top of page

מאסטר בפוטושופ- 1

לצד השכבות, מסיכות הן מאבני היסוד של פוטושופ. הן מוצמדות לשכבות מכל סוג ומאפשרות להסתיר חלקים בשכבה באופן שניתן יהיה לחשוף אותם לעת צורך. באופן כללי, בכל הנוגע לתוכן המסיכה, צבע שחור מסתיר ואילו צבע לבן חושף. צבע אפור לעומתם חושף או מסתיר באופן חלקי. לפוטושופ מבחר רחב של כלים ליצירת מסיכות ומספר חלונות ופילטרים המאפשרים לערוך אותן באופן גמיש ומדוייק. במאמר זה אספנו עשרות טיפים, חלקם מוכרים לחלק מהמשתמשים וחלקם יפתיעו גם מקצועני עריכה מתקדמים. מאמר זה מבוסס בחלקו על מדור הטיפ היומי בפוטושופ ומהווה את הפרק הראשון בסדרת מאסטר בפוטושופ- כדאי לעקוב!

01 אטימות מסיכה

כל‭ ‬משתמש‭ ‬פוטושופ‭ ‬מכיר‭ ‬את‭ ‬מכוון‭ ‬ה-‬Opacity‬ השולט‭ ‬באטימות‭ ‬השכבה‭ ‬ומכוון‭ ‬אטימות‭ ‬המילוי‭ ‬‭(‬Fill‭)‬‭ ‬השולט‭ ‬על‭ ‬אטימות‭ ‬מילוי‭ ‬השכבה‭ ‬ללא‭ ‬סגנונות‭ ‬השכבה‭.‬ אך‭ ‬לפוטושופ‭ ‬מכוון‭ ‬נוסף-Density‭ ‬ השולט‭ ‬באטימות‭ ‬מסיכה‭ ‬המוצמדת‭ ‬לשכבה‭,‬ או‭ ‬לקבוצה‭ .‬למה‭ ‬זה‭ ‬משמש‭?‬ לדוגמא‭ ‬למקרים‭ ‬בהם‭ ‬רוצים‭ ‬להסתיר‭ ‬חלקית‭ ‬אזור‭ ‬בתמונה‭,‬ למשל‭ ‬באובייקטים‭ ‬שקופים‭ ‬למחצה‭ ‬כגון‭ ‬זכוכית,‭ ‬או‭ ‬פלסטיק‭.‬ כדי‭ ‬להציג‭ ‬מכוון‭ ‬זה‭ ‬יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬המסיכה‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬ולהפעיל‭ ‬פקודה‭ ‬Properties‭ ‬מתפריט‭ ‬.Window ‭ ‬כעת‭ ‬גרירת‭ ‬המכוון‭ ‬שמאלה‭ ‬תהפוך‭ ‬את‭ ‬המסיכה‭ ‬האטומה‭ ‬(שחורה)‭ ‬לאטומה חלקית‭ ‬(אפורה)‭ ‬ותאפשר‭ ‬הצגה‭ ‬חלקית‭ ‬של‭ ‬האזורים‭ ‬המוסתרים‭ ‬במסיכה.‬‭ ‬

02 ריכוך קצוות חכם- 1

משתמשים‭ ‬רבים‭ ‬משתמשים‭ ‬בפקודה‭ ‬Feather‭ ‬מתפריט ‭ ‬Select‭>‬Modify‭ ‬כדי‭ ‬לרכך‭ ‬את‭ ‬קצוות‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭,‬ לפני‭ ‬מילוי‭.‬

אך‭ ‬שימוש‭ ‬בפקודה‭ ‬זו‭ ‬בעייתי‭ ‬מאחר‭ ‬והוא‭ ‬מאלץ‭ ‬את‭ ‬המשתמש‭ ‬לנחש‭ ‬מהו‭ ‬הערך‭ ‬הרצוי‭.‬ על‭ ‬מנת‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬הערך‭ ‬המדוייק‭ ‬כדאי‭ ‬לפעול‭ ‬בדרך‭ ‬הבאה‭:‬

 1. לאחר‭ ‬יצירת‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬יש‭ ‬להוסיף‭ ‬שכבת‭ ‬מילוי‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬הוספת‭ ‬שכבת‭ ‬התאמה‭ ‬או‭ ‬מילוי‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭.‬

 2. בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בצבע‭ ‬הרצוי‭ ‬ולאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭.‬

 3. כעת‭ ‬יש‭ ‬להציג‭ ‬את‭ ‬חלוןProperties‭ ‬ מתפריט‭ ‬Window‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬מכוון‭ ‬Feather‭ ‬לריכוך‭ ‬קצוות‭ ‬השכבה‭.‬

 • היתרון‭ ‬בשיטה‭ ‬זו‭ ‬מעבר‭ ‬לאפשרות‭ ‬לצפות‭ ‬בזמן‭ ‬אמת‭ ‬בתוצאה‭ ‬הוא‭ ‬שניתן‭ ‬לשוב‭ ‬ולערוך‭ ‬את‭ ‬ריכוך‭ ‬הקצוות‭ ‬בכל‭ ‬עת‭.‬

03 ריכוך קצוות חכם- 2

כאמור‭,‬ שימוש‭ ‬בפקודה‭ ‬Feather‭ ‬מתפריט‭ ‬Select‭>‬Modify‭ ‬לריכוך‭ ‬קצוות‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭,‬ בעייתי‭ ‬מאחר‭ ‬ואינו‭ ‬כולל‭ ‬תצוגה‭ ‬מקדמת‭.‬ בטיפ‭ ‬הקודם‭ ‬הצגנו‭ ‬דרך‭ ‬לריכוך‭ ‬באמצעות‭ ‬מכוון‭ ‬Feather‭ ‬הממוקם‭ ‬בחלון ‭ ‬.Properties‬‭ ‬פוטושופ‭ ‬מציעה‭ ‬דרך‭ ‬יעילה‭ ‬נוספת‭,‬ אך‭ ‬כזו‭ ‬הכרוכה‭ ‬בשימוש‭ ‬בפילטר‭.‬

 1. לאחר‭ ‬יצירת‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬

 2. יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Q‭ ‬במקלדת‭ ‬למעבר‭ ‬לתצוגת‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה‭.‬ בתצוגה‭ ‬זו‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬יוצג‭ ‬בלבן‭ ‬ואילו‭ ‬האזור‭ ‬מסביבו‭ ‬יוצג‭ ‬בצבע‭ ‬אדום‭.‬

 3. כעת‭,‬ על‭ ‬מנת‭ ‬לרכך‭ ‬את‭ ‬‮'‬אזור‭ ‬הבחירה‮'‬‭ ‬יש‭ ‬לטשטש‭ ‬את‭ ‬התמונה‭ ‬באמצעות‭ ‬הפילטר‭ ‬Gaussian Blur‭ ‬מתפריט‭ ‬.Filter‭>‬Blur‭ ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬גרור‭ ‬את‭ ‬המכוון‭ ‬עד‭ ‬להשגת‭ ‬הריכוך‭ ‬מתאים‭ ‬ואשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭.‬

 4. כל‭ ‬שנותר‭ ‬הוא‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Q‭ ‬ליציאה‭ ‬ממצב‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה‭ ‬וחזרה‭ ‬לאזור‭ ‬בחירה‭.‬

