top of page

כל מה שרצית לדעת על: כלי דוגם הצבע

לצד‭ ‬חלון‭ ‬המידע‭,‬ כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬נחשב‭ ‬ככלי‭ ‬החשוב‭ ‬ביותר‭ ‬עבור‭ ‬העוסקים‭ ‬בעיבוד‭ ‬תמונה‭ ‬מתקדם‭.‬ הכלי‭ ‬דוגם‭ ‬את‭ ‬ממוצע‭ ‬הצבעים‭ ‬מאזור‭ ‬בתמונה‭ ‬ומציג‭ ‬את‭ ‬ערכי‭ ‬התוצאה‭ ‬בחלון‭ ‬המידע‭ (‬Window>Info‭)‬‭ ‬ ואת‭ ‬הצבע‭ ‬הנדגם‭ ‬בריבוע‭ ‬צבע‭ ‬החזית‭ ‬שבחלון‭ ‬הכלים‭.‬ אך‭ ‬תיאור‭ ‬כזה‭ ‬של‭ ‬תפקידו‭ ‬עלול‭ ‬לעשות‭ ‬לו‭ ‬עוול‭,‬ מאחר‭ ‬וכלי‭ ‬זה‭ ‬דוגם‭ ‬מידע‭ ‬באופן‭ ‬מדעי ומהימן‭ ‬ופותר‭ ‬את‭ ‬המשתמש‭ ‬מהסתמכות‭ ‬על‭ ‬מראה‭ ‬עיניים‭. ‬ שימוש‭ ‬נכון‭ ‬בכלי‭ ‬עשוי‭ ‬למנוע‭ ‬בעיות‭ ‬בעיקר‭ ‬כשהתוצאה‭ ‬מיועדת‭ ‬להדפסה‭.‬‭‬ הפרק‭ ‬הראשון‭ ‬בסדרת‭ ‬מאמרים‭ ‬על‭ ‬כלים‭ ‬בפוטושופ‭ ‬מספק‭ ‬מידע‭ ‬חשוב‭ ‬למקצועני‭ ‬עיבוד‭ ‬תמונה‭ ‬ומציג‭ ‬טיפים‭ ‬שימושיים‭ ‬לעבודה‭ ‬עם‭ ‬הכלי‭ ‬ועם‭ ‬חלון‭ ‬המידע‭.‬

= i

כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬זמין‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬i‭ ‬במקלדת‭.‬‭‬ הכלי שוכן בצוותא עם כלי מדידה נוספים כגון כלי הספירה, כלי ההערות, כלי הסרגל ועוד. במידה‭ ‬וכלי‭ ‬אחר‭ ‬מופיע‭ ‬בחלון‭ ‬הכלים‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬שילוב‭ ‬המקשיםShift‭+‬i‭ ‬‭‬ מספר‭ ‬פעמים‭ ‬תציג‭ ‬לבסוף‭ ‬את‭ ‬הכלי‭.‬

1

כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬כלי‭ ‬זה‭ ‬דוגם‭ ‬את‭ ‬צבעו‭ ‬של‭ ‬פיקסל‭ ‬בודד ‭.(‬Point‭ ‬Sample‭)‬‭ ‬על‭ ‬מנת‭ ‬לקבל‭ ‬ערכים‭ ‬מייצגים‭ ‬יותר‭ ‬כדאי‭ ‬לקבוע‭ ‬בסרגל‭ ‬אפשרויות‭ ‬הכלי‭ ‬בתפריט‭ ‬Sample Size‭ ‬דגימה‭ ‬מינימלית‭ ‬של‭ ‬3x3‭ ‬או‭ .‬5x5‭ ‬

2

תפריט‭ ‬Sample‭ ‬בסרגל‭ ‬אפשרויות‭ ‬הכלי‭ ‬מאפשר‭ ‬לבחור‭ ‬את‭ ‬אופן‭ ‬הדגימה‭:‬ מהשכבה‭ ‬המסומנת‭ ,‬‭(‬Current Layer‭) ‬השכבה‭ ‬הנוכחית‭ ‬והשכבות‭ ‬תחתיה‭ ‬‭,(‬Current‭ ‬&‭ ‬Bellow‭)  ‬מכל‭ ‬השכבות‭ ‬‭(‬All Layers‭)‬‭ ‬ואפילו‭ ‬כל‭ ‬השכבות‭ ‬ללא‭ ‬התאמות
‭ ‬‭ (‬All Layers No Adjustments‭)‬‭‬ובנוסף‭,‬ השכבה‭ ‬הנוכחית‭ ‬והשכבות‭ ‬תחתיה‭ ‬ללא‭ ‬התאמות ‭ .(‬Current‭ ‬&‭ ‬Bellow No Adjustments‭)‬‭‬

