top of page

5 הטעויות שאתה עושה בפוטושופ

Photoshop Icon.png

באחת‭ ‬משיחות‭ ‬הסיכום‭ ‬של‭ ‬לימודי‭ ‬העיצוב‭ ‬הבטיח‭ ‬לנו‭ ‬המורה‭ ,‬שיבוא‭ ‬יום‭ ‬ונביט‭ ‬בעבודות‭ ‬של‭ ‬אחרים‭ ‬מלמעלה‭.‬ נדע‭ ‬לזהות‭ ‬טעויות‭ ‬של‭ ‬אחרים‭ ‬ואפילו‭ ‬נלמד‭ ‬להתענג‭ ‬עליהם‭,‬ שהרי‭ ‬אין‭ ‬כמו‭ ‬שמחה‭ ‬לאיד‭ ‬בכל‭ ‬תחום‭. ‬‮"‬השאלה‮", ‬הוא‭ ‬אמר, ‬‮"‬האם‭ ‬תדעו‭ ‬לזהות‭ ‬את‭ ‬הטעויות‭ ‬שלכם‭ ‬בעצמכם‭,‬ האם‭ ‬תשכילו‭ ‬ללמוד‭ ‬מטעויות‭ ‬של‭ ‬אחרים‭ ‬והאם‭ ‬תמיד‭ ‬תבער‭ ‬בכם‭ ‬אש‭ ‬הלמידה‮"‭.‬ מקצוענים‭ ‬אמיתיים‭ ‬לומדים‭ ‬כל‭ ‬הזמן‭.‬ עידן‭ ‬בו‭ ‬חידושים‭ ‬בתחום‭ ‬עיסוקנו‭ ‬הם‭ ‬עניין‭ ‬שבשיגרה‭,‬ לא‭ ‬מותיר‭ ‬זמן‭ ‬לנוח‭ ‬על‭ ‬זרי‭ ‬הדפנה‭.‬ גם‭ ‬מקצוענים‭ ‬טועים‭ ‬לפעמים‭,‬ השאלה‭ ‬היא‭ ‬אם‭ ‬הם‭ ‬לא‭ ‬מקובעים‭ ‬ועושים‭ ‬מאמץ‭ ‬לתקן‭ ‬דרכיהם‭ ‬ולשפר‭ ‬את‭ ‬הרגלי‭ ‬העבודה‭ ‬שלהם‭.‬ המאמר‭ ‬הבא‭ ‬מציג‭ ‬חמש‭ ‬טעויות‭ ‬נפוצות‭ ‬של‭ ‬משתמשי‭ ‬פוטושופ‭,‬ חובבים‭ ‬ומקצוענים כאחד‭.‬ בחן‭ ‬את‭ ‬עצמך, ‬אלו‭ ‬מהן‭ ‬אתה‭ ‬עושה‭ ‬על‭ ‬בסיס‭ ‬קבוע‭ ‬ומה‭ ‬בדעתך‭ ‬לעשות‭ ‬בנידון בעקבות‭ ‬המאמר‭.‬

1. אתה לא משתמש בתצלומי מצב

חלון‭ ‬ההיסטוריה‭ ‬הוא‭ ‬לבטח‭ ‬אחד‭ ‬החלונות‭ ‬החיוניים‭ ‬ביותר‭ ‬בפוטושופ‭.‬ סביר‭ ‬להניח‭ ‬שהשימוש‭ ‬העיקרי‭ ‬שאתה‭ ‬עושה‭ ‬בו‭ ‬הוא‭ ‬לחזרה‭ ‬לשלבים‭ ‬מוקדמים‭ ‬יותר‭ ‬בעבודה‭.‬ הבעיה‭ ‬היא‭ ‬שברירת‭ ‬המחדל‭ ‬של‭ ‬פוטושופ‭ ‬מקצה‭ ‬50‭ ‬ פעולות‭ ‬ביטול ‬אחרונות (20‭‬ בגירסאות‭ ‬מוקדמות)‭ .‬שימוש‭ ‬במספר‭ ‬פעולות‭ ‬גבוה‭ ‬יותר‭ ‬יגזול‭ ‬יותר‭ ‬זיכרון‭ ‬ויגרום‭ ‬להאטה‭ ‬בעבודה‭.‬ בנוסף‭,‬ חלון‭ ‬ההיסטוריה‭ ‬עובד‭ ‬בצורה‭ ‬טורית‭,‬ משמע‭ ‬חזרה‭ ‬לשלב‭ ‬מוקדם‭ ‬בעבודה‭ ‬תבטל‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬השלבים‭ ‬שבתווך‭-‬ לא‭ ‬משהו‭ ‬שתמיד‭ ‬אפשר‭ ‬לחיות‭ ‬איתו‭.‬

