנו‭ ‬להגיע‭ ‬לתוצאות‭ ‬טובות‭ ‬יותר‭.‬ אחת‭ ‬העצות‭ ‬הטובות‭ ‬ביותר‭ ‬שקיבלתי‭ ‬בזמן‭ ‬לימודיי‭ ‬הייתה‭ ‬‮"‬הקפד‭ ‬ללמוד‭ ‬מנסיונם‭ ‬הרע‭ ‬של‭ ‬אחרים‭ ,‬זה‭ ‬יחסוך‭ ‬לך‭ ‬הרבה‭ ‬עוגמת‭ ‬נפש‮"‬‭ .‬כך‭ ‬יצא‭ ‬שקבעתי‭ ‬לי‭ ‬כלל‭ ‬אותו‭ ‬אני‭ ‬משנן‭ ‬בפני‭ ‬תלמידיי‭ ‬כמו‭ ‬‮'‬מנטרה‮'‬‭- ‬ ״אם‭ ‬הפתרון‭ ‬ארוך‭ ‬ומסובך‭- ‬ זהו‭ ‬איננו‭ ‬הפתרון‭ ‬הנכון״‭.‬ אימוץ‭ ‬הרגלי‭ ‬עבודה‭ ‬נכונים‭ ,‬תיקון‭ ‬טעויות‭ ‬העבר‭ ‬ושיפור‭ ‬מתמיד‭ ‬של‭ ‬תזרים‭ ‬העבודה‭ ‬מציב‭ ‬אותי‭ ‬בכל‭ ‬שנה‭ ‬בעמדה‭ ‬טובה‭ ‬יותר‭ ‬לעומת‭ ‬השנה‭ ‬החולפת‭ ‬ומאפשר‭ ‬לי‭ ‬ליהנות‭ ‬מהתוכנה‭ ‬אפילו‭ ‬יותר‭.‬ מאמר‭ ‬זה‭ ‬הוא‭ ‬הראשון‭ ‬בסדרת‭ ‬מאמרים‭ ‬העוסקת‭ ‬בטעויות‭ ‬נפוצות‭ ‬שמשתמשים‭,‬ חדשים‭ ‬ומנוסים‭ ‬נוטים‭ ‬לעשות‭. ‬בדקו‭ ‬אלו‭ ‬מהן‭ ‬אתם‭ ‬עושים‭ ‬ומה‭ ‬בדעתכם‭ ‬לעשות‭ ‬בעקבות‭ ‬מאמר‭ ‬זה‭.‬

Grid‭‬- בחירה‭ ‬באפשרויות‭ ‬הבאות‭ ‬תפעיל‭ ‬תצוגה‭ ‬מיוחדת‭ ‬בתצוגה‭ ‬המשנית‭.‬‭‬ בתצוגה‭ ‬זו‭ ‬תמונות‭ ‬מוקטנות‭.‬‭‬ ניתן‭ ‬לעבור‭ ‬לתצוגה‭ ‬זו‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת ‭‬‭ ‬‭.‬Shift+G‭ ‬מבט‭ ‬מהיר‭ ‬בשאר‭ ‬הפקודות‭ ‬מראה‭ ‬שהקיצורים‭ ‬בתצוגה‭ ‬המשנית‭ ‬זהים‭ ‬לתצוגה‭ ‬הראשית‭ ‬בתוספת‭ ‬המקש‭ .‬Shift‭

Loup Normal‬- תצוגה‭ ‬מוגדלת‭ ‬רגילה‭ .‬משמע‭ ‬להצגת‭ ‬התמונה‭ ‬בצג‭ ‬המשני‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬עליה‭.‬

Loup Live‭‬- תצוגה‭ ‬מוגדלת‭ ‬המאפשרת‭ ‬להניח‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬מעל‭ ‬דמות‭ ‬התמונה‭) ‬ללא‭ ‬לחיצה‭)‬‭ ‬להצגתה‭ ‬במסך‭ ‬המשני‭.‬

Loup Locked‬‬- תצוגה‭ ‬מוגדלת‭ ‬בה‭ ‬התמונה‭ ‬הנבחרת‭ ‬נעולה‭ ‬בצג‭ ‬השני‭.‬ לחיצה‭ ‬או‭ ‬העברת‭ ‬סמן‭ ‬מעל‭ ‬תמונה‭ ‬אחרת‭ ‬לא‭ ‬תציג‭ ‬אותה‭.‬