3

לחיצה‭ ‬עם‭ ‬הכלי‭ ‬תדגום‭ ‬את‭ ‬הצבע‭ ‬עליו‭ ‬הונח‭ ‬הסמן‭ ‬ותחליף‭ ‬את‭ ‬צבע‭ ‬החזית‭ ‬בחלון‭ ‬הכלים‭ ‬בצבע‭ ‬הנדגם‭.‬ לעומת‭ ‬זאת‭,‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬option/alt‭ ‬בעת‭ ‬הדגימה‭ ‬תחליף‭ ‬את‭ ‬צבע‭ ‬הרקע‭ ‬בצבע‭ ‬הנדגם‭.‬
בעת‭ ‬עבודה‭ ‬עם‭ ‬כלי‭ ‬צביעה‭ ‬כגון‭ ‬כלי‭ ‬המכחול‭,‬ כלי‭ ‬העיפרון‭,‬ כלי‭ ‬החלפת‭ ‬הצבע‭,‬ כלי‭ ‬מברשת‭ ‬הערבוב‭,‬ כלי‭ ‬הצורות‭ ‬(במצב‭ ‬ (Pixels‭ ‬ וכלי‭ ‬הקו‭,‬ החזקת‭ ‬מקש‭ option/alt ‬‭ ‬תחליף‭ ‬זמנית‭ ‬את‭ ‬הכלי‭ ‬בכלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬ותאפשר‭ ‬דגימת‭ ‬צבע‭.‬

4

החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬בעת‭ ‬הדגימה‭ ‬תחליף‭ ‬את‭ ‬כלי‭ ‬הדגימה‭ ‬זמנית‭ ‬בכלי‭ ‬מקור‭ ‬הדגימה‭ ‬ולחיצה‭ ‬תיצור‭ ‬נקודת‭ ‬דגימה‭ ‬בתמונה‭ ‬וערכיה‭ ‬יוצגו‭ ‬בחלון‭ ‬המידע ‭ .(Window>Info‭)‬‭‬‭

5

אגב‭,‬ נקודות‭ ‬דגימה‭,‬ עד‭ ‬לגירסאות‭ ‬הענן‭ ‬ניתן‭ ‬היה‭ ‬להוסיף‭ ‬ארבע‭ ‬נקודות‭ ‬דגימה‭ ‬בלבד‭.‬ מהגירסאות‭ ‬האחרונות‭ ‬ניתן‭ ‬להוסיף‭ ‬עד‭ ‬ 10‭ ‬ נקודות‭ ‬דגימה‭(!)‬
בשימוש‭ ‬בכלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ,‬החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl ‭ ‬בחלונות‭ ‬תחליף‭ ‬את‭ ‬הכלי‭ ‬זמנית‭ ‬בכלי‭ ‬ההזזה‭.‬ החזקת‭ ‬המקשים‭ ‬Cmd‭+‬alt‭ ‬ במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭+‬alt‭ ‬בחלונות‭ ‬תחליף‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬בסמן‭ ‬שכפול‭.‬ לחיצה‭ ‬וגרירה‭ ‬תשכפל‭ ‬את‭ ‬השכבה‭.‬ במידה‭ ‬ואזור‭ ‬בחירה‭ ‬היה‭ ‬פעיל‭ ‬תשוכפל‭ ‬תכולת‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭.‬

6

ניתן‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬נקודות‭ ‬הדגימה‭ ‬באמצעות‭ ‬החזקת‭ ‬מקש ‭‬Shift‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬נקודת‭ ‬הדגימה‭.‬
למחיקת‭ ‬נקודת‭ ‬דגימה‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬המקשים ‭ ‬alt+Shift‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬נקודת‭ ‬הדגימה‭) ‬דמות‭ ‬הכלי‭ ‬תוחלף‭ ‬זמנית‭ ‬בדמות‭ ‬מספריים)‭.‬

7

על‭ ‬מנת‭ ‬להסתיר‭ ‬נקודות‭ ‬דגימה‭ ‬אלו‭ ‬ניתן‭ ‬להשתמש‭ ‬בקיצור‭ ‬המקלדת ‭Cmd+H‬ במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl+H‭ ‬בחלונות‭,‬ או‭ ‬להפעיל‭ ‬פקודה‭ ‬Extras‭ ‬מתפריט ‭ ‬View.