פוטושופ‭ ‬מאפשרת‭ ‬לשמור‭ ‬תמונת‭ ‬מצב‭ ‬בכל‭ ‬שלב‭ ‬בעבודה‭.‬ תמונת‭ ‬מצב‭ ‬זו‭ ‬מצלמת‭ ‬את‭ ‬מבנה‭ ‬המסמך‭ ‬ושומרת‭ ‬אותו‭ ‬זמנית‭ ‬לזיכרון. ‬אין‭ ‬זה‭ ‬דומה‭ ‬לפקודה‭ ‬Save‭ ‬מתפריט‭ ‬File‮ ‬מאחר‭ ‬וזו‭ ‬שומרת‭ ‬את‭ ‬הקובץ‭ ‬וכותבת‭ ‬אותו‭ ‬לדיסק‭.‬ שמירת‭ ‬תמונת‭ ‬מצב‭ ‬משמרת‭ ‬מצב‭ ‬באופן‭ ‬זמני‭.‬ מצב‭ ‬זה‭,‬ יחד‭ ‬עם‭ ‬רשומות‭ ‬ההיסטוריה‭,‬ נמחקים‭ ‬עם‭ ‬סגירת‭ ‬הקובץ‭. ‬מסיבה‭ ‬זו‭ ‬חשוב‭ ‬לשמור‭ ‬את‭ ‬הקובץ‭ ‬מדי‭ ‬פעם‭.‬ רגע‭,‬ אם‭ ‬אני‭ ‬רוצה‭ ‬לשמור‭ ‬תמונת‭ ‬מצב‭ ‬של‭ ‬שלב‭ ‬בעבודה‭?‬ אין‭ ‬בעיה‭,‬ לחץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המצלמה‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬ההיסטוריה ‭ ‬‭.(‬A‭)‬‬ כאמור‭,‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬זה‭ ‬יוצרת‭ ‬צילום‭ ‬מצב‭ ‬של‭ ‬המסמך‭ ‬כולל‭ ‬מבנה‭ ‬השכבות‭ ‬שלו‭.‬ במידה‭ ‬ורוצים‭ ‬לשמור‭ ‬תמונת‭ ‬מצב‭ ‬משוטחת‭ ‬של‭ ‬המסמך‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬ההיסטוריה (‭ ‬(‬Bבפקודה ‭ ,‬New Snapshot‭ ‬‭‬ או‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המצלמה (‬A). ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬תוכל‭ ‬להעניק‭ ‬שם‭ ‬למצב‭ (‬C‭) ‬ובנוסף‭ ‬לבחור‭ ‬לשמור‭ ‬מצב‭ ‬המשמר‭ ‬את‭ ‬מבנה‭ ‬השכבות‭ ,(‬Full Document‭) ‬גירסה‭ ‬משוטחת‭ ‬של‭ ‬המסמך‭ ,(‬Merged Layers‭) ‬או‭ ‬תמונת‭ ‬מצב‭ ‬של‭ ‬השכבה‭ ‬המסומנת (‬D) (Current Layer‭‬). אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תזכור‭ ‬רק‭ ‬את‭ ‬מצב‭ ‬שכבה‭ ‬זו‭ ‬וניתן‭ ‬לשחזר‭ ‬את‭ ‬מצבה‭ ‬באמצעות‭ ‬מברשת‭ ‬ההיסטוריה‭.‬ לבחירה‭ ‬בכלי‭ ‬מברשת‭ ‬ההיסטוריה‭ ‬לחץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Y‭ ‬ובחלון‭ ‬ההיסטוריה‭ ‬לחץ‭ ‬על‭ ‬הריבוע‭ ‬שלצד‭ ‬שם‭ ‬המצב (‭ .(E‬כעת‭ ‬צבע‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬לשחזור‭.‬