Compare‬- תצוגת‭ ‬השוואה‭ .‬חלון‭ ‬ההשוואה‭ ‬יוצג‭ ‬בצג‭ ‬המשני‭ .‬‭(‬B‭)‬‭ ‬

Survey‭‬- תצוגת‭ ‬סקירה‭ ‬‭.(‬C‭)‬‭‬‭ ‬בתצוגה‭ ‬זו‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬מספר‭ ‬תמונות‭.‬‭‬ התמונות‭ ‬יוצגו‭ ‬בתצוגה‭ ‬המשנית‭.‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬אחת‭ ‬התמונות‭ ‬תציג‭ ‬אותה‭ ‬בתצוגה‭ ‬מוגדלת‭ ‬בתצוגה‭ ‬הראשית‭ .‬‭‬על‭ ‬מנת‭ ‬לפסול‭ ‬את‭ ‬אחת‭ ‬התמונות‭ ‬יש‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬בפינה‭ ‬הימנית‭ ‬התחתונה‭ ‬של‭ ‬התמונה‭ ‬בתצוגה‭ ‬המשנית‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬הפסילה‭ ‬‭(‬X‭)‬‭ ‬שיופיע‭.‬

1. אתה לא משתמש בתצוגה כפולה

לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬להציג‭ ‬מידע‭ ‬בשני‭ ‬צגים‭ ‬נפרדים‭ ‬ולשפר‭ ‬בכך‭ ‬את‭ ‬חוויית‭ ‬העבודה‭ ‬ולשכלל‭ ‬את‭ ‬תזרים‭ ‬העבודה‭.‬ אך‭ ‬מרבית‭ ‬המשתמשים‭ ‬מחזזיקים‭ ‬בצג‭ ‬אחד‭ ‬בלבד‭ ‬ולכן‭ ‬מתעלמים‭ ‬מאפשרות‭ ‬זו‭,‬ על‭ ‬אף‭ ‬שבפועל‭ ‬אפשרות‭ ‬זו‭ ‬יעילה‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬לבעלי‭ ‬שני‭ ‬צגים‭.‬‭ ‬למעשה‭ ,‬ניתן‭ ‬להציג‭ ‬את‭ ‬התמונות‭ ‬בתצוגת‭ ‬רשת‭ ‬מוקטנת‭,‬ לסמן‭ ‬תמונה‭ ‬ולצפות‭ ‬בה‭ ‬בהגדלה‭ ,‬‭‬לעבור‭ ‬לתצוגת‭ ‬השוואה‭ ,‬או‭ ‬סקירה‭ ‬וכן‭ ‬הלאה‭ .‬כך‭ ‬ניהנים‭ ‬משני‭ ‬העולמות‭.‬

להפעלת‭ ‬תצוגה‭ ‬משנית‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬2‭ ‬בפינה‭ ‬השמאלית‭ ‬התחתונה‭ ‬של‭ ‬חלון‭ ‬התוכנה‭ ‬‭ ‬‭,‬‭(‬A‭)‬‭ ‬מתחת‭ ‬לכפתור ‭ ,‬Importאו‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd+F11 ‭ ‬במק‭,‬‭‬ או‭ ‬Ctrl+11‭ ‬בחלונות‭.‬‭‬ ניתן‭ ‬להפעיל‭ ‬תצוגה‭ ‬זו‭ ‬גם‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬.Window>Secondary Display>Show‭‬

לחיצה‭ ‬ממושכת‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬2‭ ‬תציג‭ ‬רשימה‭ ‬של‭ ‬אפשרויות‭:‬

Show‬- יציג‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭ ‬השניה‭.‬‭‬ בשלב‭ ‬זה‭ ‬יופיע‭ ‬חלון‭,‬‭‬ אותו‭ ‬יש‭ ‬לגרור‭ ‬לכיוון‭ ‬המסך‭ ‬השני‭) ‬אם‭ ‬המסך‭ ‬נמצא‭ ‬מימינך‭ ‬גרור‭ ‬אותו‭ ‬ימינה‭ ‬וההיפך)‭ .‬במידה‭ ‬ולמחשב‭ ‬שלך‭ ‬מחובר‭ ‬מסך‭ ‬אחד‭ ‬בלבד‭,‬ התצוגה‭ ‬השנייה‭ ‬תופיע‭ ‬על‭ ‬אותו‭ ‬צג‭.‬