8

בחלונות‭-‬‭‬ החזקת‭ ‬המקשים‭ ‬alt+Shift‭ ‬ולחיצה‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬על‭ ‬אזור‭ ‬בתמונה‭) (‬במק‭ ‬החזקת‭ ‬המקשים‭ ‬Ctrl+option+Cmd‭ ‬ בתוספת‭ ‬לחיצה‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬שמאלי‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬אזור‭ ‬בתמונה)‭ ‬תציג‭ ‬חלון‭ ‬בורר‭ ‬צבע‭ ‬צף‭ ‬המאפשר‭ ‬בחירת‭ ‬צבע‭.‬ החזקת‭ ‬המקשים‭ ‬ולחצן‭ ‬העכבר‭ ‬תאפשר‭ ‬גרירת‭ ‬המעלית‭ ‬לבחירת‭ ‬הצבע‭ ‬הרצוי‭ ‬ולאחר‭ ‬בחירה‭ ‬בבהירות‭ ‬והרווייה‭ ‬הרצויה‭ ‬בריבוע‭ ‬המוצג‭.‬
פוטושופ‭ ‬מאפשרת‭ ‬הצגת‭ ‬שני ‬סוגי בוררי‭ ‬צבע בגדלים שונים‭.‬ בהעדפות‭ ‬התוכנה‭ ‬בקטגוריה‭ ‬General‭ ‬בתפריט‭ ‬Hud‭ ‬Color‭ ‬Wheel‭ ‬ ניתן‭ ‬לבחור‭ ‬בין‭ ‬תצוגת‭ ‬רצועת‭ ‬גוונים‭ ‬‭(‬Hue‭ ‬Wheel‭) ‬ לבין‭ ‬גלגל‭ ‬צבעים ‭ ‬‭(‬Hue‭ ‬Wheel‭)‬‭ ‬. כמו‭ ‬כן‭ ‬ניתן‭ ‬לבחור‭ ‬בתפריט‭ ‬זה‭ ‬בין‭ ‬מספר‭ ‬גדלים‭ ‬של‭ ‬תצוגות‭ ‬אלו‭.‬

9

לחיצה‭ ‬עם‭ ‬כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬באזור‭ ‬בתמונה‭ ‬תציג‭ ‬עיגול‭ ‬אפור‭ ‬סביב‭ ‬הכלי‭ ‬בתוספת‭ ‬עיגול‭ ‬פנימי‭ ‬חצוי‭ ‬ובו‭ ‬הצבע‭ ‬העליון‭ ‬מייצג‭ ‬את‭ ‬הצבע‭ ‬הנדגם‭ ‬ואילו‭ ‬הצבע‭ ‬התחתון‭ ‬מייצג‭ ‬את‭ ‬צבע‭ ‬החזית‭ ‬הקודם‭ .‬אם‭ ‬תצוגת‭ ‬עיגולים‭ ‬אלו‭ ‬מפריעה‭ ‬לכם‭,‬ ניתן‭ ‬לבטל‭ ‬את‭ ‬תצוגתה‭ ‬באמצעות‭ ‬ביטול‭ ‬הסימון‭ ‬מאפשרות ‭ ‬Show‭ ‬Sampling‭ ‬Ring‭ ‬ בסרגל‭ ‬אפשרויות‭ ‬כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭.‬

10

החזקת‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬ולחיצה‭ ‬באזור‭ ‬בתמונה‭ ‬תציג‭ ‬תפריט‭ ‬ובו‭ ‬ניתן‭ ‬לבחור‭ ‬את‭ ‬מימדי אזור‭ ‬הדגימה‭.‬