מאמר‭ ‬מלא‭ ‬על‭ ‬חלון‭ ‬ההיסטוריה‭ 

סרטון הדרכה בנושא

2. אתה‭ ‬לא‭ ‬משתמש‭ ‬מספיק‭ ‬בקבוצות‭ ‬שכבות

שכבות‭ ‬הן‭ ‬אבן‭ ‬יסוד‭ ‬בפוטושופ‭ ‬ותפקידן‭ ‬להפוך‭ ‬את‭ ‬העבודה‭ ‬לפשוטה‭ ‬ומאורגנת‭ ‬יותר‭.‬ הבעיה‭ ‬היא‭ ‬ששימוש‭ ‬שגוי‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬עלול‭ ‬להאט‭ ‬את‭ ‬העבודה‭ ‬ולגרום‭ ‬לכל‭ ‬משתמש‭ ‬לעבוד‭ ‬קשה‭ ‬יותר‭.‬ ככלל‭ ‬אצבע‭,‬ מומלץ‭ ‬להשתמש‭ ‬בשמות‭ ‬לשכבות‭,‬ כך‭ ‬ניתן‭ ‬לאתר‭ ‬את‭ ‬השכבות‭ ‬בקלות‭ ‬ובמהירות‭.‬ שימוש‭ ‬בקבוצות‭ ‬שכבות‭ ‬יעשה‭ ‬סדר‭ ‬ויזואלי‭ ‬בחלון‭ ‬וייאפשר‭ ‬לטפל‭ ‬במרכיבי‭ ‬הקובץ‭ ‬באופן‭ ‬יעיל‭ ‬יותר‭.‬
ליצירת‭ ‬קבוצה‭ ‬ניתן‭ ‬לבחור‭ ‬מספר‭ ‬שכבות‭ ‬ולגרור‭ ‬אותן‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬התיקייה‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות ‭
(‬A‭)‬‭‬, או‭ ‬לבחור‭ ‬מהתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬בפקודה ‭ ‬‭ ‬‭(‬B‭) ‬New Group From Layers‭‬. הגירסאות‭ ‬האחרונות‭ ‬של‭ ‬פוטושופ‭ ‬מאפשרות‭ ‬לפשט‭ ‬את‭ ‬התהליך‭ ‬ופשוט‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬התיקייה‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬השכבות‭ ‬כדי‭ ‬לכלול‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬השכבות‭ ‬המסומנות‭ ‬בקבוצה‭.‬ רצוי‭ ‬לכלול‭ ‬בקבוצה‭ ‬שכבות‭ ‬הקשורות‭ ‬אחת‭ ‬לשנייה‭ ‬באופן‭ ‬ההגיוני‭ ‬למשתמש‭. ‬לדוגמא‭:‬ שכבת‭ ‬כדור‭ + ‬שכבת‭ ‬צל‭ ‬לכדור‭ + ‬שכבת‭ ‬התאמה‭ ‬לעריכת‭ ‬צבע‭ ‬הכדור‭ ‬וכו‮'‬‭.‬ ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שברירת‭ ‬המחדל‭ ‬של‭ ‬כלי‭ ‬ההזזה‭ ‬לבחירת‭ ‬מרכיבים‭ ‬במסמך‭ ‬היא‭ ‬קבוצה‭ ‬‭.(‬Group‭) ‬כך שהחזקת‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭ ‬Ctrl‭) ‬ בחלונות)‭ ‬ולחיצה‭ ‬בגבולות‭ ‬המסמך‭ ‬תבחר‭ ‬את‭ ‬הקבוצה‭ ‬שמתחת‭ ‬ללחיצת‭ ‬הסמן‭.‬ בנוסף‭, ‬פוטושופ‭ ‬מאפשרת‭ ‬להחחיל‭ ‬סגנון‭ ‬שכבה‭ ‬על‭ ‬קבוצה‭.‬ למה‭ ‬זה‭ ‬שימושי‭?‬ במידה‭ ‬והמסמך‭ ‬כולל‭ ‬מספר‭ ‬שכבות‭ ‬בעלות‭ ‬אותו‭ ‬סגנון‭ -‬ניתן‭ ‬להחיל‭ ‬את‭ ‬הסגנון‭ ‬פעם‭ ‬אחת‭ ‬על‭ ‬התיקייה‭ ‬ולוותר‭ ‬על‭ ‬החלתו‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬שכבה‭ ‬בנפרד‭. ‬באופן‭ ‬זה‭ ‬עדכון‭ ‬הסגנון‭ ‬יחול‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬השכבות‭ ‬ולא‭ ‬יהיה‭ ‬צורך‭ ‬בעדכון‭ ‬כל‭ ‬שכבה‭ ‬בנפרד‭. ‬אגב‭,‬ מומלץ‭ ‬לתייג‭ ‬את‭ ‬הקבוצות‭ ‬בתויות‭ ‬צבע‭ ‬להן‭ ‬יש‭ ‬משמעות‭ ‬עבורך‭.‬ לדוגמא‭,‬ תיוג‭ ‬קבוצת‭ ‬שכבות‭ ‬בתוית‭ ‬אדומה‭ ‬לסימון‭ ‬שכבות‭ ‬עליהן‭ ‬יש‭ ‬עדיין‭ ‬עבודה‭.‬ לבחירה‭ ‬בתוית‭ ‬צבע‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬הקבוצה‭ ‬ומהתפריט‭ ‬הנשלף‭ ‬לבחור‭ ‬באחת‭ ‬מ-7 ‬תויות‭ ‬צבע‭.‬ אגב‭,‬ צביעת‭ ‬הקבוצה‭ ‬תצבע‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬השכבות‭ ‬בקבוצה‭ ‬באותה‭ ‬תוית‭.‬ אימוץ‭ ‬הרגלי‭ ‬עבודה‭ ‬טובים‭ ‬ייאפשר‭ ‬גם‭ ‬לאחרים‭ ‬לקבל‭ ‬ממך‭ ‬קובץ‭ ‬בו‭ ‬ניתן‭ ‬להתמצא‭ ‬בקלות‭.‬