Full Screen‭‬- בחירה‭ ‬באפשרות‭ ‬זו‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬התצוגה‭ ‬המשנית‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬שטח‭ ‬הצג‭.‬

Show Second Monitor Preview‭‬- אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תוצג‭ ‬רק‭ ‬כשמסך‭ ‬אחד‭ ‬מחובר‭.‬

הערה‭:‬ ניתן‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬התצוגה‭ ‬המשנית‭ ‬‭(‬C‭)‬‭ ‬בכל‭ ‬מקום‭ ‬במסך‭ ‬שנוח‭ ‬לך

צידו‭ ‬השמאלי‭ ‬של‭ ‬המסך‭ ‬‭(‬C‭)‬‭ ‬ובתפריט‭ ‬הנשלף‭ ‬לבחור‭ ‬באפשרות
‭ .‬
Auto Hide‭ ‬&‭ ‬Show‭‬כעת‭,‬ אם‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬להשתמש‭ ‬בערכת‭ ‬הגדרות ‭ ‬‭,(‬Preset‭)  ‬בתצלום‭ ‬מצב‭ ‬או‭ ‬בחלון‭ ‬ההיסטוריה‭,‬ יש‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬בצידו‭ ‬השמאלי‭ ‬של‭ ‬המסך‭ ‬והפאנל‭ ‬השמאלי‭ ‬יצוץ‭ ‬באופן‭ ‬אוטומטי‭.‬ הזזת‭ ‬הסמן‭ ‬ימינה‭,‬ מחוץ‭ ‬לפאנל‭ ‬תסתיר‭ ‬אותו‭ ‬אוטומטית‭.‬ אם‭ ‬אופן‭ ‬עבודה‭ ‬זה‭ ‬מרגיז‭ ‬אתכם‭,‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬המשולש‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬הפאנל‭ ‬באופן‭ ‬קבוע‭.‬ אגב‭,‬ ניתן‭ ‬להסתיר‭ ‬את‭ ‬הפאנלים‭ ‬הצדדיים‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Tab‬. להסתרת‭ ‬כל‭ ‬הפאנלים‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬שילוב‭ ‬המקשים‭ .‬Shift+Tab

‬במחשבי‭ ‬מק‭ ‬(ובחלונות) מקש‭ ‬Tab‭ ‬ממוקם‭ ‬מעל‭ ‬מקש‭ ‬‭.‬Capslock‭

2‭‬. אתה‭ ‬לא‭ ‬מנצל‭ ‬נכון‭ ‬את‭ ‬שטח‭ ‬התצוגה

לייטרום‭ ‬נחלקת‭ ‬למספר‭ ‬פאנלים‭ ‬הגוזלים‭ ‬שטח‭ ‬יקר‭ ‬מהנושא‭ ‬העיקרי‭ -‬התמונה‭.‬ ניתן‭ ‬לייעל‭ ‬את‭ ‬העבודה‭ ‬במודול‭ ‬הפיתוח‭ ‬למשל‭,‬ על‭ ‬ידי‭ ‬הסתרת‭ ‬פאנלים‭ ‬שאין‭ ‬בהם‭ ‬צורך‭ ‬לצורך‭ ‬עבודה‭ ‬זו‭.‬ למשל‭,‬ ניתן‭ ‬להסתיר‭ ‬את‭ ‬הפאנל‭ ‬העליון‭ ‬הכולל‭ ‬את‭ ‬שמות‭ ‬המודולים‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬המשולש‭ ‬הממוקם‭ ‬במרכז‭ ‬העליון‭ ‬של‭ ‬המסך‭ .‬‭(‬A‭)‬‭ ‬להסתרת‭ ‬רצועת‭ ‬התמונות‭ ‬התחתונה‭ ‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬המשולש‭ ‬הממוקם‭ ‬במרכזו‭ ‬התחתון‭ ‬של‭ ‬המסך ‭ ‬‭.(‬B‭)