04 העתקת מסיכות בין שכבות

פוטושופ‭ ‬מאפשרת‭ ‬להעתיק‭ ‬מסיכות‭ ‬משכבה‭ ‬לשכבה‭ ‬באמצעות‭ ‬החזקת‭ ‬מקש ‭ ‬ alt‭ ‬וגרירת‭ ‬המסיכה‭ ‬משכבה‭ ‬לשכבה‭.‬ הדברים‭ ‬נכונים‭ ‬גם‭ ‬לגבי‭ ‬מסיכות‭ ‬וקטוריות‭.‬

החזקת‭ ‬המקשים‭ ‬alt+Shift‭ ‬וגרירת‭ ‬המסיכה‭ ‬לשכבה‭ ‬אחרת‭ ‬תיצור‭ ‬גירסה‭ ‬הפוכה‭ ‬של‭ ‬המסיכה‭.‬

05 הצגה וביטול זמני של מסיכה

לאחר‭ ‬הפרדת‭ ‬אובייקט‭ ‬מהרקע‭ ‬באמצעות‭ ‬מסיכה,‭ ‬מומלץ‭ ‬לצפות‭ ‬במסיכה‭ ‬כדי‭ ‬לוודא‭ ‬שלא‭ ‬נותרו‭ ‬אזורים‭ ‬שלא‭ ‬הוסתרו‭.‬ כדי‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬ alt‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬המסיכה‭.‬ לחזרה‭ ‬לתצוגת‭ ‬השכבה‭ ‬יש‭ ‬להשתמש‭ ‬באותו‭ ‬קיצור‭ ‬מקלדת‭,‬ או‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬השכבה‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭.‬‭‬ לביטול‭ ‬זמני‭ ‬של‭ ‬השפעת‭ ‬המסיכה‭ ‬על‭ ‬השכבה‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬השכבה‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭.‬ בשלב‭ ‬זה‭ ‬יוצג‭ ‬איקס‭ ‬אדום‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬המסיכה‭. ‬להשבת‭ ‬השפעת‭ ‬המסיכה‭ ‬יש‭ ‬להשתמש‭ ‬באותו‭ ‬קיצור‭ ‬מקלדת‭.‬

06 סודות המסיכה המהירה- 1

בטיפים‭ ‬קודמים‭ ‬עסקנו באופן תמציתי במצב‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה. כזכור,‭ ‬לאחר‭ ‬יצירת‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬ניתן‭ ‬לבחון‭ ‬ולערוך‭ ‬אותה‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Q‭ ‬ במקלדת‭ .‬במצב‭ ‬זה,‭ ‬הנקרא‭ ‬כאמור‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה‭,‬ מוצג‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬כשטח לבן‭ ‬ואילו‭ ‬האזור‭ ‬מסביבו‭ ‬מוצג ‬בצבע‭ ‬אדום‭.

 1. רגע‭,‬ למה‭ ‬בצבע‭ ‬אדום‭?‬ בעבר‭,‬ בתקופת‭ ‬פיתוח‭ ‬סרטי‭ ‬הצילום,‭ ‬ניתן‭ ‬היה‭ ‬ליצור‭ ‬מסיכה‭ ‬לאזור‭ ‬בתמונה‭ ‬באמצעות‭ ‬סרט‭ ‬הדבקה‭ ‬שאטם‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬למעבר‭ ‬אור‭. ‬סרט‭ ‬זה‭ ‬היה‭ ‬בצבע‭ ‬אדום‭ .‬מסיבה‭ ‬זו‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Q‭ ‬חושפת‭ ‬את‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬ואוטמת‭ ‬באדום‭ ‬את‭ ‬השאר‭.‬‬

 2. במקרים‭ ‬בהם‭ ‬הצבע‭ ‬האדום‭ ‬לא‭ ‬מתאים‭,‬ מאחר‭ ‬ולמשל‭ ‬הרקע‭ ‬אדום‭,‬ ניתן‭ ‬לערוך‭ ‬את‭ ‬הצבע‭ ‬בעזרת‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬הכלים‭ ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬ניתן‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬ריבוע‭ ‬הצבע‭ ‬ולבחור‭ ‬בצבע‭ ‬אחר‭ -‬רצוי‭ ‬צבע‭ ‬השונה‭ ‬מהותית‭ ‬מצבעי‭ ‬התמונה‭.‬

 3. בחלון‭ ‬זה‭ ‬ניתן‭ ‬לקבוע‭ ‬גם‭ ‬שהאזור‭ ‬סביב‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬יוסתר‭ ‬חלקית‭ ‬במסיכה‭ ‬‭(‬Masked‭ ‬Area‭)‬‭ ‬, או‭ ‬שהאזור‭ ‬המסומן‭ ‬יוסתר‭ ‬חלקית‭ ‬‭.(‬Selected‭ ‬Area‭) ‬‭

 4. חלון‭ ‬זה‭ ‬מאפשר‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬אחוז‭ ‬אטימות‭ ‬המסיכה‭ ‬המהירה‭.‬ שם‭ ‬לב‭ ‬שאחוז‭ ‬האטימות‭ ‬משמש‭ ‬לתצוגה‭ ‬בלבד‭ ‬ולא‭ ‬משנה‭ ‬את‭ ‬אטימות‭ ‬המסיכה‭ ‬בפועל‭.‬

 5. אישור‭ ‬החלון‭ ‬ישיב‭ ‬את‭ ‬תצוגת‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭.‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Q‭ ‬תציג‭ ‬את‭ ‬המסיכה‭ ‬המהירה‭ ‬בהתאם‭ ‬להגדרות‭ ‬בחלון‭ ‬הקודם‭.‬

07 סודות המסיכה המהירה- 2

 1. לחצת‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Q ‬והאזור‭ ‬הנבחר‭ ‬מכוסה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬המסיכה‭?‬ אם‭ ‬אתה‭ ‬מעוניין‭ ‬בהיפך‭- ‬כל‭ ‬שעליך‭ ‬לעשות‭ ‬הוא‭ ‬להשתמש‭ ‬בקיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬ Cmd‭+‬i‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭+‬i‭ ‬בחלונות‭- ‬זהו‭ ‬הקיצור‭ ‬לפקודהInvert‭ ‬ מתפריט ‭ .‬Image‭>‬Adjustments‭‬

 2. למסיכה‭ ‬מהירה‭ ‬מספר‭ ‬יתרונות‭ ‬החסרים באזור‭ ‬בחירה‭ ‬רגיל‭.‬ לדוגמא‭- ‬ניתן‭ ‬להשתמש‭ ‬בכלי‭ ‬המכחול‭ ‬ולצבוע‭ ‬אזור‭ ‬כדי‭ ‬להסתירו,‭ ‬או‭ ‬כדי‭ ‬לחשוף‭ ‬אותו.‭ ‬כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬צביעה‭ ‬בצבע‭ ‬לבן‭ ‬תחשוף‭,‬ צביעה‭ ‬בצבע‭ ‬שחור‭ ‬תסתיר‭- ‬בדיוק‭ ‬כמו‭ ‬במסיכה‭ ‬רגילה‭.‬

 3. ניתן‭ ‬להשתמש‭ ‬במברשת‭ ‬רכה‭ ‬ולאחר‭ ‬במברשת‭ ‬חדה‭ ‬וכך‭ ‬ליצור‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬המורכב‭ ‬מאזורים‭ ‬חדים‭ ‬ואזורים‭ ‬רכים‭.‬