טיפ‭ !‬לעיתים‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬בהוספת‭ ‬שכבת‭ ‬התאמה‭ ‬המשפיעה‭ ‬על‭ ‬מספר‭ ‬שכבות‭.‬ אחת‭ ‬השיטות‭ ‬הנהוגות‭ ‬לביצוע‭ ‬מטלה‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬לקבץ‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬השכבות‭,‬ להוסיף‭ ‬מעל‭ ‬השכבות‭ ‬שכבת‭ ‬ההתאמה‭ ‬ולהכניס‭ ‬אותה‭ ‬לגבולות‭ ‬תכולת‭ ‬הקבוצה‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭‬ Create Clipping Mask‭ ‬מהתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭.‬ ניתן‭ ‬לפשט‭ ‬תהליך‭ ‬זה‭ ‬באמצעות‭ ‬הכנסת‭ ‬שכבת‭ ‬ההתאמה‭ ‬לקבוצה‭,‬ הצבתה‭ ‬בראש‭ ‬הרשימת‭ ‬הקבוצה‭ ‬ושינוי‭ ‬שיטת‭ ‬השילוב‭ ‬של‭ ‬הקבוצה‭ ‬מ‭Pass Through‭-‬ל-‭.‬Normal ‬באופן‭ ‬זה‭ ‬שכבת‭ ‬ההתאמה‭ ‬תשפיע‭ ‬רק‭ ‬על‭ ‬השכבות‭ ‬בקבוצה‭.‬

אגב‭,‬ התפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬מאפשר‭ ‬ביצוע‭ ‬פקודות‭ ‬שימושיות‭ ‬הנוגעות‭ ‬לקבוצות‭ ‬שכבות‭. ‬ניתן‭ ‬למשל‭ ‬ליצור‭ ‬משטח‭ ‬עבודה‭ ‬מקבוצה ‭  ,‬‭(‬C‭) ‬ למזג‭ ‬קבוצה‭ ‬לשכבה‭ ‬אחת ‭ ‬‭(‬D‭)‬‭ ‬ולהמיר‭ ‬קבוצה‭ ‬לשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭.‬