בגירסאות‭ ‬הענן‭ ‬יוצגו‭ ‬שתי‭ ‬אפשרויות‭ ‬נוספות‭:‬ העתקת‭ ‬הצבע‭ ‬בשפת‭ ‬HTML‭ ‬ והעתקת‭ ‬קוד‭ ‬הקסדצימליי‭ ‬של‭ ‬הצבע‭.‬

11

כלי‭ ‬מטה‭ ‬הקסם‭ ‬‭(‬Magic‭ ‬Wand‭) ‬מושפע‭ ‬מטווח‭ ‬הדגימה של כלי דוגם הצבע‭- ‬מתחילת‭ ‬דרכו‭ ‬הושפע‭ ‬הכלי‭ ‬מגודל‭ ‬שטח‭ ‬הדגימה‭ ‬של‭ ‬כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭,‬ אך‭ ‬זה‭ ‬היה‭ ‬נסתר‭ ‬ממרבית‭ ‬המשתמשים‭.‬‭‬ בגירסאות‭ ‬האחרונות‭ ‬של‭ ‬פוטושופ‭ ‬כלי‭ ‬מטה‭ ‬הקסם‭ ‬זכה‭ ‬לתפריט‭ ‬Sample‭ ‬Size‭ ‬וכעת‭ ‬ניתן‭ ‬לבחור‭ ‬את‭ ‬מימדי‭ ‬שטח‭ ‬הדגימה‭ .‬בחירה‭ ‬בשטח‭ ‬דגימה‭ ‬גדול‭ ‬יותר‭ ‬תשפיע‭ ‬על‭ ‬טווח‭ ‬הצבעים‭ ‬שכלי‭ ‬מטה‭ ‬הקסם‭ ‬יבחר‭ ‬בעת‭ ‬הלחיצה‭.‬

12

אם‭ ‬דמות‭ ‬כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬מפריעה‭ ‬לכם‭,‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש ‭ ‬Capslock‭ ‬ תחליף‭ ‬את‭ ‬דמותו‭ ‬בדמות‭ ‬כוונת‭.‬ המטרה‭ ‬היא‭ ‬לדייק‭ ‬בדגימת‭ ‬אזורים‭ ‬זעירים‭.‬ העדפות‭ ‬התוכנה‭ ‬מאפשרות‭ ‬בקטגוריה‭ ‬Cursors‭ ‬לקבוע‭ ‬שסמן‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬יוצג‭ ‬ככוונת‭ ‬באופן‭ ‬קבוע‭ ‬באמצעות‭ ‬סימון‭ ‬האפשרות ‭ ‬.Precise‭

13

כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬מאפשר‭ ‬לדגום‭ ‬צבעים‭ ‬הנמצאים‭ ‬מחוץ‭ ‬לגבולות‭ ‬התוכנה‭ .‬כל‭ ‬שיש‭ ‬לעשות‭ ‬הוא‭ ‬לבחור‭ ‬בכלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ,‬לגרור‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬התוכנה‭ ‬הצידה‭ (‬(בחלונות‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬צמצום‭ ‬מימדי‭ ‬חלון‭ ‬התצוגה (‭ ,(                         ‬ללחוץ‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬שמאלי‭ ‬בעכבר‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬לעבר‭ ‬אזור‭ ‬הדגימה‭.‬‭‬ כאמור‭ ‬ניתן‭ ‬כך‭ ‬לדגום‭ ‬צבע‭ ‬מדפדפן‭ ‬אינטרנט‭ ‬מאובייקט‭ ‬בשולחן‭ ‬העבודה‭ ‬וכדומה‭.‬