גם‭ ‬את‭ ‬הפאנל‭ ‬השמאלי‭,‬ הכולל‭ ‬חלונות‭ ‬שהשימוש‭ ‬בהם‭ ‬לא‭ ‬מחוייב‭ ‬בכל‭ ‬תמונה‭ ,‬ניתן‭ ‬להסתיר‭ ‬זמנית‭.‬ יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬המשולש‭ ‬הממוקם‭ ‬במרכזו‭ ‬של‭ ‬

3‬. אתה‭ ‬לא‭ ‬משתמש‭ ‬בתצלומי‭ ‬מצב

אחד‭ ‬היתרונות‭ ‬המשמעותיים‭ ‬של‭ ‬לייטרום‭ ‬על‭ ‬תוכנות‭ ‬אחרות‭ ‬וביניהן‭ ‬פוטושופ‭,‬ הוא‭ ‬היכולת‭ ‬לשמור‭ ‬תצלומי‭ ‬מצב‭ ‬של‭ ‬שלב‭ ‬בעיבוד‭ ‬התמונה‭.‬ נניח‭ ‬לרגע‭ ‬שהגעת‭ ‬לתוצאה‭ ‬שאתה‭ ‬אוהב‭, ‬אבל‭ ‬רוצה‭ ‬ליצור‭ ‬גירסה‭ ‬נוספת‭,‬ אולי‭ ‬בעיבוד‭ ‬אחר‭ ‬או‭ ‬אפילו‭ ‬בגווני‭ ‬אפור‭. ‬מרבית‭ ‬המשתמשים‭ ‬ייצאו‭ ‬את‭ ‬התוצאה‭ ‬הנוכחית‭ ,‬או‭ ‬ייצרו‭ ,‬במקרה‭ ‬הטוב‭,‬ עותק‭ ‬וירטואלי‭ ‬כדי‭ ‬לשמר‭ ‬את‭ ‬התוצאה‭ ‬הקודמת‭.‬ אך‭ ‬לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬לשמור‭ ‬גם‭ ‬תצלום‭ ‬מצב‭ ‬‭(‬Snapshot‭)‬‭ ‬ולשוב‭ ‬אליו‭ ‬בכל‭ ‬שלב‭ ‬בעבודה‭.‬ בניגוד‭ ‬לפוטושופ‭,‬ בה‭ ‬תצלומי‭ ‬מצב‭ ‬נמחקים‭ ‬ברגע‭ ‬שהקובץ‭ ‬נסגר‭,‬ לייטרום‭ ‬שומרת‭ ‬את‭ ‬תצלומי‭ ‬המצב‭ ‬בקטלוג‭ ‬ומאפשרת‭ ‬להציג‭ ‬אותם‭ ‬גם‭ ‬לאחר‭ ‬אתחול‭ ‬התוכנה‭ ‬ואף‭ ‬המחשב‭.‬ ליצירת‭ ‬תצלום‭ ‬מצב‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬במודול‭ ‬הפיתוח‭ ‬‭(‬Develop‭)‬‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬ההוספה‭ ‬‭(+)‬‭ ‬שלצד‭ ‬הקטגוריה‭ ‬ Snapshots‭ ‬ ובחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬להעניק‭ ‬לתצלום‭ ‬המצב‭ ‬שם‭ ‬המתאר‭ ‬אותו‭ ‬‭.(‬A‭)‬‭ ‬תוכל‭ ‬להמשיך‭ ‬ולעבד‭ ‬את‭ ‬התמונה‭,‬ או‭ ‬אפילו‭ ‬לאפס‭ ‬את‭ ‬העריכה‭ ‬ולשוב‭ ‬לתמונת‭ ‬המצב‭ ‬בכל‭ ‬עת‭.‬ תמונות‭ ‬מצב‭ ‬אינן ‬גוזלות‭ ‬שטח‭ ‬בדיסק‭ ‬הקשיח‭ ‬וניתן‭ ‬להסירן‭ ‬באמצעות‭ ‬סימונן‭ ‬בחלון‭ ‬Snapshots‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬ההחסרה‭ ‬‭(-)‬‭ ‬שלצד‭ ‬כפתור‭ ‬ההוספה‭ ‬‭.(‬B‭)‬‭ ‬‭ ‬אגב‭ ,‬במידה‭ ‬ויצרת‭ ‬מספר‭ ‬תצלומי‭ ‬מצב‭ ‬וברצונך‭ ‬לראות‭ ‬אותם‭ ‬מבלי‭ ‬ללחוץ‭ ‬עליהם‭, ‬מקם‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬מעל‭ ‬שם‭ ‬תצלום‭ ‬המצב‭ ‬והצץ‭ ‬בחלון‭ .‬Navigator‭ ‬לייטרום‭ ‬תציג‭ ‬בחלון‭ ‬זה‭ ‬את‭ ‬תצלום‭ ‬המצב‭,‬ כאמור‭ ‬ללא‭ ‬הצורך‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬תצלום‭ ‬המצב‭.‬