3. אתה‭ ‬לא‭ ‬משתמש‭ ‬מספיק‭ ‬בשכבות אובייקט חכם

שכבות‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬מאפשרות‭ ‬להגן‭ ‬על‭ ‬שכבה‭ ‬אחת‭ ‬או‭ ‬יותר‭ ‬באמצעות‭ ‬הכנסתן‭ ‬ל'קפסולה‮'‬‭ .‬להמרת‭ ‬שכבה‭ ‬או‭ ‬מספר‭ ‬שכבות‭ ‬לשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬יש‭ ‬לסמנן‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬ולהפעיל‭ ‬את‭ ‬הפקודה ‭ ‬ Convert‭ ‬to Smart Object‭ ‬ מהתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות. באופן‭ ‬זה‭ ‬ניתן‭ ‬להפעיל‭ ‬על‭ ‬השכבה‭ ‬פילטרים‭ ‬הניתנים‭ ‬לעריכה‭ ‬וביטול‭ ‬בכל‭ ‬עת.‭ ‬בנוסף‭ ,‬ניתן‭ ‬להפעיל‭ ‬פקודות‭ ‬שינוי‭ ‬גודל‭ ‬ועיוות‭ ‬מתפריט‭ ‬Edit>Transform‭ ‬ולשוב‭ ‬לשכבה‭ ‬המקורית‭ ‬ללא‭ ‬איבוד‭ ‬איכות‭.‬ לדוגמא‭,‬ הקטנת‭ ‬שכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬וברצונך‭ ‬לשוב‭ ‬לגודל‭ ‬המקורי‭,‬ כל‭ ‬שעליך‭ ‬לעשות‭ ‬הוא‭ ‬להפעיל‭ ‬את‭ ‬הפקודה‭ ‬Free Transform ‬ מתפריט‭‬Edit ‬ ולקבוע‭ ‬את‭ ‬ערכי‭ ‬האורך ‬ורוחב‭ ‬על ‭ ‬.100% אגב‭ ,‬ניתן‭ ‬להפעיל‭ ‬על‭ ‬שכבה‭ ‬זו‭ ‬עיוותים‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Warp‭ ‬מתפריט ‭ ‬Edit‭>‬Transform ‬ ולבטל‭ ‬את העיוות באמצעות‭ ‬הפעלת‭ ‬אותה‭ ‬פקודה‭ ‬ובחירה‭ ‬בתפריט ‭ ‬Warp‭ ‬ב‭.‬None‭-‬ ניתן‭ ‬אף‭ ‬ליצור‭ ‬עותקים‭ ‬זהים‭ ‬של‭ ‬שכבות‭ ‬האובייקט‭ ‬החכם‭ ‬באופן‭ ‬בו‭ ‬עריכת‭ ‬אחד‭ ‬מהעותקים‭ ‬תחיל‭ ‬את‭ ‬העריכה‭ ‬על‭ ‬כולם‭.‬

‭‬בנוסף‭ ,‬ניתן‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬תכולת‭ ‬אחת‭ ‬השכבות‭ ‬בתמונה‭ ‬אחרת‭ ‬ובכך‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬העותקים‭ .‬הפקודה‭ ‬,Replace‭ ‬Contents ‬ מהתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭,‬ תפתח‭ ‬חלון‭ ‬ובו‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬את‭ ‬תמונת‭ ‬האובייקט‭ ‬להחלפה‭.‬ אישור‭ ‬החלון‭ ‬יחליף‭ ‬כאמור‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬העותקים במסמך‭.‬