 4. ניתן‭ ‬להשתמש‭ ‬במברשות‭ ‬מסוגים‭ ‬שונים‭ ‬(עפרונות‭,‬ מברשות‭ ‬צורות‭ ‬וכדומה)‭ ‬וכך‭ ‬ליצור‭ ‬אזורי‭ ‬בחירה‭ ‬מורכבים‭ ‬בקלות‭ ‬יחסית‭.‬

 5. ניתן‭ ‬להשתמש‭ ‬בפילטרים‭ ‬לטשטוש‭,‬ חידוד‭,‬ מריחה‭ ‬ועוד‭ ‬וזאת‭ ‬על‭ ‬אזור‭ ‬קטן‭ ‬במסיכה‭,‬ או‭ ‬על‭ ‬כולה‭.‬

08 מעבר מהיר בין ערוצים

 1. מספר‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬להצגת‭ ‬ערוצי‭ ‬הצבע‭ ‬בפוטושופ‭:‬

 2. להצגת‭ ‬הערוץ‭ ‬האדום‭ ‬במודל‭ ‬צבע ‭ ‬,RGB ‬או‭ ‬ערוץ‭ ‬ציאן‭ ‬במודל‭ ‬צבע‭ ‬CMYK‭ ‬ אפשר‭ ‬להשתמש‭ ‬בקיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd+3‭ ‬במק‭,‬ או ‭ ‬Ctrl+3‭ ‬בחלונות‭.‬‭‬

 3. להצגת‭ ‬הערוץ‭ ‬הירוק‭ ‬‭(‬Green‭)‬‭ ‬במודל‭ ‬צבע‭ ,‬RGB‭ ‬או‭ ‬ערוץ‭ ‬מג'נטה‭ ‬במודל‭ ‬צבע‭ ‬CMYK‭ ‬יש‭ ‬להשתמש‭ ‬בקיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd+4‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬ Ctrl+4‭ ‬ בחלונות‭. ‬

 4. להצגת‭ ‬הערוץ‭ ‬הכחול‭ ‬במודל‭ ‬צבע‭ ,‬RGB‭ ‬או‭ ‬הערוץ‭ ‬הצהוב‭ ‬במודל‭ ‬צבע‭ ‬CMYK‭ ‬ יש‭ ‬להשתמש‭ ‬בקיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd+5‭ ‬במק‭ ,‬או‭ ‬Ctrl+5 ‭ ‬בחלונות‭.‬

 5. להצעת‭ ‬הערוץ‭ ‬המשולב‭ ‬‭(‬RGB/CMYK‭)‬‭ ‬יש‭ ‬להשתמש‭ ‬בקיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd+2‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl+2‭ ‬בחלונות‭.‬

 6. משתמשי‭ ‬פוטושופ‭ ‬ותיקים‭ ‬שהתגרלו‭ ‬לקיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬אחרים‭ ‬והאמת‭ ‬מעט‭ ‬ידידותיים‭ ‬יותר‭,‬‭‬ יוכלו‭ ‬לשוב‭ ‬לקיצורים‭ ‬אלו‭ ‬בדרך‭ ‬הבאה‭:‬‭‬ יש‭ ‬להפעיל‭ ‬פקודה‭ ‬Keyboard Shortcuts‭ ‬מתפריט‭ ‬,Edit‭ ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬סמן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭‬  Use Legacy Channel Shortcuts‭ ‬ולאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬‭.(‬OK‭)‬‭ ‬

 7. במידה‭ ‬ובמסמך‭ ‬קיימים‭ ‬ערוצי‭ ‬אלפא‭ ‬ניתן‭ ‬להציגם‭ ‬באמצעות‭ ‬החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭ ,‬או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬המקשים‭ ‬6‭ ‬עד‭ ‬.9‭

 8. בדוגמא‭ ‬השמאלית ‬חלון‭ ‬הערוצים‭ ‬בגירסאות‭ ‬האחרונות‭ ‬ובדוגמא‭ ‬הימנית ‬בגירסאות‭ ‬מוקדמות‭.‬ שים‭ ‬לב‭ ‬לקיצורי‭ ‬המקלדת‭ ‬שלצד‭ ‬שם‭ ‬הערוץ‭.‬

09 טעינת ערוצים כאזורי בחירה- 1

 1. על‭ ‬מנת‭ ‬לטעון‭ ‬ערוץ‭ ‬צבע‭,‬ או‭ ‬ערוץ‭ ‬אלפא‭ ‬כאזור‭ ‬בחירה,‭ ‬ניתן‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬הערוץ‭ ‬בחלון‭ ‬הערוצים‭ .‬‭(‬A‭)‬‭ (‬Window‭>‬Channels‭)‬‭ ‬

 2. דרך‭ ‬אחרת‭ ‬לטעינת‭ ‬ערוץ‭ ‬היא‭ ‬לסמן‭ ‬אותו‭ ‬בחלון‭ ‬הערוצים‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬הכפתור‭ ‬המתאים‭ ‬בתחתית‭ ‬החלון‭ .‬‭(‬B‭)‬‭ ‬

 3. הדרך‭ ‬המהירה‭ ‬ביותר‭ ‬לא‭ ‬מצריכה‭ ‬להציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬הערוצים‭.‬ יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬המקשים‭ ‬Cmd‭+‬alt‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭+‬alt‭ ‬בחלונות‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬אחד ממקשי‭ ‬הספרות‭:‬
  Cmd‭/‬Ctrl‭+‬alt‭+‬2‭ ‬ לטעינת‭ ‬הערוץ‭ ‬המשולב (RGB/CMYK)
  Cmd‭/‬Ctrl‭+‬alt‭+‬3‭ ‬ לטעינת‭ ‬ערוץ ‭ ‬Red‭/‬Cyan
  Cmd‭/‬Ctrl‭+‬alt‭+‬4‭ ‬ לטעינת‭ ‬ערוץ ‭ ‬Green‭/‬Magenta
  Cmd‭/‬Ctrl‭+‬alt‭+‬5‭ ‬ לטעינת‭ ‬ערוץ ‭ ‬Blue‭/‬Yellow
  Cmd‭/‬Ctrl‭+‬alt‭+‬6‭ ‬ לטעינת‭ ‬ערוץ‭ ‬Alpha‭ ‬1‭ ‬או‭ ‬ערוץ‭ ‬האלפא‭ ‬הראשון‭ ‬שנשמר‭.‬
  Cmd‭/‬Ctrl‭+‬alt‭+‬7‭ ‬ לטעינת‭ ‬ערוץ‭ ‬Alpha‭ ‬2‭ ‬או‭ ‬ערוץ‭ ‬האלפא‭ ‬השני‭ ‬שנשמר‭ ‬וכן‭ ‬הלאה‭ ‬עד‭ ‬לספרה‭ .‬9‭ ‬

 4. הערה‭:‬ במודל‭ ‬צבע‭ ‬CMYK‭ ‬לטעינת‭ ‬הערוץ‭ ‬השחור‭ ‬יש‭ ‬להשתמש בקיצור‭ ‬המקלדת‭ ‬Cmd‭+‬alt‭+‬6‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭+‬alt‭+‬6‭ ‬בחלונות‭.‬ הקיצורים‭ ‬בטיפ‭ ‬יעבדו‭ ‬בכל‭ ‬מודל‭ ‬צבע למעט Bitmap.