4‭‬. אתה‭ ‬לא‭ ‬משתמש‭ ‬מספיק‭ ‬בקיצורי‭ ‬מקלדת

לייטרום‭ ‬כוללת‭ ‬מאות‭ ‬פקודות‭,‬ חלקן‭ ‬בשימוש‭ ‬תכוף‭ ‬וחלקן‭ ‬לא‭ ‬מוכרות‭ ‬למרבית‭ ‬המשתמשים‭ .‬המהות‭ ‬המרכזית‭ ‬של‭ ‬התוכנה‭ ‬היא‭ ‬ייעול‭ ‬תזרים‭ ‬העבודה‭ ‬של‭ ‬צלמים‭. ‬השימוש‭ ‬בקיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬מהווה‭ ‬אבן‭ ‬יסוד‭ ‬בתזרים‭ ‬עבודה‭ ‬יעיל‭.‬ על‭ ‬אף‭ ‬שלמרבית‭ ‬הפקודות‭ ‬קיצור‭ ‬מקלדת‭ ‬ייעודי‭,‬ מעט‭ ‬מאוד‭ ‬משתמשים‭ ‬מנצלים‭ ‬זאת‭ ‬ומבלים‭ ‬זמן‭ ‬באיתור‭ ‬פקודות‭ ‬בתפריטי‭ ‬התוכנה‭ .‬בכל‭ ‬הנוגע‭ ‬לשינון‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭,‬ ההמלצה‭ ‬שלנו‭ ‬היא‭ ‬ליצור‭ ‬רצועה‭ ‬צרה‭ ‬ובה‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬נפוצים‭ ‬בהם‭ ‬אתם‭ ‬משתמשים‭ ‬ולהדביק‭ ‬אותה‭ ‬לצידו‭ ‬של‭ ‬המסך‭.‬ כעבור‭ ‬זמן‭ ‬קצר‭ ‬קיצורי‭ ‬המקלדת‭ ‬ישוננו‭ ‬וניתן‭ ‬יהיה‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬הרצועה‭ ‬ברצועה‭ ‬עם‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬חדשים‭.‬ מעבר‭ ‬לקיצורי‭ ‬המקלדת‭ ,‬בשתי‭ ‬הפלטפורמות‭ ‬(מק‭ ‬וחלונות)‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקשים‭ ‬מסויימים‭ ‬בתוספת‭ ‬לחצנים‭ ‬בעכבר‭ ‬תציג‭ ‬אפשרויות‭ ‬נוספות‭.‬