4. אתה‭ ‬משתמש בשכבות אובייקט חכם גם כשלא צריך

רגע‭,‬ לא‭ ‬הרגע‭ ‬עסקנו‭ ‬ביתרונות‭ ‬של‭ ‬שכבות‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭?‬ נכון‭,‬ אבל‭ ‬יש‭ ‬מקרים‭ ‬בהם‭ ‬השימוש‭ ‬בשכבות‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬עלול‭ ‬דווקא‭ ‬להזיק‭.‬ המרת‭ ‬שכבה‭ ‬אחת‭ ‬או‭ ‬יותר‭ ‬לשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬יוצרת,‭ ‬‮'‬מתחת‭ ‬למכסה‭ ‬המנוע‮',‬‭ ‬מעל‭ ‬לכל‭ ‬השכבות‭ ‬עותק‭ ‬משוטח‭ ‬שלהן‭. ‬המשתמש‭ ‬עצמו‭ ‬אינו‭ ‬רואה‭ ‬את‭ ‬השכבה‭ ‬הנ"ל‭,‬ אך‭ ‬זו‭ ‬מאפשרת‭ ‬לפוטושופ‭ ‬להפעיל‭ ‬פילטרים‭ ‬גם‭ ‬על‭ ‬שכבות‭ ‬מלל‭ ‬ושכבות‭ ‬וקטוריות‭.‬ אז‭ ‬מה‭ ‬בעצם‭ ‬רע‭ ‬בזה‭?‬ כזכור‭ ‬שכבות‭ ‬וקטוריות‭ ‬ושכבות‭ ‬מלל‭ ‬ניתנות‭ ‬להגדלה‭ ‬והקטנה‭ ‬ללא‭ ‬איבוד‭ ‬איכות‭ .‬המרתן‭ ‬לשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬מבטלת‭ ‬יתרון‭ ‬זה‭ ‬מאחר‭ ‬וכאמור‭ ‬נוצרת‭ ‬שכבה‭ ‬מבוססת‭ ‬פיקסלים‭ ‬מעל‭ ‬שכבות‭ ‬אלו‭.‬ נסו‭ ‬להמיר‭ ‬שכבת‭ ‬מלל‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬שכבת‭ ‬צורה‭ ‬וקטורית‭ ‬לשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬והגדילו‭ ‬אותה‭ ‬משמעותית‭-‬ השכבה‭ ‬‮'‬התפקסלה‮'‬‭?‬ עכשיו‭ ‬ברור‭ ‬למה‭ ‬זו‭ ‬הייתה‭ ‬טעות‭. ‬תופעה‭ ‬זו‭ ‬איננה‭ ‬מתרחשת‭ ‬כשקבץ‭ ‬וקטורי‭ ‬הוצב‭ ‬במסמך‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה ‭ ‬Place‭ ‬מתפריט‭ ,‬File‭ ‬או‭ ‬הועתקה‭ ‬מתוכנה‭ ‬וקטורית‭ ‬וצורפה‭ ‬לפוטושופ‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Paste‭ ‬ מתפריט‭ .‬File‭ ‬בנוסף‭,‬ ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שהמרת‭ ‬שכבה‭ ‬לשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭ ‬מנפחת‭ ‬את‭ ‬משקל‭ ‬הקובץ‭ .‬אם‭ ‬אין‭ ‬בכוונתך‭ ‬להפעיל‭ ‬על‭ ‬השכבה‭ ‬פילטרים‭ ‬או‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬גודלה‭ ‬באופן‭ ‬משמעותי‭,‬ או‭ ‬ליצור‭ ‬ממנה‭ ‬עותקים‭,‬ הרי‭ ‬שאין‭ ‬הרבה‭ ‬ערך‭ ‬להמרתה‭ ‬לשכבת‭ ‬אובייקט‭ ‬חכם‭.‬

  • הגנה על השכבה מפני פעולות שינוי (3)- נעילה זו תמנע הזזת השכבה או ביצוע פעולות כגון שינוי גודל, סיבוב, הטייה, עיוות וכדומה. נעילה זאת לא מונעת שינוי שם השכבה, או עריכת התכולה באמצעות כלי הציור השונים, אך במידה ושכבות נוספות מקושרות לשכבה זאת גם אותן לא ניתן יהיה לערוך בהתאם.

  • נעילה מלאה של השכבה (4)- נעילה זו היא שילוב של כלל הנעילות והיא מונעת כל סוג של עריכה, תזוזה, שינוי גודל וכו׳. ניסיון לערוך את השכבה יציג הודעה המציינת שהשכבה נעולה. קיצור המקשים לנעילת שכבה הוא ?+Cmd במק או ?+Ctrl בחלונות.