10 טעינת ערוצים כאזורי בחירה- 2

בטיפ‭ ‬הקודם‭ ‬הסברנו‭ ‬כיצד‭ ‬ניתן‭ ‬לטעון‭ ‬ערוץ‭ ‬כאזור‭ ‬בחירה‭ ‬באמצעות‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭.‬ אך‭ ‬יש‭ ‬דרך‭ ‬שונה‭ ‬ומסורתית‭ ‬יותר‭ ‬והיא‭ ‬באמצעות‭ ‬הפעלת‭ ‬הפקודה‭ ‬Load‭ ‬Selection ‬מתפריט‭ ‬.Select‭ ‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לבחור‭ ‬בתפריט‭ ‬ Channel‭‬ בערוץ‭ ‬לטעינה‭.‬ אך‭ ‬חלון‭ ‬זה‭ ‬מספק‭ ‬אפשרויות‭ ‬נוספות‭ ‬ששווה‭ ‬להכיר‭:‬

 1. ניתן‭ ‬לטעון‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬ולהפוך‭ ‬אותה‭ ‬באמצעות‭ ‬סימון‭ ‬האפשרות‭ ‬.Invert‭‬

 2. במידה‭ ‬ואזור‭ ‬בחירה‭ ‬היה‭ ‬פעיל‭ ‬יופעלו‭ ‬בתחתית‭ ‬החלון‭ ‬מספר‭ ‬אפשרויות‭

 3. New‭ ‬Selection‭‬‭‬ - אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תחליף‭ ‬את‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬הפעיל‭ ‬באזור‭ ‬הבחירה‭ ‬חדש‭ ‬שנוצר‭ ‬מהערוץ‭ ‬שנבחר‭ ‬בתפריט‭ ‬.Channel‭ ‬

 4. Add‭ ‬to‭ ‬Selection- אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תוסיף‭ ‬לאזור‭ ‬הבחירה‭ ‬הפעיל‭ ‬את‭ ‬הערוץ‭ ‬שנבחר‭ ‬בתפריט‭ .‬Channel‭ ‬

 5. Subtract‭ ‬from‭ ‬Selection‬- אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תחסיר‭ ‬מאזור‭ ‬הבחירה‭ ‬הפעיל‭ ‬את‭ ‬הערוץ‭ ‬שנבחר‭ ‬בתפריט ‭ .‬Channel‭‬

 6. Intersect‭ ‬from‭ ‬Selection‬- אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תיצור‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬חדש‭ ‬המהווה‭ ‬חפיפה‭ ‬בין‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬הפעיל‭ ‬לערוץ‭ ‬שנבחר‭ ‬בתפריט‭ ‬Channel‭‬.

 • חלון‭ ‬זה‭ ‬אינו‭ ‬כולל‭ ‬תצוגה‭ ‬מקדימה‭ ‬ולכן‭ ‬לצפייה‭ ‬תוצאה‭ ‬האפשרות‭ ‬היחידה‭ ‬היא‭ ‬לאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ .(‬OK‭)

11 שלוש דרכים להצגת חלון Properties

בגירסאות‭ ‬האחרונות‭ ‬של‭ ‬פוטושופ‭ ‬הפך‭ ‬חלון‭ ‬Properties‭ ‬לחלון‭ ‬חיוני‭ ‬בכל‭ ‬תזרים‭ ‬עבודה‭.‬ באופן‭ ‬כללי‭ ‬מציג‭ ‬חלון‭ ‬זה‭ ‬שכבות‭ ‬התאמה‭,‬ אפשרויות‭ ‬מסיכה‭,‬ מידע‭ ‬כללי‭ ‬אודות‭ ‬המסמך‭ ,‬מידע‭ ‬מצומצם‭ ‬על‭ ‬שכבות‭ ‬מלל‭ ‬ועוד‭.‬ להצגת‭ ‬החלון‭ ‬מספר‭ ‬אפשרויות:

 1. הראשונה‭ ‬והברורה‭ ‬מאליה‭ ‬היא‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה ‭ ‬Properties‭ ‬מתפריט ‭ ‬.Window

 2. השנייה‭ ‬היא‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬המסיכה‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭.‬ בשלב‭ ‬זה‭ ‬פוטושופ‭ ‬עלולה‭ ‬להציג‭ ‬חלון‭ ‬ובו‭ ‬שאלת‭ ‬העדפה‭ -‬במה‭ ‬תבחר‭- ‬להציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬,Properties‭ ‬או‭ ‬להיכנס‭ ‬לחלון‭ ‬.Select and‭ ‬Mask‭

 3. במידה‭ ‬וברצונך‭ ‬להציג‭ ‬באופן‭ ‬קבוע‭ ‬את‭ ‬חלון ‭ ‬Select and‭ ‬Mask‭ ‬מומלץ‭ ‬לקבוע‭ ‬זאת‭ ‬בהעדפות‭ ‬התוכנה (‬Cmd‭+‬K‭‬ במק,Ctrl‭+‬K‭ ‬ בחלונות)‭. ‬בקטגוריה‭ ‬Tools‭ ‬יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭:‬‭‬
   Double‭ ‬Click Layer Mask Launches Select and‭ ‬Mask Workspace‭‬‭ ‬. במידה‭ ‬וחלון‭ ‬Properties‭ ‬נעלם‭ ‬מהעין‭,‬ יתכן‭ ‬וזה‭ ‬הזמן‭ ‬לאפס‭ ‬את‭ ‬סביבת‭ ‬העבודה‭ ‬בה‭ ‬אתה‭ ‬עובד‭ .‬יש‭ ‬להפעיל‭ ‬את‭ ‬הפקודה ‭ ‬Reset Essentials‭ ‬ כשהמילה‭ ‬Essentials‭ ‬מתייחסת‭ ‬לשם‭ ‬סביבת‭ ‬העבודה‭ ‬בה‭ ‬אתה‭ ‬משתמש‭ .‬הפעלת‭ ‬פקודה‭ ‬זו‭ ‬תשיב‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬החלונות‭ ‬למקומם‭ ‬המקורי‭ ‬ותחשוף‭ ‬עקב‭ ‬כך‭ ‬גם‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬Properties‭ ‬הקיים‭ ‬במרבית‭ ‬סביבות‭ ‬העבודה‭.‬

 • דרך‭ ‬נוספת‭ ‬היא‭ ‬להקצות‭ ‬לפקודה‭ ‬Properties‭ ‬מתפריט‭ ‬Window ‬קיצור‭ ‬מקלדת‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Keyboard‭ ‬Shortcuts‭ ‬מתפריט‭ ‬.Edit‭‬

12 אפשרויות מתקדמות באמצעות חלון Properties

מעבר‭ ‬לתפקידיו‭ ‬בטיפול‭ ‬במסיכות‭ ‬מאפשר‭ ‬חלון‭ ‬Properties‭ ‬לשלב‭ ‬בין‭ ‬אזורי‭ ‬בחירה‭ ‬פעילים‭ ‬למסיכות‭ ‬וליצור‭ ‬אזורי‭ ‬בחירה‭ ‬חדשים‭ ‬באמצעות‭ ‬פקודות‭ ‬הממוקמות‭ ‬בתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬זה‭.‬ במידה‭ ‬וקיים‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬ניתן‭ ‬לשלב‭ ‬אותו‭ ‬עם‭ ‬המסיכה‭ ‬המסומנת‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודות‭ ‬הבאות‭,‬ הזמינות‭ ‬כאמור‭ ‬מהתפריט‭ ‬הצדדי‭ ‬בחלון‭ ‬:Properties‭