לדוגמא‭:‬ לחיצה‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬התמונה‭ ‬תציג‭ ‬תפריט‭ ‬ובו‭ ‬אפשרויות‭ ‬הנוגעות‭ ‬למודול‭ ‬בו‭ ‬הינך‭ ‬עובד‭.‬ לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬הקטגוריה‭ ‬תאפס‭ ‬אותה‭ ‬ולחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬מכוון‭ ‬תשיב‭ ‬אותו‭ ‬למיקום‭ ‬ברירת‭ ‬המחדל‭ ‬שלו‭.‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬תחליף‭ ‬חלק‭ ‬מהבקרות‭ ‬בבקרות‭ ‬אחרות‭.‬ לדוגמא‭-‬ במודול‭ ‬הספרייה‭,‬ בקטגוריה‭ ‬,Quick Develop‭ ‬החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬תחליף‭ ‬את‭ ‬הבקרות‭ ‬Clarity‭ ‬ו‭‬ Vibrance‭-‬ב-Sharpening ‬ו‭‬.Saturation‭- ‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬תוסיף‭ ‬לשם‭ ‬הקטגוריה‭ ‬את‭ ‬המילה ‭ ‬.Reset‭ ‬לחיצה‭ ‬עליה‭ ‬תאפס‭ ‬את‭ ‬הערכים‭ ‬לקטגוריה‭ ‬זו‭.‬ מאידך‭,‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬תחליף‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬התוכנה‭ ‬את‭ ‬כפתור‭ ‬איפוס‭ ‬הגדרות‭ ‬עריכת‭ ‬התמונה‭ ‬‭(‬Reset‭)‬‭ ‬בקביעת‭ ‬ההגדרות‭ ‬הנוכחיות‭ ‬כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬‭.(‬Set Default‭)‬‭ ‬שימושים‭ ‬נוספים‭ ‬למקש‭ ‬altבטיפ‭ ‬מס‮'‬‭ ‬6‭ ‬בדף‭ ‬הטיפים‭ ‬הראשון‭ ‬על‭ ‬לייטרום‭.‬

ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שניתן‭ ‬להציג‭ ‬את‭ ‬קיצורי‭ ‬המקלדת‭ ‬של‭ ‬המודול‭ ‬בו‭ ‬הינכם‭ ‬עובדים‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd‭+?‬‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭+?‬‭ ‬בחלונות‭,‬ או‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה ‭ ‬Develop Module‭ ‬Shortcuts‭ ‬ מתפריט‭ ‬Help‭ ‬(שם‭ ‬המודול‭ ‬ישתנה‭ ‬בהתאם‭ ‬למודול‭ ‬בו‭ ‬אתם‭ ‬עובדים)‭ .‬אמנם‭ ‬מדובר‭ ‬בדף‭ ‬קיצורים‭ ‬חלקי‭ ‬למדי‭ (‬(פירוט‭ ‬מלא‭ ‬של‭ ‬הקיצורים‭ ‬בספר ״‭ ‬Lightroom‭‬המדריך‭ ‬המלא‭ ‬לעיבוד‭ ‬תמונה‮"‬‭ ‬בהוצאת‭ ‬מנטור)‭, ‬אך‭ ‬עדיין‭ ‬כזה‭ ‬המהווה‭ ‬נקודת‭ ‬התחלה‭ ‬טובה‭ .‬אגב‭,‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬בעת‭ ‬הזנקת‭ ‬התוכנה‭ ‬תאפשר‭ ‬למשתמש‭ ‬לבחור‭ ‬עם‭ ‬איזה‭ ‬קטלוג‭ ‬התוכנה‭ ‬תעבוד‭.‬