5. אתה‭ ‬לא משתמש בנעילות

הגירסאות‭ ‬האחרונות‭ ‬של‭ ‬פוטושופ‭ ‬הביאו‭ ‬איתן‭ ‬מספר‭ ‬שיפורים‭ ‬לחלון‭ ‬השכבות‭.‬ אך‭ ‬גם‭ ‬מאפיינים‭ ‬ותיקים‭ ‬זוכים‭ ‬לעיתים‭ ‬להתעלמות‭ ‬מצד‭ ‬משתמשים‭,‬ לרוב‭ ‬שלא‭ ‬בצדק‭.‬ בראש‭ ‬חלון‭ ‬השכבות‭ ,‬מתחת‭ ‬לתפריט‭ ‬אפשרויות‭ ‬השילוב,‭ ‬ניתן‭ ‬למצוא‭ ‬שורת‭ ‬כפתורי‭ ‬נעילה‭ ‬המאפשרים‭ ‬להגן‭ ‬על‭ ‬שכבות‭ ‬מפני‭ ‬עריכה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬תזוזה‭.‬ כפתורים‭ ‬אלו‭ ‬יכולים‭ ‬למנוע‭ ‬בעיות‭ ‬ולעיתים‭ ‬אף‭ ‬לחסוך‭ ‬בזמן‭ ‬עבודה‭.‬ לדוגמא‭,‬ במידה‭ ‬ובמסמך‭ ‬קיים‭ ‬סימון‭ ‬׳שטנץ׳‭ ‬ומעוניינים‭ ‬לוודא‭ ‬שהסימון‭ ‬לא‭ ‬יזוז‭ ‬במהלך‭ ‬עריכת‭ ‬התמונה‭.‬ לפוטושופ‭ ‬מגוון‭ ‬סוגי‭ ‬נעילות‭ ‬המגינים‭ ‬על‭ ‬השכבה‭ ‬מפעולות‭ ‬שונות‭.‬ שימוש‭ ‬באחד‭ ‬הכפתורים‭ ‬הבאים‭ ‬יציג‭ ‬לצד‭ ‬שם‭ ‬השכבה‭ ‬גם‭ ‬דמות של מנעול (        ) (4).

הגנה על איזורי השקיפות (1)- לחיצה על הכפתור המתאים בקטגוריית Lock שמתחת לתפריט שיטות השילוב (         ) (A) תגן על איזורי השקיפות בשכבה ותוודא שצביעת השכבה (אם באמצעות כלי הצביעה השונים ואם באמצעות פקודת מילוי) תתבצע על פיקסלים פעילים בלבד. נעילה מסוג זה מאפשרת לבצע שינויים ופעולות אחרות על השכבה כגון סיבוב, עיוות, שינוי גודל וכדומה. שני הטיפים הבאים יעזרו למשתמשים באפשרות זאת:

  • להגנה על איזורי השקיפות בשכבה יש קיצור מקלדת  קצר וקולע והוא מקש ? (סימן שאלה). כן, רק מקש זה ללא הוספת שום מקש אחר.

  • למילוי שכבה בצבע החזית משתמשים בקיצור המקלדת Option+Delete במק, או alt+Backspace בחלונות. הוספת מקש Shift לקיצור תפעיל זמנית את אפשרות הגנה על אזורי השקיפות בשכבה ותצבע רק את הפיקסלים הפעילים. סביר‭ ‬שעד‭ ‬היום‭ ‬טענתם‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬מהשכבה‭ ‬כדי‭ ‬לצבוע‭ ‬אותה‭. ‬עכשיו‭ ‬אפשר‭ ‬להפסיק‭ ‬עם‭ ‬מנהג‭ ‬זה‭.‬

  • הגנה על השכבה מפני עריכה (2)- מוודא שלא ניתן להוסיף, לערוך או למחוק מידע מהשכבה. ניסיון להשתמש באחד מכלי הציור יציג דמות ביטול (B) במקום הכלי. כמו כן שימוש במקש המחיקה (Delete במק, Backspace בחלונות) לא ימחק מידע מהשכבה. נעילה מסוג זה מאפשרת לבצע שינויים ופעולות אחרות על השכבה כגון סיבוב, עיוות, שינוי גודל וכדומה.

תגיות: פוטושופ, תצלומי מצב, קבוצות, שכבת אובייקט חכם, יגאל לוי, פוטושופמאסטר, Lock ,Smart Object ,Photoshopmaster ,Yigal Levi ,Layer Group ,Snapshot

bottom of page