 1. Add Mask to Selection- ‬אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תוסיף‭ ‬את‭ ‬המסיכה‭ ‬לאזור‭ ‬הבחירה‭ ‬הקיים‭ ‬ותיצור‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬חדש‭.‬

 2. Subtract‭ ‬Mask from Selection‭‬- אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תחסיר‭ ‬את‭ ‬המסיכה‭ ‬מאזור‭ ‬הבחירה‭ ‬ותיצור‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬חדש‭.‬

 3. Intersect Mask with Selection- אפשרות‭ ‬זו‭ ‬תיצור‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬חדש‭ ‬המהווה‭ ‬חפיפה‭ ‬בין‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬הקיים‭ ‬למסיכה‭.‬

 • שים‭ ‬לב‭ ‬שאפשרויות‭ ‬אלו‭ ‬זמינות‭ ‬גם‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬על‭ ‬המסיכה‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬ובחירה‭ ‬באחת‭ ‬מהפקודות‭ ‬מהתפריט‭ ‬הנשלף‭.‬

13 חמש עובדות על מסיכות וקטוריות

 1. כאמור‭,‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המסיכה‭ ‬תוסיף‭ ‬מסיכה‭ ‬וקטורית‭.‬‭‬ על‭ ‬מנת‭ ‬שפעולה‭ ‬זו‭ ‬תהיה‭ ‬יעילה‭,‬ יש‭ ‬ליצור‭ ‬קודם‭ ‬מסלול‭ ‬שיתחום‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬המסיכה‭.‬

 2. כשמסיכה‭ ‬וקטורית‭ ‬מסומנת‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬אפשרויות‭ ‬שיפור‭ ‬המסיכה‭ ‬אינן‭ ‬פעילות‭ ‬והדרך‭ ‬לערוך‭ ‬אותה‭ ‬היא‭ ‬באמצעות‭ ‬כלי‭ ‬הציפורן‭,‬ כלי‭ ‬החץ‭ ‬הלבן‭ ‬ופקודות‭ ‬טרנספורמציה‭ ‬מתפריט‭ ‬.Edit‭>‬Transform‭

 3. ניתן‭ ‬להמיר‭ ‬מסיכה‭ ‬וקטורית‭ ‬במסיכה‭ ‬מבוססת‭ ‬פיקסלים‭ ‬בעזרת‭ ‬לחיצה‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬על‭ ‬המסיכה‭ ‬ובחירה‭ ‬בפקודה ‭ ‬.Rasterize‭ ‬Vector‭ ‬Mask ‬שים‭ ‬לב‭!‬ במידה‭ ‬ולשכבה‭ ‬כבר‭ ‬יש‭ ‬מסיכה‭ ‬מבוססת‭ ‬פיקסלים‭,‬ הפעלת‭ ‬פקודה‭ ‬זו‭ ‬פשוט‭ ‬תמחק‭ ‬את‭ ‬המסיכה‭ ‬הוקטורית‭.‬

 4. ניתן‭ ‬לבטל‭ ‬זמנית‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬המסיכה‭ ‬(וקטורית‭ ‬או‭ ‬מבוססת‭ ‬פיקסלים‭(‬ באמצעות‭ ‬החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬המסיכה‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭. ‬שיטה‭ ‬אחרת‭ ‬היא‭ ‬ללחוץ‭ ‬עם‭ ‬לחצן‭ ‬ימני‭ ‬בעכבר‭ ‬על‭ ‬המסיכה‭ ‬ולבחור‭ ‬בפקודה‭ ‬Disable‭ ‬Mask‭ ‬, או ‭ ‬.Disable‭ ‬Vector‭ ‬Maskביטול‭ ‬זמני‭ ‬של‭ ‬המסיכה‭ ‬יציג‭ ‬דמות‭ ‬ביטול‭ ‬‭(‬X‭)‬‭ ‬אדומה‭.‬ ניתן‭ ‬להשיב‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬המסיכה‭ ‬באמצעות‭ ‬החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬המסיכה‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭.‬ ‬

 5. על‭ ‬אף‭ ‬שהמסיכה‭ ‬וקטורית‭ ‬ניתן‭ ‬לרכך‭ ‬את‭ ‬קצוותיה‭ ‬באמצעות‭ ‬גרירה‭ ‬ימינה של‭ ‬מכוון‭ ‬Feather‭ ‬בחלון ‭ ‬.Properties‭‬

14 שש עובדות על הוספת מסיכות מיוחדות

 1. להלן‭ ‬מספר‭ ‬עובדות‭ ‬שכדאי‭ ‬לדעת‭ ‬על‭ ‬מסיכות‭ ‬ואזורי‭ ‬בחירה‭:‬

 2. כשאזור‭ ‬בחירה‭ ‬פעיל‭,‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המסיכה‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬השכבות‭ ‬תחשוף‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬ותסתיר‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬סביבו‭.‬

 3. לעומת‭ ‬זאת‭,‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המסיכה‭ ‬תסתיר‭ ‬את‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬בשכבה‭ ‬ותחשוף‭ ‬את‭ ‬השאר‭.‬

 4. במידה‭ ‬ולא‭ ‬היה‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬פעיל‭,‬ החזקת‭ ‬מקש‭ ‬alt‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המסיכה‭ ‬תיצור‭ ‬מסיכה‭ ‬מלאה‭ ‬שתסתיר‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬שטח‭ ‬השכבה‭,‬ ובמידה‭ ‬וזו‭ ‬שכבת‭ ‬התאמה‭-‬ תסתיר‭ ‬את‭ ‬השפעת‭ ‬שכבת‭ ‬התאמה‭ ‬כליל‭.‬

 5. החזקת‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭ ,‬או‭ ‬Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬ולחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המסיכה‭ ‬תוסיף‭ ‬מסיכה‭ ‬וקטורית‭.‬

 6. במידה‭ ‬ומסלול‭ ‬היה‭ ‬פעיל‭ ‬בעת‭ ‬הלחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המסיכה‭,‬ אזור‭ ‬המסלול‭ ‬ייחשף‭ ‬והשאר‭ ‬יוסתר‭.‬

 7. במידה‭ ‬ואף‭ ‬מסלול‭ ‬לא‭ ‬היה‭ ‬מסומן‭ ,‬‭‬יצירת‭ ‬מסלול‭ ‬באמצעות‭ ‬כלי‭ ‬הציפורן‭,‬ או‭ ‬כלי‭ ‬הצורות‭ ‬תחשוף‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬המסומן‭ ‬ותסתיר‭ ‬את‭ ‬השאר‭.‬

15 עריכת מסיכה חכמה

בטיפים קודמים ‬עסקנו‭ ‬בעריכת‭ ‬מאפייני‭ ‬המסיכה‭ ‬באמצעות‭ ‬חלון‭ ‬Properties‭ ‬ הזמין‭ ‬מתפריט ‭.‬Window ‬אך‭ ‬כשמסיכה‭ ‬מסומנת‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭ ‬חלון‭ ‬Properties‭ ‬כולל‭ ‬מספר‭ ‬כפתורים‭ ‬שימושיים‭ ‬ביותר‭:

 1. לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתורInvert‭ ‬ תהפוך‭ ‬את‭ ‬צבעי‭ ‬המסיכה‭ ‬ומידע‭ ‬שהיה‭ ‬גלוי‭ ‬בשכבה‭ ‬יוסתר‭ ‬ולעומת‭ ‬זאת‭ ‬מידע‭ ‬שהיה‭ ‬מוסתר‭ ‬יהיה‭ ‬גלוי‭.‬ פעולת‭ ‬הכפתור‭ ‬זהה‭ ‬לפקודה‭ ‬Invert‭ ‬מתפריט .Image‭>‬Adjustments‭‬

 2. לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬,Select‭ ‬and‭ ‬Mask‭‬ ‬(נקרא בגירסאות קודמות Mask‭ ‬Edge) תפתח‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬שיפור‭ ‬המסיכה‭ ‬הזהה‭ ‬לאותה‭ ‬פקודה‭ ‬מתפריט‭ ‬.Select‭ ‬ כברירת‭ ‬מחדל‭ ‬אישור‭ ‬החלון‭ ‬יישפר‭ ‬את‭ ‬המסיכה‭.‬ ניתן‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬תוצאת‭ ‬הפעולות‭ ‬בחלון‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬החץ‭ ‬שלצד‭ ‬הקטגוריה‭ ‬Output‭ ‬Settings‭ ‬ובחירה‭ ‬באחת‭ ‬מהאפשרויות‭ ‬בתפריט‭.‬

 3. במידה‭ ‬ואינכם‭ ‬חובבי‭ ‬הפקודה‭ ‬Select‭ ‬and‭ ‬Mask‭ ‬ומעדיפים‭ ‬לשפר את‭ ‬המסיכה‭ ‬באמצעות‭ ‬הפקודה‭ ‬Refine‭ ‬Edge‭ ‬יש‭ ‬להימנע‭ ‬מלחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬זה‭ ‬ולחילופין‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש ‭ ‬Shift‭ ‬ולהפעיל‭ ‬את‭ ‬הפקודה ‭ ‬ Select‭ ‬and‭ ‬Mask‭‬מתפריט Select.
  רגע‭,‬ מה‭ ‬לגבי‭ ‬כפתור‭ ‬
  ?Color‭ ‬Range‭‬‭ ‬על‭ ‬פקודה‭ ‬זו‭ ‬בטיפ‭ ‬הבא‭.‬

16 שימוש נכון בפקודה Color Range

הפקודה‭ ‬Color‭ ‬Range‭ ‬מתפריט‭ ‬Select‭ ‬מאפשרת‭ ‬בחירה‭ ‬של‭ ‬אזור‭ ‬בתמונה‭ ‬בהתאם‭ ‬לצבעיו‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לטווח‭ ‬הבהירויות‭ ‬שלו‭.‬ הבעיה‭ ‬היא‭ ‬שהתוצאה‭ ‬של‭ ‬חלון‭ ‬זה‭ ‬היא‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬שלא‭ ‬תמיד‭ ‬ברור‭ ‬מה‭ ‬תהיה‭ ‬תוצאתו‭.‬ נכון‭,‬ לחלון‭ ‬זה‭ ‬מספר‭ ‬כלים‭ ‬המאפשרים‭ ‬לבחון‭ ‬את‭ ‬התוצאה‭ ‬בזמן‭ ‬אמת‭,‬ אך‭ ‬כדי‭ ‬להכיר‭ ‬אותם‭ ‬יש‭ ‬לנבור‭ ‬בתפריט‭ ‬שחלון‭ ‬זה‭ ‬מציע‭.‬ השיטה‭ ‬הבאה‭ ‬מציגה‭ ‬את‭ ‬התוצאה‭ ‬בכל‭ ‬שלב‭ ‬בעבודה‭‭:

 1. בדוגמא‭ ‬הבאה‭ ‬יש‭ ‬צורך‭ ‬להסתיר‭ ‬אזור‭ ‬השמיים‭ ‬כדי‭ ‬להחליפם‭ ‬בתמונת‭ ‬שמיים‭ ‬אחרת‭.‬ בשלב‭ ‬ראשון‭ ‬יש‭ ‬להוסיף‭ ‬מסיכה‭ ‬לשכבה‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬כפתור‭ ‬המסיכה‭ ‬בתחתית‭ ‬חלון‭ ‬השכבות‭ ‬(בגירסאות‭ ‬ישנות‭ ‬של‭ ‬התוכנה‭,‬ במידה‭ ‬וזו‭ ‬שכבת‭ ‬הרקע,‭ ‬יש‭ ‬להמיר‭ ‬אותה‭ ‬קודם‭ ‬לשכבה‭ ‬רגילה)‭.‬

 2. בשלב‭ ‬זה‭ ‬מומלץ‭ ‬להניח‭ ‬מתחת‭ ‬לשכבה‭ ‬זו‭ ‬את‭ ‬שכבת‭ ‬השמיים‭ ‬שאמורים‭ ‬להחליף‭ ‬את‭ ‬השמיים‭ ‬הנוכחיים‭.‬

 3. כעת‭ ‬יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬השכבה‭ ‬התחתונה‭,‬‭‬ להציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬Properties ‭ ‬מתפריט‭ ‬Window‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬כפתור ‭ .‬Color‭ ‬Range

 4. בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לסמן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭ ‬Invert‭ ‬ולדגום‭ ‬את‭ ‬השמיים‭.‬

 5. כעת‭ ‬יש‭ ‬להוסיף‭ ‬ולדגום‭ ‬אזורים‭ ‬בשמיים‭ ‬ולקבוע‭ ‬את‭ ‬טווח‭ ‬פעולת‭ ‬הפקודה ‬‭ (‬Fuziness‭)‬‭ ‬ בהתאם‭ ‬לתמונה‭ ‬ולאחר‭ ‬השגת‭ ‬התוצאה‭ ‬הרצוייה‭ ‬לאשר‭ ‬את‭ ‬החלון‭ ‬‭.(‬OK‭)‬‭ ‬שים‭ ‬לב‭ ‬שלאחר‭ ‬סימון‭ ‬האפשרות‭ ‬Invert‭ ‬אתה‭ ‬עשוי‭ ‬לצפות‭ ‬בשילוב‭ ‬בין‭ ‬השכבה‭ ‬הנוכחית‭ ‬לשכבת‭ ‬השמיים‭ ‬החדשים‭ ‬ובכך‭ ‬לצפות‭ ‬בתוצאת‭ ‬הפקודה‭ ‬Color‭ ‬Range‭ ‬בזמן‭ ‬אמת‭.‬

17 עבודה על מסיכה המוצגת על גבי התמונה

בטיפים‭ ‬מס‮'‬ ‭ ‬06-07 ‬עסקנו‭ ‬בתצוגת‭ ‬המסיכה‭ ‬המהירה‭.‬ אך‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה‭ ‬היא‭ ‬מסיכה‭ ‬זמנית‭ ‬שבסיום‭ ‬העבודה‭ ‬עליה‭ ‬שבה‭ ‬לצורתה‭ ‬המקורית‭- ‬אזור‭ ‬בחירה‭.‬ פוטושופ‭ ‬מאפשרת‭ ‬לעבוד‭ ‬על‭ ‬מסיכה‭ ‬רגילה‭ ‬ואף‭ ‬על‭ ‬ערוץ‭ ‬אלפא‭ ‬באותו‭ ‬אופן‭ ‬של‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה‭.‬