14

כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬מופיע‭ ‬במספר‭ ‬חלונות‭ ‬בתוכנה‭ .‬הזזת‭ ‬סמן‭ ‬העכבר‭ ‬לעבר‭ ‬חלון‭ ‬דוגמיות‭ ‬הצבע‭ ‬‭(‬Swatches‭)‬‭ ‬יחליף‭ ‬את‭ ‬הסמן‭ ‬עם‭ ‬כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬ויאפשר‭ ‬החלפת‭ ‬צבע‭ ‬החזית‭ ‬בחלון‭ ‬הכלים‭ ‬בצבע‭ ‬הנדגם‭. ‬להחלפת‭ ‬צבע‭ ‬הרקע‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭ ,‬או‭ ‬Ctrl ‭ ‬בחלונות‭.‬ הדברים‭ ‬נכונים‭ ‬גם‭ ‬לגבי‭ ‬חלון‭ ‬הצבע‭ ‬‭,(‬Color‭)‬‭ ‬רק‭ ‬שהפעם‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬להחלפת‭ ‬צבע‭ ‬הרקע‭.‬‭‬ הכלי‭ ‬מופיע‭ ‬בפקודות‭ ‬נוספות‭ ‬כגון‭ ‬Color‭ ‬Range ‭,‬Replace‭ ‬Color ‭ ‬ועוד‭,‬ רק‭ ‬שבחלונות‭ ‬אלו‭ ‬השימוש‭ ‬בכלי‭ ‬נועד‭ ‬למטרות‭ ‬שונות‭.‬

15

כאמור‭,‬ כלי‭ ‬דוגם‭ ‬הצבע‭ ‬משמש‭ ‬לא‭ ‬רק‭ ‬לדגימת‭ ‬צבע‭ ,‬אלא‭ ‬גם‭ ‬לבחינת‭ ‬ערכיו‭ ‬בחלון‭ ‬המידע‭.‬‭‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬אחת‭ ‬מדמויות‭ ‬הכלי‭ ‬בחלון‭ ‬המידע‭ ‬‭(‬A‭) ‬‭ ‬תאפשר‭ ‬בחירת‭ ‬מודל‭ ‬צבע‭ ‬שונה‭ ‬ממודל‭ ‬הצבע‭ ‬של‭ ‬המסמך‭.‬ ניתן‭ ‬למשל‭ ‬לצפות‭ ‬בתמונה‭ ‬במודל‭ ‬צבע‭ ‬RGB‭ ‬ולבחון‭ ‬את‭ ‬ערכי‭ ‬הצבע‭ ‬ב-‭‬HSB‭ ‬, CMYK‭ ‬ועוד‭.‬ כמו‭ ‬כן‭ ‬ניתן‭ ‬לבחון‭ ‬את‭ ‬סך‭ ‬הצבע‭ ‬‭(‬Total‭ ‬Ink‭)‬‭ ‬באזור‭ ‬הדגימה‭,‬ כדי‭ ‬לוודא‭ ‬שאינו‭ ‬חורג‭ ‬מהכמות‭ ‬המותרת להדפסה.‭ ‬במידה‭ ‬ונוספה‭ ‬שכבת‭ ‬התאמה‭ ‬המשנה‭ ‬את‭ ‬ערכי‭ ‬הצבע‭ ‬יופיעו‭ ‬בחלון‭ ‬שני‭ ‬טורי‭ ‬ערכים‭ .‬הטור‭ ‬השמאלי‭ ‬מייצג‭ ‬את‭ ‬ערכי‭ ‬הצבע‭ ‬לפני‭ ‬הוספת‭ ‬שכבת‭ ‬ההתאמה‭ ‬ואילו‭ ‬הטור‭ ‬הימני‭ ‬יציג‭ ‬את‭ ‬ערכי‭ ‬הצבע‭ ‬לאחר‭ ‬עריכת‭ ‬הצבע (B).‭

ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שחלון‭ ‬המידע‭ ‬לא‭ ‬מסתפק‭ ‬בהצגת‭ ‬ערכי‭ ‬צבע‭,‬ אלא‭ ‬מציג‭ ‬נתונים‭ ‬נוספים‭ ‬אותם‭ ‬ניתן‭ ‬לבחור‭ ‬בחירה‭ ‬בפקודה‭ ‬Panel‭ ‬Options‭ ‬בתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬זה‭.‬

16

תגיות: פוטושופ, צבע, דוגם צבע, דוגמיות צבע, מטה הקסם, דגימה, כלי נקודות הדגימה,  יגאל לוי, פוטושופמאסטר, Info, Color, Eyedropper, Photoshopmaster , Yigal Levi ,Problem, Color Range, Replace Color, Swatches, Total Ink, Proof Color, RGB, CMYK, HSB, Magic Wand, Capslock, Precise, HUD Color Wheel, Extras, Point Sample, Info Panel, 

bottom of page