5‭‬. אתה‭ ‬לא‭ ‬משתמש‭ ‬נכון‭ ‬בקטגוריה‭ ‬תיקוני‭ ‬עיוותי‭ ‬עדשה

הקטגוריה‭ ‬Lens‭ ‬Corrections‭ ‬במודול‭ ‬הפיתוח‭ ‬מאפשרת‭ ‬לתקן‭ ‬עיוותים‭ ‬שנוצרו‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬העדשה‭.‬ לאחר‭ ‬סימון‭ ‬האפשרות ‭‬A) Enable‭ ‬Profile‭ ‬Correction‭) לייטרום‭ ‬תבדוק‭ ‬במידע‭ ‬המוטמע‭ ‬בקובץ‭ ‬באיזו‭ ‬עדשה‭ ‬התמונה‭ ‬צולמה‭ ‬ותתאים‭ ‬לה‭ ‬פרופיל‭ ‬המתקן‭ ‬את‭ ‬העיוותים‭ ‬שעדשה‭ ‬זו‭ ‬יוצרת‭.‬ זאת‭ ‬בהנחה‭ ‬שמסד‭ ‬הנתונים‭ ‬של‭ ‬לייטרום‭ ‬כולל‭ ‬מידע‭ ‬אודות‭ ‬אותה‭ ‬עדשה‭.‬ זוהי‭ ‬אחת‭ ‬הסיבות‭ ‬להמלצה‭ ‬לעדכן‭ ‬את‭ ‬לייטרום‭ ‬על‭ ‬בסיס‭ ‬קבוע‭.‬ בכל‭ ‬עדכון‭ ‬נוספת‭ ‬תמיכה‭ ‬בעדשות‭ ‬נוספות‭.‬ עד‭ ‬כאן‭ ‬ברור‭ ‬וידוע‭ .‬אך‭ ‬שימוש‭ ‬בתיקון‭ ‬עדשה‭ ‬עלול‭ ‬ליצור‭ ‬עיוותים‭ ‬נוספים‭,‬ בייחוד‭ ‬בשימוש‭ ‬בעדשות‭ ‬רחבות‭ ‬זווית‭.‬ מסיבה‭ ‬זו‭ ‬סימון‭ ‬האפשרות‭ ‬לתיקון‭ ‬עיוותי‭ ‬העדשה‭ ‬לא‭ ‬צריך‭ ‬להיעשות‭ ‬באופן‭ ‬אוטומטי‭.‬ יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭ ‬ולבחון‭ ‬אם‭ ‬הפקודה‭ ‬שיפרה‭ ‬את‭ ‬התוצאה‭ ‬או‭ ‬גרמה‭ ‬לבעיה‭ ‬חמורה‭ ‬יותר‭ .‬הבעיה‭ ‬בולטת‭ ‬לעין‭ ‬בייחוד‭ ‬כשבני‭ ‬אדם‭ ‬מצולמים‭.‬ במקרים‭ ‬מסויימים‭ ‬אין‭ ‬מנוס‭ ‬מסימון‭ ‬האפשרות‭ ‬לתיקון‭ ‬העיוות‭.‬

יחד‭ ‬עם‭ ‬זאת‭ ‬לייטרום‭ ‬מאפשרת‭ ‬למתן‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬התיקון‭ ‬באמצעות‭ ‬המכוון‭ ‬.Distortion ‬גרירתו‭ ‬שמאלה‭ ‬תפחית‭ ‬מעוצמת‭ ‬התיקון‭ ‬ותאפשר‭ ‬להפחית‭ ‬עיוותים‭ ‬באיברי‭ ‬המצולמים‭ ‬‭.(‬B‭) ‬‭‬

בדוגמא‭ ‬העליונה‭ ‬‭‬סימון‭ ‬האפשרות‭ ‬לתיקון‭ ‬עיוותי‭ ‬העדשה‭ ‬‭(‬A‭)‬‭ ‬גרם‭ ‬למתיחת‭ ‬איברי‭ ‬המצולם‭ ‬ולחיתוך‭ ‬רגלו‭ .‬מיתון‭ ‬השפעת‭ ‬התיקון‭ ‬בעזרת‭ ‬גרירת‭ ‬מכוון ‭ ‬Distortion‭ ‬שמאלה‭ ‬תיקנה‭ ‬את‭ ‬המעוות‭.‬

כל התמונות במאמר צולמו על ידי יגאל לוי

קישורים נוספים:

רוצים לדעת עוד? ניתן לרכוש את הספר Lightrom המדריך המלא לעיבוד תמונה

הספר נכתב על ידי יגאל לוי וערן בורוכוב ומחולק לפרקים בהתאם לממשק התוכנה ולתזרים עבודה סטנדרטי. החל משלב ייבוא התמונות מן המצלמה, דרך מיון וסינון התמונות, המשך בעריכת התמונה וכלה במגוון אפשרויות פלט כגון הדפסה, אתר אינטרנט, מצגת שקפים ועוד

הספר נמכר בהנחה מיוחדת לגולשי האתר בקישור המצורף (פרטים מלאים אודות הספר במדור הספרים):

http://www.mentor.co.il/landing/landing.asp?landing_code=lightroomYigal

430 עמודים

מידע רב על כל המודולים, עשרות טיפים

תגיות: לייטרום, תצלומי מצב, תצוגה כפולה, טיפים, תיקוני עדשה, קיצורי מקלדת, יגאל לוי, פוטושופמאסטר  ,View ,Photoshopmaster ,Yigal Levi ,Lens Corrections ,Snapshot

bottom of page