כאשר‭ ‬לשכבה‭ ‬מוצמדת‭ ‬מסיכה‭ ‬ניתן‭ ‬לצפות‭ ‬בתכולתה‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬התמונה‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬לוכסן‭ ‬שמאלי‭ ‬‭ ‬\‭ )- ‬ממוקם‭ ‬מעל‭ ‬מקש‭ ‬Shift‭ ‬ימני)‭. ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬זה‭ ‬תציג‭ ‬שטח‭ ‬אדום‭ ‬מעל‭ ‬האזורים‭ ‬המוסתרים‭ ‬בשכבה‭ .‬ניתן‭ ‬בשלב‭ ‬זה‭ ‬להשתמש‭ ‬בכלים‭ ‬מבוססי‭ ‬מברשת‭ ‬לעריכת‭ ‬המסיכה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬בפילטרים‭. ‬לחיצה‭ ‬נוספת‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬זה‭ ‬תסתיר‭ ‬את‭ ‬תצוגת‭ ‬המסיכה‭.‬

להצגת‭ ‬ערוץ‭ ‬אלפא‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬התמונה‭ ‬יש‭ ‬להציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬הערוצים‭ ‬‭(‬Window‭>‬Channels‭)‬‭ ‬ וללחוץ‭ ‬על‭ ‬הריבוע‭ ‬הריק‭ ‬שלצד‭ ‬דמות‭ ‬השכבה‭. ‬לכיבוי‭ ‬תצוגת‭ ‬הערוץ‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬השכבה‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬העין‭ ‬שלצד‭ ‬דמות‭ ‬הערוץ‭ ‬בחלון‭ ‬הערוצים‭.‬

ניתן‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬צבע‭ ‬המסיכה‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬התמונה‭ ‬בעזרת‭ ‬לחיצה‭ ‬כפולה‭ ‬על‭ ‬שם,‭ ‬או‭ ‬דמות‭ ‬הערוץ‭ ‬בחלון‭ ‬הערוצים‭ .‬בחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬ריבוע‭ ‬הצבע‭ ‬ובחלון‭ ‬בורר‭ ‬הצבע‭ ‬שנפתח לבחור‭ ‬בצבע‭ ‬הרצוי‭.‬

18 צביעת מסיכה באפורים

כידוע‭,‬ כשמסיכה‭ ‬מסומנת‭ ‬בחלון‭ ‬השכבות‭,‬ צביעה‭ ‬באמצעות‭ ‬אחד‭ ‬מכלי‭ ‬הצביעה‭ ‬בצבע‭ ‬שחור‭ ‬תסתיר‭ ‬את‭ ‬האזור‭ ‬הנצבע‭ ‬ואילו‭ ‬צביעה‭ ‬בצבע‭ ‬לבן‭ ‬תחשוף‭ ‬אזורים‭ ‬אלו‭ ‬בשכבה‭.‬ צביעה‭ ‬באפורים‭,‬ או‭ ‬בצבע‭ ‬לבן‭,‬ או‭ ‬שחור‭-‬ באחוז‭ ‬אטימות‭ ‬הקטן‭ ‬מ‬100‭%-‬ תחשוף‭ ‬או‭ ‬תסתיר‭ ‬מידע‭ ‬בשכבה‭ ‬באופן‭ ‬חלקי‭.‬ הבעיה‭ ‬היא‭ ‬כזו‭,‬ צביעת‭ ‬מסיכה‭ ‬בצבע‭ ‬חזית‭ ‬שחור‭ ‬באחוז‭ ‬אטימות‭ ‬הקטן‭
מ‭‬ 100‭%-‬ עלול‭ ‬ליצור‭ ‬אזורים‭ ‬שאינם‭ ‬אחידים‭ ‬באטימותם‭,‬ בייחוד‭ ‬כשהמברשת‭ ‬עוברת‭ ‬על‭ ‬אותו‭ ‬אזור‭ ‬מספר‭ ‬פעמים‭.‬ 
כדי‭ ‬לפתור‭ ‬את‭ ‬הבעיה‭ ‬יש‭ ‬להציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬דוגמיות‭ ‬הצבע‭ ‬‭ (‬Window‭>‬Swatches‭)‬‭‬ לדגום‭ ‬את‭ ‬אחת‭ ‬מהדוגמיות‭ ‬האפורות‭ ‬ולצבוע‭ ‬את‭ ‬המסיכה‭ ‬ב‭‬ 100‭%-‬אטימות‭.‬ אגב‭,‬ בעבודה‭ ‬עם‭ ‬כלי‭ ‬מבוסס‭ ‬מברשת‭,‬ לחיצה‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬0‭ ‬במקלדת‭ ‬תקבע‭ ‬את‭ ‬אחוז‭ ‬אטימות‭ ‬הכלי‭ ‬על‭ ‬.100‭%‬‭ ‬לאחר‭ ‬צביעת‭ ‬המסיכה‭ ‬ניתן‭ ‬לקבוע‭ ‬את‭ ‬אטימות‭ ‬המסיכה‭ ‬באמצעות‭ ‬הפעלת‭ ‬הפקודה‭‬Levels‭ ‬ מתפריט ‭ ‬Image‭>‬Adjustments‭ ‬ובחלון‭ ‬שנפתח‭ ‬יש‭ ‬לגרור‭ ‬את‭ ‬המכוון‭ ‬האמצעי‭ ‬ימינה‭ ‬או‭ ‬שמאלה‭ .‬לחילופין‭ ‬ניתן‭ ‬להציג‭ ‬את‭ ‬חלון‭‬ Properties ‭ ‬מתפריט‭ ‬Window‭ ‬ולגרור‭ ‬את‭ ‬מכוון‭ ‬Density‭ ‬ להשגת‭ ‬התוצאה‭ ‬הרצוייה‭.‬

על פתרון אחר בטיפים הבאים.

19 קיצורי מקלדת לעבודה עם ערוצים

בטיפ‭ ‬מס‮'‬‭ ‬123‭ ‬עסקנו‭ ‬בקיצורי‭ ‬מקלדת‭ ‬לטעינת‭ ‬ערוצים‭ ‬כאזורי‭ ‬בחירה‭ .‬בטיפ‭ ‬הקודם‭ ‬הצגנו‭ ‬את‭ ‬חלון‭ ‬טעינת‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬ובו‭ ‬כאמור‭ ‬ניתן‭ ‬לטעון‭ ‬ערוץ‭ ‬כאזור‭ ‬בחירה‭ ‬ולבצע‭ ‬פעולות‭ ‬של‭ ‬חיבור‭ ‬וחיסור‭ ‬עם‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬פעיל‭.‬ במרבית‭ ‬המקרים‭ ‬ניתן‭ ‬לחסוך‭ ‬את‭ ‬השימוש‭ ‬בחלון‭ ‬זה‭ ‬אם‭ ‬מכירים‭ ‬מספר‭ ‬קיצורי‭ ‬מקלדת‭.‬

 1. כזכור‭,‬ על‭ ‬מנת‭ ‬לטעון‭ ‬ערוץ‭ ‬צבע‭,‬ או‭ ‬ערוץ‭ ‬אלפא‭ ‬כאזור‭ ‬בחירה‭ ‬ניתן‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬מקש‭ ‬Cmd‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬ Ctrl‭ ‬בחלונות‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬הערוץ‭ ‬בחלון‭ ‬הערוצים‭ ‬‭.‬‭(‬Window‭>‬Channels)‭‬‭ ‬

 2. על‭ ‬מנת‭ ‬להחסיר‭ ‬‭‬תכולת‭ ‬ערוץ‭ ‬מאזור‭ ‬הבחירה‭ ‬הפעיל‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬המקשים‭ ‬Cmd‭+‬alt‭ ‬במק‭,‬ או‭ ‬Ctrl‭+‬alt‭ ‬ בחלונות‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬הערוץ‭ ‬להחסרה‭.‬

 3. על‭ ‬מנת‭ ‬להוסיף‭ ‬תכולת‭ ‬ערוץ‭ ‬לאזור‭ ‬בחירה‭ ‬הפעיל‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬המקשים‭ ‬Cmd‭+‬Shift‭ ‬במק‭,‬
  או‭ ‬
  Ctrl‭+‬Shift‭ ‬ בחלונות‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬הערוץ‭ ‬להוספה‭.‬

 4. על‭ ‬מנת‭ ‬ליצור‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬המהווה‭ ‬חפיפה‭ ‬בין‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬הקיים‭ ‬לערוץ,‭ ‬יש‭ ‬להחזיק‭ ‬את‭ ‬המקשים‭ Cmd‭+‬alt‭+‬Shift‭ ‬ במק‭,‬  או‭ ‬Ctrl‭+‬alt ‭+Shift‭ בחלונות‭ ‬וללחוץ‭ ‬על‭ ‬דמות‭ ‬הערוץ‭ ‬בחלון‭ ‬הערוצים‭.‬

20 פקודות בחירה באמצעות פילטרים

בעבר‭ ‬הרחוק‭ ‬לא‭ ‬ניתן‭ ‬היה‭ ‬להרחיב‭ ‬את‭ ‬לצמצם‭ ‬אזורי‭ ‬בחירה‭ ‬בלי‭ ‬ידע‭ ‬בפקודות‭ ‬חישובים‭ ‬ופילטרים‭,‬ מאחר‭ ‬ופקודות‭ ‬אלו‭ )‬הממוקמות‭ ‬כיום‭ ‬בתפריט‭ ‬(Select‭>‬Modify‭ ‬כלל‭ ‬לא‭ ‬היו‭ ‬קיימות‭ .‬הפתרון‭ ‬אז‭ ‬היה‭ ‬להשתמש‭ ‬בפילטרים‭ ‬להשגת‭ ‬התוצאה‭ ‬הרצוייה‭.‬ רגע‭,‬ למה‭ ‬זה‭ ‬צריך‭ ‬לעניין‭,‬ הרי‭ ‬כיום‭ ‬פקודות‭ ‬אלו‭ ‬זמינות‭ ? ‬יתרונה‭ ‬של‭ ‬שיטה‭ ‬זו‭ ‬היא‭ ‬בעיקר‭ ‬בתצוגה‭ ‬המקדמת‭.‬

לאחר‭ ‬יצירת‭ ‬אזור‭ ‬בחירה‭ ‬יש‭ ‬להקיש‭ ‬Q‭ ‬לכניסה‭ ‬למצב‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה‭.‬

כעת‭ ‬יש‭ ‬להפעיל‭ ‬את‭ ‬הפקודות‭ ‬הבאות‭ ‬מתפריט‭ :‬Filter‭

Minimun‭‬- מסיט‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬המסיכה‭ ‬פנימה‭ ‬בדומה‭ ‬לפקודה ‭ ‬Contract‭ ‬מתפריט ‭ ‬.Select‭>‬Modify

Maximum‭‬- מסיט‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬המסיכה‭ ‬כלפי‭ ‬חוץ‭ ‬בדומה‭ ‬לפקודה‭ ‬Expand ‭ ‬מתפריט‭ .‬Select‭>‬Modify‭ ‬

Glowing‭ ‬Edges‭‬- זמין‭ ‬מתפריט‭ ‬Filter‭>‬Filter‭ ‬Gallery‭>‬Stylize‭ ‬יוצר‭ ‬גבולות‭ ‬פנימיים‭ ‬וחיצוניים‭ ‬לאזור‭ ‬הבחירה‭ ‬בדומה‭ ‬לפקודה‭ ‬Border‭ ‬מתפריט‭ ‬Select‭>‬Modify‬.

Gaussian‭ ‬Blur‭‬- זמין‭ ‬מתפריט‭ ‬,Filter‭>‬Blur‭ ‬מרכך‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬אזור‭ ‬הבחירה‭ ‬בדומה‭ ‬לפקודה‭ ‬Feather‭ ‬מתפריט‭ ‬.Select‭>‬Modify‭ ‬

Median‬- מחליק,‭ ‬או‭ ‬קוטם‭ ‬את‭ ‬גבולות‭ ‬הבחירה‭ ‬בדומה‭ ‬לפקודה‭ ‬Smooth ‭ ‬מתפריט‭ .‬Select‭>‬Modify‭ ‬ראוי‭ ‬לציין‭ ‬שפקודה‭ ‬זו‭ ‬לא‭ ‬מניבה‭ ‬תמיד‭ ‬תוצאות‭ ‬איכותיות‭ ‬כמו‭ ‬הפקודה‭ ‬.Smooth‭

מעבר‭ ‬לתצוגה‭ ‬המקדמת‭,‬ לפילטרים‭ ‬אלו‭ ‬יתרונות‭ ‬על‭ ‬פקודות‭ ‬הבחירה‭ ‬מתפריט‭ ‬Select‭>‬Modify. חלקם‭ ‬כוללים‭ ‬אפשרויות‭ ‬שליטה‭ ‬נוספות‭ ‬ובנוסף‭ ‬אינן‭ ‬יוצרות‭ ‬פינות‭ ‬מעוגלות‭ ‬ללא‭ ‬כל‭ ‬סיבה‭.‬

לאחר‭ ‬אישור‭ ‬חלון‭ ‬הפילטר‭ ‬יש‭ ‬ללחוץ‭ ‬על‭ ‬מקש‭ ‬Q‭ ‬ליציאה‭ ‬ממצב‭ ‬מסיכה‭ ‬מהירה‭ ‬וחזרה‭ ‬לאזור‭ ‬בחירה‭.‬

רוצים לדעת עוד? הספר Photoshop Cookbook 3 מספק פרק נרחב על שיטות להפרדת עצמים מהרקע (צריבות). הפרק מציג פקודות וטכניקות למקצועני עיבוד תמונה המאפשרות לבצע פעולות מורכבות בדיוק ובזמן קצר. הספר נכתב על ידי יגאל לוי וערן בורוכוב ומוסבר באמצעות תרגילים בשיטת צעד אחר צעדפרטים מלאים אודות הספר במדור הספרים.

הספר נמכר בהנחה מיוחדת לגולשי האתר בקישור המצורף http://www.mentor.co.il/books

תגיות: פוטושופ, טיפים, טריקים, סודות, מסיכה, מסיכות, ערוץ, ערוצים, קיצורי מקלדת, פילטר, מסיכה מהירה, אזור בחירה, יגאל לוי, פוטושופמאסטר Quick Mask, Mask, Channel Photoshopmaster , Yigal Levi ,Border, Glowing Edges, Median, Tricks, Tips, Smooth, Feather ,Contract, Keyboard Shortcuts, Maximum, Minimum, Filter

bottom of page